Ktl-icon-tai-lieu

Được đăng lên bởi thuongmk1612
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT GROUP
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014
Môn: VẬT LÝ; khối A, A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 532

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:
A. Nếu từ trường biến đổi không đều thì sinh ra điện trường biến thiên
B. Nếu từ biến đổi điều hòa thì sinh ra điện trường biến thiên điều hòa
C. Nếu từ trường biến đổi đều thì sinh ra điện trường biến đổi đều
D. Mỗi khi có từ trường biến thiên thì sinh ra ở không gian một điện trường xoáy
Câu 2: Một ống Cu-lit-giơ có điện áp giữa Anốt và Catốt là 2kV, cường độ dòng điện trong ống là I= 0,02 A. Biết rằng
chỉ có 1,25% số electron đập vào đối âm cực tạo ra tia X. Khối lượng của đối âm cực là m=120g, nhiệt dung riêng của
chất làm đối âm cực là 120J/kg.độ. Coi động năng của các electron khi bứt ra khỏi Catốt bằng không. Sau 2 phút hoạt
động thì đối âm cực nóng thêm
B.∆t ≈ 328,42
C.∆t ≈ 10,41
D. ∆t ≈ 10,4
A.∆t ≈ 329,2
Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 60V, 120V và 40V. Giảm tần số
dòng điện xuống 2 lần thì điện áp hiệu dụng trên hai tụ nhận giá trị nào dưới đây:
A.163,25V
B.136,54V
C. 126,5V
D. 105,2V
Câu 4: Cho nguồn sóng âm O truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Bốn điểm O, A , B,C theo thứ tự nằm thẳng
hàng trong vùng truyền âm Cường độ âm ở một điểm A trong vùng truyền âm là 40 dB, Tại điểm C là 30dB .Biết
AB/BC= 4/5, tìm cường độ âm tại điểm B là.
A. 31 dB
B. 33 dB
C. 34dB
D. 35 dB
Câu 5: Ánh sáng huỳnh quang:
A.Được phát ra bởi cả chất rắn, lỏng, khí.
B. Có thể tồn tại trong khoảng thời gian dài hơn 10 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.
C. Có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích.
D. có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích
Câu 6: Chọn ý sai. Năng lượng nhiệt hạch:
A. tỏa ra ít gây ô nhiễm môi trường
B. sẽ là nguồn năng lượng ở thế kỉ XXI trên Trái Đất
C. là nguồn gốc năng lượng của các sao
D. của 1g He bằng năng lượng phân hạch 1g u-ra-ni
Câu 7: Đặt điện áp u=U√2cos ωt vào hai đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở. Khi R có giá trị R1 và R2 thì công suất
tiêu thụ của mạch P1=P2=P và ứng với R1 điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha so với dòng điện một góc φ. Công suất
tiêu thụ của mạch lớn nhất khi R=Ro với:
A. Ro= sin 2φ

B. Ro= cos 2φ

C. Ro= sin2 φ

D. Ro= cos2 φ

Câu 8: Khi máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm quay, phần cứng cố định, đang hoạt động. Suất điện động
của cu...
Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:
A. Nếu từ trường biến đổi không đều thì sinh ra điện trường biến thiên
B. Nếu từ biến đổi điều hòa thì sinh ra điện trường biến thiên điều hòa
C. Nếu từ trường biến đổi đều thì sinh ra điện trường biến đổi đều
D. Mỗi khi có từ trường biến thiên thì sinh ra ở không gian một điện trường xoáy
Câu 2: Một ống Cu-lit-gcó điện áp giữa Anốt Catốt 2kV, cường độ dòng điện trong ống I= 0,02 A. Biết rằng
chỉ có 1,25% số electron đập o đối âm cực tạo ra tia X. Khối lượng của đối âm cực là m=120g, nhiệt dung riêng của
chất làm đối âm cực là 120J/kg.độ. Coi động năng của các electron khi bứt ra khỏi Catốt bằng không. Sau 2 phút hoạt
động thì đối âm cực nóng thêm
A.∆t 329,2
B.∆t 328,42
C.∆t 10,41
D.t 10,4
Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L C lần lượt 60V, 120V 40V. Giảm tần số
dòng điện xuống 2 lần thì điện áp hiệu dụng trên hai tụ nhận giá trị nào dưới đây:
A.163,25V B.136,54V C. 126,5V D. 105,2V
Câu 4: Cho nguồn sóng âm O truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Bốn điểm O, A , B,C theo thứ tự nằm thẳng
hàng trong vùng truyền âm Cường độ âm một điểm A trong vùng truyền âm 40 dB, Tại điểm C 30dB .Biết
AB/BC= 4/5, tìm cường độ âm tại điểm B là.
A. 31 dB B. 33 dB C. 34dB D. 35 dB
Câu 5: Ánh sáng huỳnh quang:
A.Được phát ra bởi cả chất rắn, lỏng, khí.
B. Có thể tồn tại trong khoảng thời gian dài hơn 10

s sau khi tắt ánh sáng kích thích.
C. Có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích.
D. có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích
Câu 6: Chọn ý sai. Năng lượng nhiệt hạch:
A. tỏa ra ít gây ô nhiễm môi trường
B. sẽ là nguồn năng lượng ở thế kỉ XXI trên Trái Đất
C. là nguồn gốc năng lượng của các sao
D. của 1g He bằng năng lượng phân hạch 1g u-ra-ni
Câu 7: Đặt điện áp u=U
2
cos ωt vào hai đầu đoạn mạch RLC với R biến trở. Khi R giá trị R
1
R
2
thì công suất
tiêu thụ của mạch P
1
=P
2
=P và ứng với R
1
điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha so với dòng điện một góc φ. Công suất
tiêu thụ của mạch lớn nhất khi R=R
o
với:
A. R
o
=

sin 2φ B. R
o
=
cos 2φ C. R
o
=
sin
2
φ D. R
o
=
cos
2
φ
Câu 8: Khi máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm quay, phần cứng cố định, đang hoạt động. Suất điện động
của cuộn dây có giá trị cực tiểu khi:
A. cực Bắc của nam châm đối diện với cuộn dây
B. cực Nam của nam châm đối diện với cuộn dây
C. cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực Nam, Bắc liền kề
D.từ thông gửi qua cuộn dây cực đại
Câu 9: Cho 2 nguồn S
, S
dao động cùng pha với f = 20Hz, vận tốc truyền sóng là 2m/s, S
1
S
2
=40 cm .Vị trí điểm
trên đường trung trực S
1
S
2
dao động trễ pha so với S
1
S
2
1 góc π/3 cách S
1
S
2
một khoảng gần nhất bao nhiêu
A.25/3 cm B. 63/5 cm C.62/5 cm D.50/3 cm
GSTT GROUP
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014
Môn: VẬT LÝ; khối A, A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
đ
: 532
lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
- Người đăng: thuongmk1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
9 10 722