Ktl-icon-tai-lieu

Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông

Được đăng lên bởi nvxdaklak
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ 2

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(Leading and Managing School Change )

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(Leading and Managing School Change)
THỜI LƯỢNG: 10 tiết (3,5 tiết LT và 6,5 tiết thảo luận, thực hành, tự đánh giá)
MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ
Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi là một tiến trình nhằm xây dựng cầu nối giữa tầm
nhìn và hành động. Các nhà lãnh đạo thường cố gắng thực hiện sự thay đổi mà chưa chú
ý nhiều đến chiến lược của sự thay đổi. Trong nhiều tình huống, mọi người không sẵn
sàng đón nhận sự thay đổi, thay vì đó, họ thường có thái độ phản kháng. Chuyên đề sẽ
giúp người học nắm được cách thức và hướng giải quyết những khó khăn gặp phải trong
quá trình thực hiện sự thay đổi.
MỤC TIÊU
Sau khi học xong chuyên đề học viên sẽ :
- Nhận biết và lý giải được tính cần thiết của sự thay đổi, lãnh đạo và quản lý sự
thay đổi ở trường phổ thông trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều sự thay đổi.
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về lãnh đạo và quản lý sự thay đổi vào
việc đề xuất các giải pháp đổi mới trên cơ sở thực tiễn trường nơi mình đang công tác.
- Có được niềm tin và quyết tâm thay đổi để phát triển nhà trường của mình trong
bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
NỘI DUNG
Hoạt động 1. Tìm hiểu về sự thay đổi ở trường phổ thông
 Mục tiêu: Nhận biết sự thay đổi trường phổ thông Việt Nam và liên hệ với sự
thay đổi của một số nước.
 Nhiệm vụ: Trả lời các câu hỏi sau đây:
- Môi trường bên trong và bên ngoài nhà trường của bạn ảnh hưởng như thế nào đến
sự thay đổi?
- Mặt mạnh, mặt yếu của trường bạn là gì?
- Bạn đã đọc được những tài liệu nào về sự thay đổi ở trường phổ thông?
- Bạn đã nhìn thấy và hiểu rõ sự thay đổi chưa?
- Bạn có phải là người rất tích cực trong sự thay đổi hay không?
- Kiến nghị của bạn đối với các cấp lãnh đạo và quản lý có liên quan để trường
bạn thay đổi và phát triển?
- Theo bạn, mức độ thay đổi ở trường của bạn là: (i) Cần thay đổi; (ii) Phải thay
đổi (iii) Nên thay đổi (iv) Có thể cần thay đổi
- Bạn có mong đợi gì về sự thay đổi?

-

Bạn đã biết những phản kháng thường gặp khi thực hiện sự thay đổi ở trường
phổ thông?
Bạn đã nhận biết về sự thay đổi ở trường phổ thông như thế nào?
Bạn đã gặp những khó khăn gì khi thực hiện sự thay đổi?
Bạn có làm giống như người khác khi thay đổi?
Bạn đã đón nhận các sáng kiến thay đổi từ mọi nguồn như thế nào?
- v.v…

1.
1.1

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
Thay đổi là gì?
1.1.1. Thay đổi (Change)
Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, t...
CHUYÊN ĐỀ 2
LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(Leading and Managing School Change )
Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông - Người đăng: nvxdaklak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông 9 10 283