Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 8

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẤM MỎNG CHỊU UỐN

CHƯƠNG 8 :

$8.1. KHÁI NIỆM CHUNG
Tấm là vật thể dạng hình trụ hay lăng trụ có chiều cao nhỏ hơn nhiều so
với các kích thước ở đáy (h << a, h << b). (Hình 8.1)

dx

o

h

x

y

z

Hình 8.1
Tùy theo dạng của đáy mà người ta phân ra: tấm tròn, elip, vuông, đa
giác, tam giác, chữ nhật…
Mặt phẳng chia đôi chiều cao của tấm được gọi là mặt trung gian.
Giao tuyến của mặt xung quanh với mặt trung gian gọi là chu tuyến của
tấm.
Khi nghiên cứu tấm ta chọn mặt tọa độ Oxy trùng với mặt trung gian trục
z hướng xuống. Khi đó chuyển vị w theo phương trục z sẽ là độ võng của tấm.
Việc chọn gốc tọa độ tùy theo trường hợp cụ thể của dạng chu tuyến và đặc tính
liên kết biên.
(Hiện nay, người ta đã sử dụng nhiều các tấm trong xây dựng: Tấm lát,
tấm panen, các tấm bê tông và bê tông cốt thép để làm mái các nhà công nghiệp,
làm móng các nhà lớn…)
- Các tấm được dùng trong các kết cấu xây dựng là tấm mỏng. Tấm mỏng
là tấm có tỷ số chiều dày h và kích thước nhỏ nhất ở đáy là:
1
100



h
b



1
5

- Trường hợp
- Các tấm có

Hoặc

wmax
1

5
h

h 1
> : Được tính theo lý thuyết tấm dày
b 5
h
1
w max 1

được
gọi
là
màng
>5
b
100
h

Tấm mỏng được tính theo lý thuyết gần đúng, còn gọi là lý thuyết kỹ
a
thuật, dựa trên những giả thiết của (Kirchhoff).
b

1. Giả thiết pháp tuyến thẳng:

a
b

x
tríc biÕn d¹ng
mÆt trung gian
x

sau biÕn d¹ng

z

Hình 8.2
63

Một phân tố thẳng vuông góc với mặt phẳng trung gian của tấm vẫn thẳng
và vuông góc với mặt trung gian sau biến dạng, chiều dài của phân tố đó không
thay đổi.
Điều kiện pháp tuyến thẳng và vuông góc cho ta biết góc vuông giữa pháp
tuyến và các trục x,y vẫn vuông góc. Do đó:
γyz = γxz = 0
(8.1)
Điều kiện chiều dài của phân tố không đổi:
εz = 0
(8.2)
2. Giả thiết về các lớp của tấm không chèn ép lên nhau:
Có nghĩa: σz = 0
(8.3)
3. Giả thiết về sự không co giãn của mặt trung gian:
Tức mặt trung gian chỉ có chuyển vị theo phương vuông góc với nó,
chuyển vị theo các phương khác nhau rất nhỏ nên có thể bỏ qua:

u 0 v 0 0

w 0 

(8.4)

Các kết quả tính toán dựa trên các giả thiết trên cho thấy chúng khá phù
hợp với thực nghiệm.
$8.2 CHUYỂN VỊ VÀ BIẾN DẠNG TRONG TẤM CHỊU UỐN
Giả sử tấm chịu tải trọng tác dụng vuông góc với mặt trung gian. Khi đó
trong tấm phát sinh các chuyển vị. Ta sử dụng các giả thuyết để xác định chúng.
w
Từ giả thuyết 1: εz = 0 hay εz =
= 0  Chuyển vị w là hàm không
z

phụ thuộc z  w = w(x,y). Nghĩa là với mọi điểm nằm trên 1 đường vuông góc
với mặt trung gian có chuyển vị như nhau. Vì vậ...
z
x
o
y
h
dx
z
x
b
a
x
b
a
mÆt trung gian
sau biÕn d¹ng
tr íc biÕn d¹ng
CHƯƠNG 8 : TẤM MỎNG CHỊU UỐN
$8.1. KHÁI NIỆM CHUNG
Tấm vật thể dạng hình trụ hay lăng trụ chiều cao nhỏ hơn nhiều so
với các kích thước ở đáy (h << a, h << b). (Hình 8.1)
Hình 8.1
Tùy theo dạng của đáy người ta phân ra: tấm tròn, elip, vuông, đa
giác, tam giác, chữ nhật…
Mặt phẳng chia đôi chiều cao của tấm được gọi là mặt trung gian.
Giao tuyến của mặt xung quanh với mặt trung gian gọi là chu tuyến của
tấm.
Khi nghiên cứu tấm ta chọn mặt tọa độ Oxy trùng với mặt trung gian trục
z hướng xuống. Khi đó chuyển vị w theo phương trục z sẽ độ võng của tấm.
Việc chọn gốc tọa độ tùy theo trường hợp cụ thể của dạng chu tuyến và đặc tính
liên kết biên.
(Hiện nay, người ta đã s dụng nhiều các tấm trong xây dựng: Tấm lát,
tấm panen, các tấm bê tông và bê tông cốt thép để làm mái các nhà công nghiệp,
làm móng các nhà lớn…)
- Các tấm được dùng trong các kết cấu xây dựng là tấm mỏng. Tấm mỏng
là tấm có tỷ số chiều dày h và kích thước nhỏ nhất ở đáy là:
100
1
b
h
5
1
Hoặc
h
w
max
5
1
- Trường hợp
b
h
>
5
1
: Được tính theo lý thuyết tấm dày
- Các tấm có
b
h
100
1
được gọi là màng
h
w max
>
5
1
Tấm mỏng được tính theo thuyết gần đúng, còn gọi thuyết kỹ
thuật, dựa trên những giả thiết của (Kirchhoff).
1. Giả thiết pháp tuyến thẳng:
Hình 8.2
63
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 8 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 8 9 10 318