Ktl-icon-tai-lieu

LÀM QUEN CHỮ CÁI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ BÀI DẠY: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q

Được đăng lên bởi nguyenngochai877
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÀM QUEN CHỮ CÁI
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
BÀI DẠY: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q
GIÁO VIÊN: NGUYỄN NGỌC HẢI
LỚP : LÁ 1

I- Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái p, q và
những từ chứa chữ cái.
- Nhận biết và so sánh điểm giống và khác nhau giữa
chữ p, q
2. Kỹ năng.
- Luyện phát triển tư duy ngôn ngữ
- Biết chơi trò chơi với chữ cái
3. Giáo dục.
- Ý thức học tập, tích cực tham gia vào các hoạt
động

II- Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của cô.
- Hình ảnh :quả dừa, cây bắp cải
- Thẻ chữ cho cô và trẻ, bảng gắn chữ cái rời, chữ
cái p, q cho trẻ tri giác.
- Một số trò chơi có chứa chữ cái
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Tâm thế thoải mái tự tin tham gia vào hoạt động.

ến hành.

t động 1: Trò chuyện gây hứng thú

à trẻ cùng tham gia hát vận động bài hát:
thoại về nội dung bài hát:

ho trẻ đi thành vòng tròn và nhận rổ thẻ chữ
a mình.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái p- q
+ Làm quen chữ cái p
- Cô cho trẻ xem tranh “ cây bắp cải”
Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh theo tập thể, tổ, cá nhân.
- Cho trẻ ghép chữ cái rời giống từ dưới tranh.
Cho trẻ tìm chữ cái đã học.
Làm quen chữ cái p:
- Cô đọc mẫu 1-2 lần. Cho trẻ đọc theo tập thể, tổ, nhóm,
cá nhân.
- Cho trẻ tri giác chữ cái p rời tìm ra đặc điểm của chữ p.
- Giới thiệu các cách viết của chữ cái p và cho trẻ so sánh
sự giống và khác nhau của các chữ p.

+ Làm quen chữ cái q
- Cô cho trẻ xem tranh “quả dừa”
Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh theo tập thể, tổ, cá nhân.
- Cho trẻ ghép chữ cái rời giống từ dưới tranh.
Cho trẻ tìm chữ cái đã học.
Làm quen chữ cái q:
Cô đọc mẫu 1-2 lần. Cho trẻ đọc theo tập thể, tổ, nhóm,
cá nhân.
Cho trẻ tri giác chữ cái q rời tìm ra đặc điểm của chữ q.
Giới thiệu các cách viết của chữ cái q và cho trẻ so sánh
sự giống và khác nhau của các chữ q.

* So sánh chữ cái p- q:
- Đặc điểm khác nhau của chữ cái p- q
- Đặc điểm giống nhau của chữ cái p- q

bắp cải

bắ p c ả i

p

o

p P

quả dừa

quả dừa

q

o

q Q

pq

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.
+ Trò chơi 1: Bánh xe quay.
+ Trò chơi 2: Nối chữ cái

p
qp

p
q
q

q

p

28

Quả mướp đắng

quả dừa

p
Quả cà chua

Súp lơ xanh

q
đậu bắp

quả quýt

...
LÀM QUEN CHỮ CÁI
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NG
BÀI DẠY: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q
GIÁO VIÊN: NGUYỄN NGỌC HẢI
LỚP : LÁ 1
LÀM QUEN CHỮ CÁI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ BÀI DẠY: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÀM QUEN CHỮ CÁI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ BÀI DẠY: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q - Người đăng: nguyenngochai877
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
LÀM QUEN CHỮ CÁI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ BÀI DẠY: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q 9 10 0