Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử

Được đăng lên bởi nguyenhalan2000
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ RA
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 Điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng trong những câu dưới đây
:
Câu 1 ( 0,5 đ)
Trong 4 công lao dưới đây, theo em công lao nào là của
Ngô Quyền ?
A. Đánh đuổi quân Lương .
B. Đánh đuổi quân Nam Hán, giành độc lập cho dân tộc.
C. Đánh đuổi quân Tần .
D. Lập nên nước Vạn Xuân .
Câu 2 ( 0,5 đ)
Thời Lê Sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị độc tôn ?
A. Nho giáo
B. Phật giáo
C.Đạo giáo
D.Thiên chúa giáo.
Câu 3 (0,5 đ)
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh Nam Bắc
triều là ?
A. Do sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền .
B. Do sự tranh chấp quyết liệt giữa các phe phái.
C. Do Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê.
D. Các câu ……………………….đúng.
Câu 4. (0,5 đ)
Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi,
phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển nền văn hóa dân
tộc ?
A. Ban bố chiếu khuyến nông .
B. Đề nghị nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa .
C. Ban bố chiếu lập học .
D. Lập viện Sùng Chính .
E. Tất cả những ý trên .
Câu 5 (0,5 đ)
Em hãy viết lại hai câu thơ mà công chúa Lê Ngọc Hân đã
ghi lại sự nghiệp của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ :
…………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………
……………………………….
Câu 6 ( 0,5 đ) Sự ra đời của chữ Quốc ngữ ở thế kỷ XVII có ý
nghĩa gì ?
A . Xoá bỏ chữ Hán và chữ Nôm.
B . Phục vụ việc truyền đạo của các giáo sỹ phương
Tây.
C . Tạo ra một chữ viết dễ học, dễ viết, dễ phổ biến.
D . Thêm một chữ viết mới.
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 Đ)
Câu 1( 3đ)Tóm tắt những hiểu biết của em về cuộc đời và sự
nghiệp của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ ?
Câu 1. ( 3đ) Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của
phong trào Tây Sơn?

Câu 1. ( 3đ) Trình bày những biện pháp phục hồi và
phát triển kinh tế của vua Quang Trung
ĐÁP ÁN
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm )
Câu 1 B
Câu 2 A
Câu 3 Các câu …B, C .đúng.
Câu 4 E
Câu 5
Mà nay áo vải cờ
đào
Giúp dân dựng nước
siết bao công trình
Câu 6 C
II /PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1( 3đ)Tóm tắt những hiểu biết của em về cuộc
đời và sự nghiệp của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ ?
- 1777 lật đổ họ Nguyễn.
- Giữa 1780 lật đổ chính quyễn họ Trịnh, Nhà Lê.
-1785 đánh tan xâm lược Xiêm. Cuối 1788 lên ngôi.
-1789 đánh tan xâm lược Thanh.
=> chấm dứt sự phân chia đất nước, bảo vệ tồn vẹn
chủ quyền lãnh thổ dân tộc.
- Tiến hành xây dựng vương triều Tây Sơn, bắt tay
vào phục hồi kinh tế, phát triển văn hóa dân tộc, ổn
đinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng
Câu 2. (2 đ) Điền sự kiện vào những mốc thời gian
sau?
THỜI GIAN
SỰ KIỆN
Năm 1418
Năm 1427
Năm 1771
Năm 1785
Năm 1789

Khởi nghía Lam Sơn ...
ĐỀ RA
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 Điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng trong những câu dưới đây
:
Câu 1 ( 0,5 đ)
Trong 4 công lao dưới đây, theo em công lao nào là của
Ngô Quyền ?
A. Đánh đuổi quân Lương .
B. Đánh đuổi quân Nam Hán, giành độc lập cho dân tộc.
C. Đánh đuổi quân Tần .
D. Lập nên nước Vạn Xuân .
Câu 2 ( 0,5 đ)
Thời Lê Sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị độc tôn ?
A. Nho giáo B. Phật giáo C.Đạo giáo
D.Thiên chúa giáo.
Câu 3 (0,5 đ)
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh Nam Bắc
triều là ?
A. Do sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền .
B. Do sự tranh chấp quyết liệt giữa các phe phái.
C. Do Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê.
D. Các câu ……………………….đúng.
Câu 4. (0,5 đ)
Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi,
phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển nền văn hóa dân
tộc ?
A. Ban bố chiếu khuyến nông .
B. Đề nghị nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa .
C. Ban bố chiếu lập học .
D. Lập viện Sùng Chính .
E. Tất cả những ý trên .
Câu 5 (0,5 đ)
Em hãy viết lại hai câu thơ mà công chúa Lê Ngọc Hân đã
ghi lại sự nghiệp của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ :
…………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………
……………………………….
Câu 6 ( 0,5 đ) Sự ra đời của chữ Quốc ngữ ở thế kỷ XVII có ý
nghĩa gì ?
A . Xoá bỏ chữ Hán và chữ Nôm.
B . Phục vụ việc truyền đạo của các giáo sỹ phương
Tây.
C . Tạo ra một chữ viết dễ học, dễ viết, dễ phổ biến.
D . Thêm một chữ viết mới.
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 Đ)
Câu 1( 3đ)Tóm tắt những hiểu biết của em về cuộc đời và sự
nghiệp của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ ?
Câu 1. ( 3đ) Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của
phong trào Tây Sơn?
Câu 1. ( 3đ) Trình bày những biện pháp phục hồi và
phát triển kinh tế của vua Quang Trung
ĐÁP ÁN
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm )
Câu 1 B
Câu 2 A
Câu 3 Các câu …B, C .đúng.
Câu 4 E
Câu 5 Mà nay áo vải cờ
đào
Giúp dân dựng nước
siết bao công trình
Câu 6 C
II /PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1( 3đ)Tóm tắt những hiểu biết của em về cuộc
đời và sự nghiệp của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ ?
- 1777 lật đổ họ Nguyễn.
- Giữa 1780 lật đổ chính quyễn họ Trịnh, Nhà Lê.
-1785 đánh tan xâm lược Xiêm. Cuối 1788 lên ngôi.
-1789 đánh tan xâm lược Thanh.
=> chấm dứt sự phân chia đất nước, bảo vệ tồn vẹn
chủ quyền lãnh thổ dân tộc.
- Tiến hành xây dựng vương triều Tây Sơn, bắt tay
vào phục hồi kinh tế, phát triển văn hóa dân tộc, ổn
đinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng
Câu 2. (2 đ) Điền sự kiện vào những mốc thời gian
sau?
THỜI GIAN SỰ KIỆN
Năm 1418 Khởi nghía Lam Sơn bùng nổ
Năm 1427 Khởi nghía Lam Sơn thắng lợi
Năm 1771 Khởi nghía Tây Sơn bùng nổ
Năm 1785 Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút
Năm 1789 Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa -
đánh tan 29 vạn quân Xiêm
Câu 3.(2đ) Điền vào bảng thống kê tên nước, tên kinh
đô của các triều đại phong kiến Việt Nam
TÊN TRIỀU
ĐẠI
TÊN NƯỚC TÊN KINH ĐÔ
Đinh –Tiền
Đại Cồ Việt Hoa Lư
Đại Việt Thăng Long
Trần Đại Việt Thăng Long
Hồ Đại Ngu Tây Đô
Lê Sơ Đại Việt Lam Kinh
Nguyễn Việt Nam Phú Xuân
Lịch sử - Trang 2
Lịch sử - Người đăng: nguyenhalan2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch sử 9 10 10