Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật tính toán tiểu học

Được đăng lên bởi tranthanhtuan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ THUẬT TÍNH
Bài 1: Tính nhanh (áp dụng tính chất của phép nhân, chia)
a) 54  113 + 45  113 + 113
= ..........................................................................................................................................
= .........................................................................................................................................
= ..........................................................................................................................................
b) (145  99 + 145) - (143  101 - 113)
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
c) 253  75 - 161  37 + 253  25 - 161  63
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
d) 37  1997 + 1997  2 + 1997 + 59  1997 + 1997
.............................................................................................................................................
.

.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
...................................................................................................................
KỸ THUẬT TÍNH
Bài 1: Tính nhanh (áp dụng tính chất của phép nhân, chia)
a) 54
113 + 45
113 + 113
= ..........................................................................................................................................
= .........................................................................................................................................
= ..........................................................................................................................................
b) (145
99 + 145) - (143
101 - 113)
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
c) 253
75 - 161
37 + 253
25 - 161
63
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.
d) 37
1997 + 1997
2 + 1997 + 59
1997 + 1997
.............................................................................................................................................
.
Kỹ thuật tính toán tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật tính toán tiểu học - Người đăng: tranthanhtuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kỹ thuật tính toán tiểu học 9 10 613