Ktl-icon-tai-lieu

Luật Hành chính

Được đăng lên bởi Bẹp Aishiteru
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

HÀ NỘI - 2015

BẢNG TỪ VIẾT TẮT

BT
GV
GVC
KTĐG
LT
LVN
MT
NC
TC
TG
VĐ

2

Bài tập
Giảng viên
Giảng viên chính
Kiểm tra đánh giá
Lí thuyết
LVN
Mục tiêu
Nghiên cứu
Tín chỉ
Thời gian
Vấn đề

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân ngành luật học (chính quy)
Luật hành chính Việt Nam
04
Bắt buộc

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. TS. Bùi Thị Đào - GVC, Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0437558088
E-mail: daoquanhuong@yahoo.com
2. TS. Nguyễn Thị Thuỷ – GV, Phó trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0904004998
E-mail: nguyenthuy770@yahoo.com.vn
3. TS. Trần Thị Hiền - GVC, Phó chủ nhiệm Khoa
Điện thoại: 0903472992
E-mail: hienkhc@yahoo.com
4. TS. Hoàng Quốc Hồng - GVC
Điện thoại: 0983306323
E-mail: hoangquochong@gmail.com
5. ThS. Lê Thị Thúy - GV
Điện thoại: 0913038828
E-mail: thuy_khc@yahoo.com.vn
6. ThS. Nguyễn Ngọc Bích - GV
Điện thoại: 0989196519
E-mail: bichlhc129@yahoo.com.vn
7. TS. Nguyễn Mạnh Hùng - GV
Điện thoại: 0912236060
E-mail: hunglhn@yahoo.com.vn
8. TS. Tạ Quang Ngọc - GV
Điện thoại: 0913562237
3

9. Nguyễn Thu Trang - GV
Điện thoại: 0983588286
Văn phòng Bộ môn luật hành chính
Phòng 501 nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37738327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 các ngày trong tuần.
2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
Lí luận nhà nước và pháp luật (CNBB 01).
3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Luật hành chính Việt Nam là môn khoa học pháp lí chuyên ngành,
cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành luật hành chính; quản lí
hành chính nhà nước; vi phạm hành chính, xử lí vi phạm hành chính
và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lí hành
chính nhà nước. Những kiến thức này cần thiết cho việc xây dựng, tổ
chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lí hành chính nhà
nước; bảo đảm quản lí có hiệu quả và bảo hộ tích cực các quyền, lợi
ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản lí hành chính nhà nước.
Luật hành chính Việt Nam còn cung cấp những kiến thức nền tảng
cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lí chuyên ngành khác như:
Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; luật tố tụng hành chính; xây
dựng văn bản pháp luật; luật đất đai; luật tài chính; luật lao động; luật
môi trường; luật hôn nhân và gia đình.
Môn học gồm 15 vấn đề tập trung vào 3 nội dung chính:
- Những vấn đề lí luận chung về quản lí hành chính nhà nước.
- Những nội dung cơ bản của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
HÀ NỘI - 2015
BẢNG TỪ VIẾT TẮT
Luật Hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Hành chính - Người đăng: Bẹp Aishiteru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Luật Hành chính 9 10 959