Ktl-icon-tai-lieu

LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015

Được đăng lên bởi Hải Đinh Thanh
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1554 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

CỔNG LUYỆN THI TRỰC TUYẾN SỐ 1 VIỆT NAM

LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN
TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
(Tập 1)

Phiên bản: 2015

Tham gia các khóa học trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2015!

Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

Tham gia các khóa học trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2015!

Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

LUYỆN GIẢI ĐỀ TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
[Môn Toán – Đề số 01]
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =

2x − m
(với m là tham số).
mx + 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho khi m = 1.
b) Chứng minh rằng với mọi m ≠ 0, đồ thị của hàm số đã cho cắt đường thẳng d: y = 2x – 2m cắt đồ
thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Đường thẳng d cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm M, N. Tìm

m để S ∆OAB = 3S ∆OMN .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 4 x + 2 cos 2 x + 4 ( sin x + cos x ) = 1 + cos 4 x.
ln(1 + ln 2 x)
dx.
x
1
e

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫
Câu 4 (1,0 điểm).

 1 + i   2i 
a) Cho số phức z thỏa mãn i.z = 
 +
 .
1− i  1+ i 
11

8

Tìm môđun của số phức w = z + iz.

b) Giải phương trình log 22 x + log 2

x
= 5log x 8 + 25 log 2x 2.
4

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A (1;1; 2 ) , B ( 0; −1;3) . Gọi C là
giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (xOy). Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng AB sao cho
mặt cầu tâm M bán kính MC cắt mặt phẳng (xOy) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng
2 5.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn
đường kính AD = 2a, SA ⊥ (ABCD) và SA = a 6. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Tính
theo a thể tích khối chóp H.SCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn ( C ) : ( x − 1) + ( y − 3) = 9 và điểm
2

M ( 4; 4 ) .

(C )

Viết phương trình đường thẳng d qua M cắt

(

2

tại A, B sao cho

)

MA + MB = 2 1 + 5 .

Câu 8 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 2 x 3 − 3 x 2 + 6 x ≤ 2

(x

2

− x + 2)

3

( x ∈ ℝ)

Câu 9 (1,0 điểm). Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn điều kiện a 3 + b3 = c3 .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

a 2 + b2 − c2
.
( c − a )( c − b )

Tham gia các khóa học trực tuyến môn Toán tại MOON.VN đ...
Khóa hc
LUYN GII ĐỀ
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831]
Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa hc trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt kết qu cao nht trong k thi THPT quc gia 2015!
CNG LUYN THI TRC TUYN S 1 VIT NAM
LUYN GII ĐỀ MÔN TOÁN
TRƯỚC KÌ THI THPT QUC GIA 2015
(Tp 1)
Phiên bn: 2015
LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 - Người đăng: Hải Đinh Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 9 10 661