Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình với Microsoft Visual Basic

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
z



Giáo trình tin học: Lập trình với
Microsoft Visual Basic 6.0

Giáo trình tin học:

Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải (nshai@moet.edu.vn)
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội, tháng 6 - 2006

Lập trình Visual Basic 6.0

GIỚI THIỆU

Lập trình ứng dụng là môn học rất quan trọng đối với sinh viên ngành công
nghệ thông tin (CNTT). Hiện nay có rất nhiều các ngôn ngữ lập trình chuyên
nghiệp có thể sử dụng tốt để lập trình các ứng dụng như: Microsoft .NET, C++
Buider, Delphi, v.v. Nhưng Visual Basic 6.0 (VB6), từ đây gọi tắt là VB có thể
coi là một trong những công cụ dễ học nhất.
Giáo trình này viết ra phục vụ nhu cầu học môn Lập trình ứng dụng hoặc Lập
trình Visual Basic cho các sinh viên, học sinh trường THCN hệ chuyên CNTT.
Sau những nội dung về lập trình VB căn bản, giáo trình sẽ hướng học sinh đến
các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL) trên VB. kết quả cuối cùng là tạo ra
các ứng dụng quản lý sử dụng VB như là một công cụ phát triển trên hệ CSDL
Access.
Thời lượng thiết kế 75 tiết. Trong đó 24 tiết lý thuyết, 46 tiết thực hành và 5
tiết dành cho kiểm tra. Tuỳ theo mức độ ứng dụng của từng trường, từng ngành
vào môn học này mà mỗi đơn vị sẽ chọn cho mình một quĩ thời gian cũng như
các nội dung giảng dạy phù hợp từ giáo trình này.
Nội dung giáo trình gồm một bài mở đầu và 4 chương:
Bài mở đầu
Bài mở đầu sẽ là những lời giới thiệu về ngôn ngữ Visual Basic 6.0, về môi
trường làm việc và lịch sử của ngôn ngữ này. Kết thúc bài học, học viên sẽ hiểu
được môi trường làm việc, tạo và làm việc trên project đơn giản.
Chương 1: Lập trình VB căn bản
Chương này cung cấp những khái niệm, những cách thức căn bản nhất khi
làm việc với bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào, ở đây là VB. Đó là biến, hằng,
các cấu trúc lệnh và kỹ thuật chương trình con trong VB.
Chương 2: Làm việc với các điều khiển
Điều khiển là một thành phần rất quan trọng trong những ngôn ngữ lập trình
trực quan, hướng đối tượng (như VB). Chương này tập trung vào việc giới thiệu
những khái niệm, cách thức làm việc và hướng dẫn sử dụng, lập trình trên hệ
thống các điều khiển từ căn bản đến nâng cao của VB. Kỹ thuật bắt lỗi và xử lý
lỗi cũng được đề cập đến rất chi tiết. Kết thúc nội dung chương này, học viên có
thể thiết kế được một số các ứng dụng chạy trên windows bằng cách sử dụng tốt
các kiến thức của chương 1 và chương 2.

Trang 2

-

Lập trình Visual Basic 6.0

Chương 3: Lập trình cơ sở dữ liệu
Hầu hết lập trình ứng dụng đều liên quan đến ...
z

Giáo trình tin học: Lập trình với
Microsoft Visual Basic 6.0
Lập trình với Microsoft Visual Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình với Microsoft Visual Basic - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lập trình với Microsoft Visual Basic 9 10 241