Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng viết bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị

Được đăng lên bởi hiennhokxjnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kỹ năng viết bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị
Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 08:42 TS. Vũ Thanh Liêm

Mấy năm trở lại đây số công chức ngành Thống kê tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và lý luận
chính trị ngày càng tăng. Sau mỗi môn học của các lớp này thường phải hoàn thành một bài thi viết. Do phải vừa
học, lại vừa phải công tác, nên kỹ năng viết bài thi thường chưa thuần thục và “lúng túng”... Để hoàn thiện kỹ năng
này cho các bạn đồng nghiệp đang và sẽ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và lý luận chính trị,
tôi xin giới thiệu kỹ năng viết các bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị của mình để các bạn tham khảo.
Luyện thi có hiệu quả: Luyện thi (ôn thi) là một khâu không thể thiếu được trong quá trình học tập, đây là quá trình
“nạp năng lượng - kiến thức”. Khi nạp đủ “năng lượng” sẽ rất tự tin và tạo thế chủ động trong khi thi hoặc viết bài thi.
Để có nhiều “năng lượng kiến thức” cần thực hiện:
- Phải xác định hoàn thành nhiệm vụ học tập là nhu cầu tiến bộ cao và mong muốn được thể hiện bản thân mình để
có thái độ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo...
- Bám sát vào nội dung được giới hạn trong môn học để chuẩn bị tài liệu (sách, bài viết có liên quan,...) đầy đủ.
Tham khảo thêm tài liệu trên mạng... Phân tổ tài liệu theo nội dung chủ yếu của môn học.
- Nghiên cứu tài liệu (đọc, hiểu, hình thành tư duy logic và xác định kiến thức được “nạp” và hệ thống lại kiến thức
liên quan đến môn thi...).
Hoàn thiện kỹ năng viết bài thi: Thi là quá trình “Phát năng lượng - kiến thức” của mình. Do thời gian thi có hạn
nên cần phải:
-

Đọc thật kỹ đề bài, tìm ý? (xác định vấn đề theo yêu cầu của đề bài cần phân tích hoặc trình bầy...)

- Lập dàn ý: Nắm đúng trọng tâm để triển khai hợp lý, bao quát được những nội dung chủ yếu, tránh tình trạng xa
đà, lặp ý; chủ động được thời gian làm bài; đảm bảo tính cân đối giữa các phần.
(i) Mở bài

Nêu vấn đề (Bám vào đề bài để nêu ngắn gọn, xúc tích vấn đề đầu bài yêu cầu cần phân tích hoặc trình bầy); Định
hướng triển khai vấn đề...
(ii) Thân bài
- Trình bầy khái niệm liên quan đến vấn đề của đề bài yêu cầu cần phân tích hoặc trình bầy.
- Tiến hành phân tích hoặc trình bầy (chứng minh) từng vấn đề của đề bài yêu cầu đã xác định.
- Liên hệ thực tiễn:
+ Giới thiệu sơ lược về cơ quan, địa phương mình đang công tác;
+ Bám sát vào những nội dung của từng vấn đề (phần lý thuyết) để liên hệ với hoạt động của cơ quan, địa phương
đang công tác để rút ra ưu điểm và nhược điểm.
...
Kỹ năng viết bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị
Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 08:42 TS. Vũ Thanh Liêm
Mấy năm trở lại đây số công chức ngành Thống kê tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng quảnnhà nước và lý luận
chính trị ngày càng tăng. Sau mỗi môn học của các lớp này thường phải hoàn thành một bài thi viết. Do phải vừa
học, lại vừa phải công tác, nên kỹ năng viết bài thi thường chưa thuần thục “lúng túng”... Để hoàn thiện kỹ năng
này cho các bạn đồng nghiệp đang sẽ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước lý luận chính trị,
tôi xin giới thiệu kỹ năng viết các bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị của mình để các bạn tham khảo.
Luyện thi có hiệu quả: Luyện thi (ôn thi) là một khâu không thể thiếu được trong quá trình học tập, đây quá trình
“nạp năng lượng - kiến thức”. Khi nạp đủ “năng lượng” sẽ rất tự tin và tạo thế chủ động trong khi thi hoặc viết bài thi.
Để có nhiều “năng lượng kiến thức” cần thực hiện:
- Phải xác định hoàn thành nhiệm vụ học tập là nhu cầu tiến bộ cao và mong muốn được thể hiện bản thân mình để
có thái độ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo...
- Bám sát vào nội dung được giới hạn trong môn học để chuẩn bị tài liệu (sách, bài viết liên quan,...) đầy đủ.
Tham khảo thêm tài liệu trên mạng... Phân tổ tài liệu theo nội dung chủ yếu của môn học.
- Nghiên cứu tài liệu (đọc, hiểu, hình thành duy logic xác định kiến thức được “nạp” hệ thống lại kiến thức
liên quan đến môn thi...).
Hoàn thiện kỹ năng viết bài thi: Thi quá trình “Phát năng lượng - kiến thức” của mình. Do thời gian thi hạn
nên cần phải:
- Đọc thật kỹ đề bài, tìm ý? (xác định vấn đề theo yêu cầu của đề bài cần phân tích hoặc trình bầy...)
- Lập dàn ý: Nắm đúng trọng tâm để triển khai hợp lý, bao quát được những nội dung chủ yếu, tránh tình trạng xa
đà, lặp ý; chủ động được thời gian làm bài; đảm bảo tính cân đối giữa các phần.
(i) Mở bài
Kỹ năng viết bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị - Trang 2
Kỹ năng viết bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị - Người đăng: hiennhokxjnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ năng viết bài thi môn quản lý nhà nước và lý luận chính trị 9 10 681