Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài

Được đăng lên bởi Hoàng Dũng Vũ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài

cloze test

Có thể nói cloze test ( điền vào chỗ trống đoạn văn) là dạng bài
tập khó thứ hai chỉ sau đọc hiểu. Muốn làm tốt dạng này không
phải chỉ " cong xương sống, cóng xương sườn " ra để dịch nghĩa
mà các em phải biết "ý" của người ra đề qua việc quan sát 4 chọn
lựa. Một khi đã biết "ý" của người ra đề thì các em sẽ dễ dàng đi
vào đúng trọng tâm để tìm chọn lựa chính xác trong thời gian
ngắn nhất. Ví dụ như người ta cho về từ vựng thì các em phải

dịch nghĩa thì mới làm được nhưng nếu cho về chia động từ mà
các em lại ngồi đó mà dịch nghĩa thì vừa mất thời gian lại không
tìm ra đáp án. Sau đây là một số dạng thông dụng của nội dung

điền từ và phương pháp giải quyết.

1) Kiểm tra về nghĩa của từ:

- Cách nhận dạng:

Nhìn 4 chọn lựa các em sẽ thấy có 4 từ có nghĩa hoàn toàn khác

nhau ( thông thường đều cùng một loại từ)

Ví dụ:

........Two of the most popular kinds of boats are sailboats and

speedboats. Sailboats use the _______ to give them power.

A. water

B. speed

C. weather

D. wind

Nhìn 4 chọn lựa đều là những chữ hoàn toàn khác nhau về nghĩa

- Cách giải quyết:

Ngay như tên gọi của loại này, để giải quyết vần đề chỉ có cách
duy nhất là dịch nghĩa. Trước tiên dịch thoáng nghĩa của 4 chọn
lựa rồi quay trở lên dịch đoạn văn. Để chọn đáp án đúng, có khi
chỉ cần biết nghĩa của 1 hoặc 2 chữ chủ chốt (key word) nhưng

cũng có khi phải dịch nội dung của cả câu ( key sentence). Key
word / key sentence có thể ở phía trước hoặc sau chỗ trống cần

điền. Trở lại ví dụ trên, ta thấy nghĩa của các chọn lựa là :

A. water ( nước)

B. speed ( tốc độ)

C. weather ( thời tiết)

D. wind ( gió )

Suy luận ta thấy key word chính là sailboats, trong đó sail (=
buồm ) sẽ quyết định đáp án. Buồm liên quan đến gió => chọn D.

wind

2) Kiểm tra về loại từ ( word form) :

- Cách nhận dạng:

Nhìn 4 chọn lựa các em sẽ thấy cả 4 từ có gốc tương tự nhau chỉ

khác nhau về loại từ.

Ví dụ:

............. This is generally because they burn more oil than newer

cars, ______ if an old car is not kept in good condition.

A. special

B. speciality

C. specializes

D. specially

- Cách giải quyết:

Để giải quyết vấn đề này các em phải nhìn cả trước và sau chỗ
trống cần điền rồi suy ra chỗ đó cần loại từ gì. Ở trình độ lớp 12
chắc các em cũng biết cách dùng loại từ rồi, thầy chỉ lưu ý các

em cách đoán loại từ qua một số dấu hiệu ở cuối.

- Trạng từ ( phó từ) :

Trạng từ thường có tận cùng là ly nhưng cũng có một số không

có ly mà hình ...
Luyện thi đại hc: Bí quyết làm bài
cloze test
Có thể nói cloze test ( điền vào chỗ trống đoạn văn) là dạng bài
tập k thứ hai chỉ sau đọc hiểu. Muốn làm tốt dạng này không
phải chỉ " cong xương sống, cóng xương sườn " ra để dịch nghĩa
mà các em phải biết "ý" của người ra đề qua việc quan sát 4 chọn
lựa. Một khi đã biết "ý" của người ra đề thì các em sẽ dễ dàng đi
vào đúng trọng tâm để tìm chọn lựa chính xác trong thời gian
ngắn nhất. Ví dụ như người ta cho về từ vựng thì các em phải
Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài - Người đăng: Hoàng Dũng Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài 9 10 941