Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết đồ thị

Được đăng lên bởi Nga Nguyen
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết đồ thị
Biên tập bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Lý thuyết đồ thị
Biên tập bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Các tác giả:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Mở đầu
2. Bài 1: Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết đồ thị.
3. Bài 2: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị. Đồ thị Euler
3.1. Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết đồ thị. Đồ thị Euler (phan 1)
3.2. Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết đồ thị. Đồ thị Euler (phan 2)
4. Bài 3: Đồ thị hamilton
5. Bài 4: Cây và cây khung của đồ thị
6. Bài 5: Bài toán cây khung nhỏ nhất
7. Bài 6: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
7.1. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
7.2. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất ( Tiếp )
8. Bài 7: Bài toán luồng cực đại trong mạng
9. Bài 8: Một số ứng dụng của đồ thị
9.1. Một số ứng dụng của đồ thị(phần 1)
9.2. Một số ứng dụng của đồ thị(phần 2)
10. Tài liệu tham khảo
Tham gia đóng góp

1/111

Mở đầu
Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực đã có từ lâu và có nhiều ứng dụng hiện đại. Những tư
tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị được đề xuất vào những năm đầu của thế kỷ 18 bởi
nhà toán học lỗi lạc người Thụy Sỹ Lenhard Eurler. Chính ông là người đã sử dụng đồ
thị để giải bài toán nổi tiếng về các cái cầu ở thành phố Konigsberg.
Đồ thị được sử dụng để giải các bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, đồ
thị có thể sử dụng để xác định các mạch vòng trong vấn đề giải tích mạch điện. Chúng
ta có thể phân biệt các hợp chất hóa học hữu cơ khác nhau với cùng công thức phân tử
nhưng khác nhau về cấu trúc phân tử nhờ đồ thị. Chúng ta có thể xác định hai máy tính
trong mạng có thể trao đổi thông tin được với nhau hay không nhờ mô hình đồ thị của
mạng máy tính. Đồ thị có trọng số trên các cạnh có thể sử dụng để giải các bài toán như:
Tìm đường đi ngắn nhất giữa hai thành phố trong mạng giao thông. Chúng ta cũng còn
sử dụng đồ thị để giải các bài toán về lập lịch, thời khóa biểu, và phân bố tần số cho các
trạm phát thanh và truyền hình.

2/111

Bài 1: Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết
đồ thị.
Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết đồ thị.

Định nghĩa cơ bản về đồ thị
Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này. Chúng ta
phân biệt các loại đồ thị khác nhau bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ
thị. Để có thể hình dung được tại sao lại cần đến các loại đồ thị khác nhau, chúng ta sẽ
nêu ví dụ sử dụng chúng để mô tả một mạng máy tính. Giả sử ta có một mạng gồm các
máy tính và các kênh điện thoại (gọi tắt l...
Lý thuyết đồ thị
Biên tập bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Lý thuyết đồ thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết đồ thị - Người đăng: Nga Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Lý thuyết đồ thị 9 10 401