Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Như Thùy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HK2 CÔNG NGHỆ 10
1) * Tiền là gì?
- Tiền là thứ mọi người cam kết và đồng ý sử dụng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ cần
thiết.
- Nó được xã hội chấp nhận một cách phổ biến để làm phương tiện đo lường, phương tiện trao
đổi và phương tiện tích lũy một cách hữu hiệu.
* Vai trò của tiền trong cuộc sống?
- Tiền đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Tiền được dùng để định giá sức lao
động, giá trị hàng hóa, dịch vụ và mọi người dùng tiền để trao đổi lấy những thứ mình
cần/muốn
- Có được nhiều tiền ko đồng nghĩa với việc cuộc sống của chúng ta đảm bảo về mặt tài chính.
Nếu chúng ta ko có kỹ năng quản lý chi tiêu hiệu quả, ko biết tiết kiệm thì sớm muộn gì số tiền
đó cũng sẽ hết.
2) * Vai trò của giáo dục tài chính?
- Giáo dục tài chính cung cấp cho thanh thiếu niên những kiến thức liên quan tới tiền và cách
quản lý tiền hiệu quả. Được học và thực hành các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân như tiết
kiệm, ra quyết định chi tiêu thông minh, lập kế hoạch ngân sách cá nhân, sử dụng các dịch vụ
tài chính ngân hàng.
* Why phải gdtc cho thanh thiếu niên?
- Những kiến thức, kỹ năng này giúp các em giảm những rủi ro về tài chính khi bước sang giai
đoạn trưởng thành. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cuộc sống
chúng ta.
* Em hiểu gì về giá trị sống?
- Giá trị sống là những gì ta cho là quan trọng nhất, nó thuộc về chính bản thân chúng ta, giúp ta
định hướng hành động trong cuộc sống và ta luôn cố gắng phấn đấu để có được nó. Giá trị sống
của mỗi người có thể khác nhau. Nó chi phối các hành vi, quyết định của chúng ta, trong đó bao
gồm cả các hành vi liên quan tới tiền bạc.
3) * Phân biệt nhu cầu và mong muốn?
- Nhu cầu là những gì cơ bản cần thiết nhất để chúng ta có thể tồn tại, sinh sống và phát triển.
- Mong muốn là những gì làm cho cuộc sống của chúng ta thêm vui và thú vị hơn, là cái ta thích
- VD: ăn sáng là nhu cầu, đi xem phim với bạn bè là mong muốn....
* Tóm tắt các bước ra quyết định chi tiêu?
- Xác định được: khoản nào là nhu cầu, khoản nào là mong muốn
- Cân nhắc: cân nhắc xem mua sắm cái gì thuộc về nhu cầu thiết yếu
- Ra quyết định: Quyết định chi tiêu một cách hợp lý
* Tại sao chúng ta cần lập và theo dõi ngân sách cá nhân?
- Kiểm soát thu nhập và chi tiêu nhằm định hướng xem ta kiếm được bao nhiêu tiền và tiêu tiền
vào những nào cho hợp lý. Một khi nắm rõ được ngân sách của mình, chúng ta có thể cắt giảm
hoặc kiếm thêm tiền để đạt mục tiêu tài chính
4) *Tiết kiệm là gì?
- Tiết kiệm là chủ động để dành chứ khôn...
HK2 CÔNG NGHỆ 10
1) * Tiền là gì?
- Tiền là thứ mọi người cam kết và đồng ý sử dụng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ cần
thiết.
- Nó được xã hội chấp nhận một cách phổ biến để làm phương tiện đo lường, phương tiện trao
đổi và phương tiện tích lũy một cách hữu hiệu.
* Vai trò của tiền trong cuộc sống?
- Tiền đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Tiền được dùng để định giá sức lao
động, giá trị hàng hóa, dịch vụ và mọi người dùng tiền để trao đổi lấy những thứ mình
cần/muốn
- Có được nhiều tiền ko đồng nghĩa với việc cuộc sống của chúng ta đảm bảo về mặt tài chính.
Nếu chúng ta ko có kỹ năng quản lý chi tiêu hiệu quả, ko biết tiết kiệm thì sớm muộn gì số tiền
đó cũng sẽ hết.
2) * Vai trò của giáo dục tài chính?
- Giáo dục tài chính cung cấp cho thanh thiếu niên những kiến thức liên quan tới tiền và cách
quản lý tiền hiệu quả. Được học và thực hành các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân như tiết
kiệm, ra quyết định chi tiêu thông minh, lập kế hoạch ngân sách cá nhân, sử dụng các dịch vụ
tài chính ngân hàng.
* Why phải gdtc cho thanh thiếu niên?
- Những kiến thức, kỹ năng này giúp các em giảm những rủi ro về tài chính khi bước sang giai
đoạn trưởng thành. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cuộc sống
chúng ta.
* Em hiểu gì về giá trị sống?
- Giá trị sống là những gì ta cho là quan trọng nhất, nó thuộc về chính bản thân chúng ta, giúp ta
định hướng hành động trong cuộc sống và ta luôn cố gắng phấn đấu để có được nó. Giá trị sống
của mỗi người có thể khác nhau. Nó chi phối các hành vi, quyết định của chúng ta, trong đó bao
gồm cả các hành vi liên quan tới tiền bạc.
3) * Phân biệt nhu cầu và mong muốn?
- Nhu cầu là những gì cơ bản cần thiết nhất để chúng ta có thể tồn tại, sinh sống và phát triển.
- Mong muốn là những gì làm cho cuộc sống của chúng ta thêm vui và thú vị hơn, là cái ta thích
- VD: ăn sáng là nhu cầu, đi xem phim với bạn bè là mong muốn....
* Tóm tắt các bước ra quyết định chi tiêu?
- Xác định được: khoản nào là nhu cầu, khoản nào là mong muốn
- Cân nhắc: cân nhắc xem mua sắm cái gì thuộc về nhu cầu thiết yếu
- Ra quyết định: Quyết định chi tiêu một cách hợp lý
* Tại sao chúng ta cần lập và theo dõi ngân sách cá nhân?
- Kiểm soát thu nhập và chi tiêu nhằm định hướng xem ta kiếm được bao nhiêu tiền và tiêu tiền
vào những nào cho hợp lý. Một khi nắm rõ được ngân sách của mình, chúng ta có thể cắt giảm
hoặc kiếm thêm tiền để đạt mục tiêu tài chính
4) *Tiết kiệm là gì?
- Tiết kiệm là chủ động để dành chứ không phải là khoản tiền thừa ra sau khi chi phí. Trích ra
tối thiểu 10% thu nhập để tiết kiệm dù đã có/ chưa có mục tiêu cụ thể.
* Khi lựa chọn hình thức tiết kiệm cần nhắc các yếu tố nào?
- Nơi cất giữ tiền có an toàn ko?
- Có thuận tiện cho việc gửi và rút tiền ko?
- Lãi suất cao hay thấp?
- Có thể rút ra ngay khi cần thiết ko?
- Có những yêu cầu, quy định nào bắt buộc? VD: hồ sơ, giấy tờ, chi phí
* Trình bày điểm mạn và yếu của các hình thức tiết kiệm hn?
Lý thuyết môn Công nghệ lớp 10 - Trang 2
Lý thuyết môn Công nghệ lớp 10 - Người đăng: Nguyễn Ngọc Như Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý thuyết môn Công nghệ lớp 10 9 10 570