Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật đo

Được đăng lên bởi Lê Quang Tùng
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
------------------

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT ĐO

Biên soạn: NGUYỄN VĂN TƯỜNG

Nha Trang, 2012

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BÀI GIẢNG
1. Một số hình vẽ trong bài giảng được lấy từ tài liệu nước ngoài có tiêu chuẩn hơi khác so
với tiêu chuẩn Việt Nam. Do đó bạn đọc cần lưu ý đến đường nét, kích thước và cách ghi
dung sai và chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn của nước ta.
2. Bài giảng được sử dụng kèm với các bảng tra dung sai. Bạn đọc tự tìm các bảng tra dung
sai trong các tài liệu chuyên về dung sai và lắp ghép để làm bài tập.

1

Chương 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI
1.1 KHÁI NIỆM VỀ TÍNH ĐỔI LẪN
Tính đổi lẫn của loại chi tiết là khả năng thay thế cho nhau, không cần lựa chọn và sữa
chữa gì thêm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đã qui định.
Trong một loạt chi tiết cùng loại, nếu các chi tiết đều có thể đổi lẫn cho nhau thì loạt chi
tiết đó đạt được tính đổi lẫn hoàn tòan; nếu một trong số các chi tiết ấy không thể đổi lẫn cho
nhau được thì loạt chi tiết đó chỉ đạt được tính đổi lẫn không hoàn toàn.
Các chi tiết có tính đổi lẫn phải giống nhau về hình dạng, kích thước, hoặc chỉ được khác
nhau trong một phạm vi cho phép. Phạm vi cho phép đó được gọi là dung sai. Vậy yếu tố quyết
định đến tính đổi lẫn là dung sai.
Ý nghĩa thực tiễn của tính đổi lẫn:
- Trong sản xuất, tính đổi lẫn của chi tiết làm đơn giản hóa qúa trình lắp ráp. Trong sửa
chữa, nếu thay thế một chi tiết bị hỏng bằng một chi tiế dự trữ cùng loại thì máy có thể làm việc
được ngay, giảm thời gian ngừng máy.
- Về mặt công nghệ, nếu các chi tiết được thiết kế và chế tạo đảm bảo tính đỗi lẫn sẽ tạo
điều kiện hợp tác hóa, chuyên môn hóa, tạo điều kiện để áp dụng kỹ thuật tiên tiến, tổ chức sản
xuất hợp lý, nâng cao năng suất và chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
1.2 KHÁI NIỆM VỀ KÍCH THƯỚC, SAI LỆCH CƠ BẢN VÀ DUNG SAI
1.2.1 Kích thước
Kích thước là giá trị bằng số của đại lượng đo chiều dài (đường kính, chiều dài,…) theo
đơn vị đo được chọn.
Trong công nghệ chế tạo cơ khí, đơn vị đo thường dùng là milimét và qui ước không ghi
chữ “mm” trên bản vẽ.
Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn: Để thống nhất hóa và tiêu chuẩn hóa kích thước chi tiết
và lắp ghép người ta lập ra 4 dãy số ưu tiên kí hiệu là Ra5, Ra10, Ra20, Ra40 (xem bảng tra trong
các tài liệu về Dung sai). Khi thiết kế chế tạo chi tiết và sản phẩm, các kích thước thẳng danh
nghĩa của chúng được chọn theo giá trị của các dãy số ưu tiên và phải ưu tiên chọn trong dãy có
độ chia lớn nhất.
Việc chọn các kích thước dan...
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ
------------------
BÀI GING
K THUT ĐO
Biên son: NGUYN VĂN TƯỜNG
Nha Trang, 2012
kỹ thuật đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật đo - Người đăng: Lê Quang Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
kỹ thuật đo 9 10 323