Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC CÁC THÀNH PHẦN THẲNG ĐỨNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH SỬ
KIẾN TRÚC CÁC THÀNH
PHẦN
THẲNG
ĐỨNG

CÁC THÀNH PHẦN THẲNG
ĐỨNG
Các hình thức thẳng
đứng thường tích cực
trong trường thị giác của
chúng ta hơn các thành
phần nằm ngang và vì
vậy chúng là các công cụ
hữu hiệu xác định khối
tích của một không gian
và cung cấp cảm giác
được bao bọc mạnh mẽ
cho bên trong nó

Các thành phần thẳng đứng
cũng phục vụ như các thành
phần nâng đỡ sàn, mái nhà.
Chúng kiểm sóat tính liên tục
thị giác và không gian giữa
nội thất của công trình và
ngọai thất. Các thành phần
thẳng đứng hoạt động như
bộ lọc không khí, ánh sáng,
tiếng ồn, thông qua không
gian nội thất của tòa nhà.

XÁC ĐỊNH
KHÔNG GIAN
VỚI CÁC
THÀNH PHẦN
THẢNG ĐỨNG

XÁC ĐỊNH KHÔNG GIAN VỚI CÁC
THÀNH PHẦN THẢNG ĐỨNG
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Các thành phần thẳng đứng tuyến tính có thể xác định
các cạnh đứng của một khối tích.
Một mặt thẳng đứng sẽ kết tụ không gian mà nó quay
mặt lại
Một dạng không gian cấu tạo dạng “L” sản sinh ra một
trường không gian từ góc của nó hướng ra đường chéo
Các bề mặt song song xác định một thể tích không
gian giữa chúng. Không gian đó hướng về các bề mặt
mở của cấu trúc.
Một dang cấu hình không gian chử “U” xác định một
khối tích hướng về phía bề mặt mở của cấu hình.
Bốn mặt phẳng (thẳng đứng) bao bọc một không gian
hướng nội và kết tụ trường không gian quanh bề mặt
bao.

{

Cung Arnheim :
Hà Lan 1966
Aldo Van Eyck

Mặt cắt minh họa sơ đò thích hợp vói các đọ dốc khác nhau
Dự án làng: James Stirling (Nhóm X) 1955
{

Các tường chịu lực song song thường được dùng trong
nhà ở cho nhiều gia đinh. Chúng không đảm bảo khả
năng chịu lực sàn và mái mà còn tách biệt các đơn vị ở
khỏi nhau về mặt âm thành và chống cháy.

{

Các tường song song chịu lực đặc
biệt thích hợp cho nhà phố, nhà liên
kế nơi mỗi ngôi nhà có hai mặt
hướng ra ngòai không gian.

...
LỊCH SỬ
KIẾN TRÚC -
C THÀNH
PHẦN
THẲNG
ĐỨNG
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC CÁC THÀNH PHẦN THẲNG ĐỨNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC CÁC THÀNH PHẦN THẲNG ĐỨNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC CÁC THÀNH PHẦN THẲNG ĐỨNG 9 10 222