Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi gameshow 2009

Được đăng lên bởi Đình Chung
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 6390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lưu ngọc Hải.
Trường trung học Phổ thông Cẩm Thuỷ 2.
Biên soạn và sưu tầm .Năm học 2009.

1. Kể tên 4 nhân vật trong "bè lũ 4 tên" của TQ?
2.Loài thực vật có số lượng nhiều nhất trên TĐ?
3.Thảm họa năng lượng nguyên tử thế giới năm 1986 xảy ra ở nước nào?
4.Loài động vật nào khi mới sinh có bản năng kỳ lạ là đi theo bất kỳ vật nào
đang di động?
5. 6 Biểu tượng thiên nhiên của đất nước Phần Lan là gì?
6.16 /6 /1963, nhà nữ du hành vũ trụ này đã bay vào không gian trên con tàu Vostoko. Bà
là người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian. Bà là ai?
7. Biểu tượng của Vacsava ,thủ đô của Ba Lan là gì?
8.Vợ của Shakespears tên là gì?
9.Sự tạo thành giọt khi chất lỏng chảy qua lỗ nhỏ là do tác dụng của cái gì ?
10.Hình thức phân bào rất đơn giản, không có sự hình thành thoi vô sắc, gọi là hình thức
phân bào gì ?

1.Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên
2.Địa y
3.Tchernobyl – Ukraine
4.Vịt
5.6 biểu tượng thiên nhiên của Phần Lan là : Cây bulô ,cá pecca ,thiên nga ,hoa lan
chuông ,đá granite ,gấu xám

1

6.Valentine Tereshkova.
7.Là một nàng tiên cá tay cầm kiếm và khiên.
8.Đó là bà Anne Hathaway, bà hơn W.Shakespear 8 tuổi, hai người đã lấy nhau năm
1582 và có 3 người con (trong đó có một cặp sinh đôi).
9.Sức căng mặt ngoài
10.Trực phân

11.Hãy điền số tiếp theo vào dãy số sau : 2, 3, 5, 9, 17, ... ?
12.Thành phố nào của nước Đức diễn ra lễ hội Oktoberfes nổi tiếng,nơi có bia được uống
thoải mái?
13.Tuyến giáp trạng của người nằm ở đâu trên cơ thể?
14.Có bao nhiêu cầu thủ trong đội khúc côn cầu?
15.Câu thơ được xem như một câu ca dao:
"Tháp mười đẹp nhất bông sen,
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"
của nhà thơ nào?
16.Thác nước cao nhất thế giới tên là gì? nằm ở đâu? cao bao nhiêu?
17.Tên gọi khác của bông Trang?
18.Vệ tinh lớn nhất của Thổ Tinh có tên là gì ?
19.World Cup 1994 được tổ chức ở đâu ?
20.Hãy cho biết 4KB bằng bao nhiêu bytes ?

11. 33 ( ta có công thức 2^n + 1 , n bắt đầu từ 0 , => 2^5 + 1 = 32 + 1 = 33 )
12.Munich (Munchen)
13.Cổ

2

14.Ice Hockey (sân băng) có 6, Field Hockey (sân cỏ) có 11
15.Bảo Định Giang
16.Thác nước cao nhất là Salto Angel, tại Venezuela, với chiều cao 979 m, trong đó
807 m đổ xuống trực tiếp. Nhà thám hiểm Venezuela, Ernesto Sanchez la Cruz là người
đầu tiên đo thác vào năm 1910.
17. Long thuyền Hoa .Nam Mẫu Đơn
18.Titan (đường kính 5150km)
19. Mỹ
20.4KB = 4*1024 = 4096 bytes

21. Gấu thích ăn gì?
22.Hồ nào sâu nhất thế giới ,hồ nào lớn nhất thế giới?
23.Bảo Nghĩa Vương là ai?
24.Huyền Trang, nhà sư Trung ...
1
Lưu ngc Hi.
Trường trung hc Ph thông Cm Thu 2.
Biên son và sưu tm .Năm hc 2009.
1. K tên 4 nhân vt trong "bè lũ 4 tên" ca TQ?
2.Loài thc vt có s lượng nhiu nht trên TĐ?
3.Thm ha năng lượng nguyên t thế gii năm 1986 xy ra nước nào?
4.Loài động vt nào khi mi sinh có bn năng k lđi theo bt k vt nào
đang di động?
5. 6 Biu tượng thiên nhiên ca đất nước Phn Lan là gì?
6.16 /6 /1963, nhà n du hành vũ tr này đã bay vào không gian trên con tàu Vostoko. Bà
là người ph n đầu tiên bay vào không gian. Bà là ai?
7. Biu tượng ca Vacsava ,th đô ca Ba Lan là gì?
8.V ca Shakespears tên là gì?
9.S to thành git khi cht lng chy qua l nh là do tác dng ca cái gì ?
10.Hình thc phân bào rt đơn gin, không có s hình thành thoi vô sc, gi là hình thc
phân bào gì ?
1.Giang Thanh, Vương Hng Văn, Trương Xuân Kiu, Diêu Văn Nguyên
2.Địa y
3.Tchernobyl – Ukraine
4.Vt
5.6 biu tượng thiên nhiên ca Phn Lan là : Cây bulô ,cá pecca ,thiên nga ,hoa lan
chuông ,đá granite ,gu xám
Luyện thi gameshow 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi gameshow 2009 - Người đăng: Đình Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Luyện thi gameshow 2009 9 10 741