Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử đô thị

Được đăng lên bởi truongcongluong17
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Lịch sử đô thị thời kỳ cổ đại

Khoa Kiến Trúc – ĐHBK – ĐHĐN - 12.2012

Phần 1: Đô thị thời kỳ Cổ đại và Trung đại
Chương 1: Đô thị thời kỳ Cổ đại

1. Nguồn gốc đô thị
Loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất khoảng hơn 3 triệu năm trước. Trong quá trình
tiến hóa, thông qua lao động, dần dần con người tự hoàn thiện và tổ chức xã hội.
Việc phát hiện ra lửa, biết dùng lửa và làm ra lửa được coi là một trong những phát minh
quan trọng của loài người trong thời kỳ đồ đá cũ. Con người dần thoát khỏi sự phụ thuộc
vào tự nhiên, biết tạo cho mình nơi lưu trú.
Trong quá trình phát triển, dần dần con người biết tận dụng và khai thác các điều kiện thuận
lợi của thiên nhiên để tạo dựng cho mình nơi cư trú, chống lại điều kiện khắc nghiệt của khí
hậu, thú dữ,…
Trong thời kỳ đồ đá mới, cách đây khoảng 4 vạn năm, xã hội loài người tồn tại ở hình thức
“xã hội thị tộc”: Tổ chức cơ sở của xã hội nguyên thủy gồm nhiều gia đình lớn cùng huyết
thống và có cùng hoạt động kinh tế chung.
Nông nghiệp và chăn nuôi là các hoạt động sản xuất chính của con người đồng thời, sự cải
tiến về công cụ lao động dẫn đến nhu cầu định cư ngày càng cao. Nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho sản xuất vật chất, tổ chức xã hội, hình thành đời sống tín ngưỡng, tinh thần của cộng
đồng xã hội thời kỳ đó.

Hình 1.2 Mặt bằng nơi cư trú của người tiền sử, dạng hình tròn được xây dựng bằng đá
được tìm thấy ở Abbasanta – Ý 1

1

Link: 

Giáo trình bài giảng môn Lịch sử Đô thị - Ts. Kts. Phan Bảo An

1

Chương 1: Lịch sử đô thị thời kỳ cổ đại

Khoa Kiến Trúc – ĐHBK – ĐHĐN - 12.2012

Hình 1-2: Mặt bằng làng tiền sử 2

Hình 1-3: Làng tiền sử ở Biscupin (Ba Lan) Thế kỷ thứ VII – IV TCN
Và dần dần, các ngôi làng tiền sử được hình thành với các ngôi nhà đơn sơ, gần nguồn nước
và có hàng rào bảo vệ chung quanh.
2

Nuraghi of Barumini, the most important nuraghi in Sardinia

Giáo trình bài giảng môn Lịch sử Đô thị - Ts. Kts. Phan Bảo An

2

Chương 1: Lịch sử đô thị thời kỳ cổ đại

Khoa Kiến Trúc – ĐHBK – ĐHĐN - 12.2012

Hình 1.3 Mặt bằng làng thời tiền sử ở Hallstatt – Đức
Làng của người tiền sử được con người thiết kế và xây dựng có ý thức, dần thoát khỏi sự lệ
thuộc vào môi trường tự nhiên. Các loại vật liệu được sử dụng tại chỗ, tổ chức đơn giản và
quy mô nhỏ. Ngày nay, mặc dù làng tiền sử không còn tồn tại nguyên vẹn, nhưng các nhà
khảo cổ học, sử học, nhân chủng học đã nghiên cứu và kết luận: Hình thức làng tiền sử
được phân bố ở nhiều khu vực ...
Chương 1: Lịch s đô thị thi k c đại Khoa Kiến Trúc ĐHBK ĐHĐN - 12.2012
Giáo trình bài ging môn Lch s Đô thị - Ts. Kts. Phan Bo An 1
Phn 1: Đô thị thi k C đại và Trung đại
Chương 1: Đô thị thi k C đại
1. Nguồn gốc đô thị
Loài người bắt đu xut hiện trên trái đất khoảng hơn 3 triệu năm trước. Trong quá trình
tiến hóa, thông qua lao đng, dn dần con người t hoàn thin và t chc xã hi.
Vic phát hin ra la, biết dùng la làm ra lửa đưc coi mt trong nhng phát minh
quan trng của loài người trong thi k đồ đá cũ. Con người dn thoát khi s ph thuc
vào t nhiên, biết tạo cho mình nơi lưu trú.
Trong quá trình phát trin, dn dần con người biết tn dụng và khai thác các điu kin thun
li ca thiên nhiên để to dựng cho mình nơi cư trú, chống lại điều kin khc nghit ca khí
hu, thú d,…
Trong thi k đồ đá mới, cách đây khoảng 4 vạn năm, hội loài người tn ti hình thc
“xã hội th tộc”: T chức sở ca hi nguyên thy gm nhiu gia đình lớn cùng huyết
thng và có cùng hoạt động kinh tế chung.
Nông nghiệp chăn nuôi các hoạt động sn xut chính của con người đồng thi, s ci
tiến v công c lao động dn đến nhu cầu định cư ngày càng cao. Nhm tạo điều kin thun
li cho sn xut vt cht, t chc xã hội, hình thành đời sống tín ngưỡng, tinh thn ca cng
đồng xã hi thi k đó.
Hình 1.2 Mt bằng nơi trú của người tin s, dạng hình tròn được xây dng bằng đá
được tìm thy Abbasanta Ý
1
1
Link: http://www.sardinia-blue.com/english/sardinia/nuraghe.html
lịch sử đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử đô thị - Người đăng: truongcongluong17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
lịch sử đô thị 9 10 570