Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI VÀ KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI

Được đăng lên bởi thomasvuxuantan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI VÀ
KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI
1. Những vấn đề chung
1.1 Báo chí - người làm báo
1.1.1. Những hiểu biết cơ bản về báo chí
Báo chí bao gồm những loại hình khác nhau như: Báo in (còn gọi là Báo viết),
Báo nói (Phát thanh), Báo hình (Truyền hình), Thông tấn, Báo ảnh và Báo điện
tử (Báo trên mạng Internet).
- Hiện nay, báo chí vẫn là phương tiện thông tin đại chúng nhanh nhất , hiệu quả
nhất và có nhiều công chúng nhất... Báo chí đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt
của đời sống, trở thành một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển
của xã hội .
- Báo chí có những cách thức riêng với mục đích nhằm tới nhiều tầng lớp xã hội
với những mối quan tâm, sở thích và nhu cầu không giống nhau. Công chúng
báo chí đa dạng và phức tạp. Không phải thông tin nào cũng được số đông tiếp
nhận dễ dàng.
- Thông tin báo chí đề cập đến mọi mặt của đời sống một cách xác thực, cụ thể,
tỷ mỷ. Nó đặc biệt chú ý đến những cái mới (tính thời sự) và việc phản ánh
những cái mới đó dưới một góc nhìn thể hiện lập trường của tác giả. Nói cách
khác, đặc trưng cơ bản của thông tin báo chí được thể hiện ở ba điểm cơ bản
nhất: Tính xác thực, tiêu biểu - Tính thời sự - Tính định hướng trực tiếp.
- Nói về những chức năng của báo chí, người ta thường nhấn mạnh một số
chức năng quan trọng như: thông tin, tuyên truyền, giáo dục, dự báo, giải trí,
giao tiếp ...Trong đó, thông tin là chức năng cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu.
- Trong thực tế, báo và tạp chí có sự phân biệt về chức năng: Báo có nhiệm vụ
thông tin thời sự và bình luận kịp thời về những sự việc, sự kiện, con người, tình
huống, hoàn cảnh tiêu biểu, điển hình mới xuất hiện, vừa nảy sinh trong đời
sống hàng ngày; tạp chí có nhiệm vụ cơ bản là nghiên cứu khoa học và thông tin
những vấn đề chuyên ngành.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là thời gian gần đây khái niệm “tạp chí” đang có
những thay đổi. Một số tạp chí có xu hướng mở rộng thông tin với nhiều bài nhỏ,
chủ đề rất đa dạng và phần trình bày khá ấn tượng, hiện đại. Những tạp chí này
thường đăng nhiều quảng cáo, gía bán khá cao nhưng vẫn tìm được thị trường
(như các tạp chí: tạp chí Truyền hình, tạp chí Doanh nhân Sài gòn, tạp chí Sinh
viên, tạp chí Điện ảnh, tạp chí Kinh doanh và tiếp thị v.v…
Lưu ý: Theo những tiêu chí nêu trên, Tạp chí Thuế nhà nước với những đặc
điểm về nội dung và hình thức như hiện nay là một ấn phẩm đứng giữa báo và
tạp chí. Trên ấn phẩm này có cả những thông tin giống như của một tờ báo tuần
(Các mục: Tin tức, Sự kiện, Chính sách mới),...
KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI VÀ
KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI
1. Những vấn đề chung
1.1 Báo chí - người làm báo
1.1.1. Những hiểu biết cơ bản về báo chí
Báo chí bao gồm những loại hình khác nhau như: Báo in (còn gọi là Báo viết),
Báo nói (Phát thanh), Báo hình (Truyền hình), Thông tấn, Báo ảnh Báo điện
tử (Báo trên mạng Internet).
- Hiện nay, báo chí vẫn là phương tiện thông tin đại chúng nhanh nhất , hiệu quả
nhất và có nhiều công chúng nhất... Báo chí đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt
của đời sống, trở thành một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển
của xã hội .
- Báo chí có những cách thức riêng với mục đích nhằm tới nhiều tầng lớp xã hội
với những mối quan tâm, sở thích và nhu cầu không giống nhau. Công chúng
báo chí đa dạng và phức tạp. Không phải thông tin nào cũng được số đông tiếp
nhận dễ dàng.
- Thông tin báo chí đề cập đến mọi mặt của đời sống một cách xác thực, cụ thể,
tỷ mỷ. Nó đặc biệt chú ý đến những cái mới (tính thời sự) và việc phản ánh
những cái mới đó dưới một góc nhìn thể hiện lập trường của tác giả. Nói cách
khác, đặc trưng cơ bản của thông tin báo chí được thể hiện ở ba điểm cơ bản
nhất: Tính xác thực, tiêu biểu - Tính thời sự - Tính định hướng trực tiếp.
- Nói về những chức năng của báo chí, người ta thường nhấn mạnh một số
chức năng quan trọng như: thông tin, tuyên truyền, giáo dục, dự báo, giải trí,
giao tiếp ...Trong đó, thông tin là chức năng cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu.
- Trong thực tế, báo và tạp chí có sự phân biệt về chức năng: Báo có nhiệm vụ
thông tin thời sự và bình luận kịp thời về những sự việc, sự kiện, con người, tình
huống, hoàn cảnh tiêu biểu, điển hình mới xuất hiện, vừa nảy sinh trong đời
sống hàng ngày; tạp chí có nhiệm vụ cơ bản là nghiên cứu khoa họcthông tin
những vấn đề chuyên ngành.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là thời gian gần đây khái niệm “tạp chí” đang có
những thay đổi. Một số tạp chí có xu hướng mở rộng thông tin với nhiều bài nhỏ,
chủ đề rất đa dạng và phần trình bày khá ấn tượng, hiện đại. Những tạp chí này
thường đăng nhiều quảng cáo, gía bán khá cao nhưng vẫn tìm được thị trường
(như các tạp chí: tạp chí Truyền hình, tạp chí Doanh nhân Sài gòn, tạp chí Sinh
viên, tạp chí Điện ảnh, tạp chí Kinh doanh và tiếp thị v.v…
Lưu ý: Theo những tiêu chí nêu trên, Tạp chí Thuế nhà nước với những đặc
điểm về nội dung và hình thức như hiện nay là một ấn phẩm đứng giữa báo và
tạp chí. Trên ấn phẩm này có cả những thông tin giống như của một tờ báo tuần
(Các mục: Tin tức, Sự kiện, Chính sách mới), đồng thời lại có những thông tin
giống như của một tạp chí (mục: Nghiên cứu – Trao đổi). Những thông tin trong
KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI VÀ KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI VÀ KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI - Người đăng: thomasvuxuantan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI VÀ KHAI THÁC TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT TIN, BÀI 9 10 560