Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT ĐIỆN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT ĐIỆN
HKI 09-10

GIỚI THIỆU
1. Tên Môn Học: Kỹ Thuật Điện
2. Ngành Học: Không Chuyên Điện
3. Số Tiết:
42
4. Đánh Giá:
• Kiểm Tra giữa Học Kỳ: 20%
• Thi cuối Học Kỳ:
80%
5. Giáo Trình:
[1] Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện –
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM 2007
[2] Nguyễn Kim Đính – Bài Tập Kỹ Thuật Điện
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM 2007

NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Khái niệm chung về Mạch Điện
2. Mạch Điện hình sin
3. Các phương pháp giải Mạch Sin
4. Mạch Điện ba pha
5. Khái niệm chung về Máy Điện
6. Máy Biến Áp
7. Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha
8. Máy Phát Đồng Bộ Ba Pha
9. Máy Điện Một Chiều.

CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA
Nguồn áp 3 pha cân bằng (hay nguồn áp 3 pha đối xứng) là tập
hợp bao gồm 3 nguồn áp xoay chiều hình sin: cùng biên độ;
cùng tần số; lệch pha thời gian từng đôi 120o.

CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA
THUẬN

CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA



...
K THUT ĐIN
HKI 09-10
KỸ THUẬT ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT ĐIỆN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KỸ THUẬT ĐIỆN 9 10 530