Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT Môn học: Luật giao thông đường bộ

Được đăng lên bởi Khanh Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III

..................000.................

HỒ SƠ BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT
Môn học: Luật giao thông đường bộ
Lớp 3 – Khóa 27
Tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe
Giáo viên hướng dẫn: HOÀNG VĂN TÂN
NGUYỄN MINH KHÔI
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN HOÀNG DANG
LÊ PHƯỚC LỘC
TÔ NGỌC TRANG
NGUYỄN HỮU TRÚC SƠN

MÉu sè 5.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-BL§TBXH

Năm học 2014
GIÁO ÁN SỐ 1

Thêi gian thùc hiÖn: 45 phút
Tªn ch¬ng: Kỹ thuật lái xe cơ bản

1

Thời gian thực hiện: 19/08/2014
BÀI GIẢNG:

CHƯƠNG 1 : KỸ THUẬT CƠ BẢN LÁI XE Ô TÔ
MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
+ Kiến thức
- Trình bày tác dụng các bộ phận chủ yếu trong buồng lái
+ Kỹ năng
- Ngồi lái xe và sử dụng thành thạo các thiết bị điều khiển trên xe ô tô.
+ Thái độ :
- Cẩn thận khi lái xe, bảo quản xe tốt
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Giáo án, đề cương bài giảng, projector.
I.
ỔN ĐỊNH LỚP HỌC :
Thời gian: 2 phút.
- Tổng số học viên: ................................................................................................................
- Học viên có mặt: ..................................................................................................................
- Học viên vắng mặt...................Có phép............................Không phép................................
II.

THỰC HIỆN BÀI HỌC

Thời gian: 43 phút
Hoạt động dạy học

STT

NỘI DUNG

Hoạt động của
Giáo viên

Hoạt động
của

Thời
gian

Học viên
1

Dẫn nhập
- Để am hiểu vị trí, công dụng các - Thuyết giảng
phương tiện của từng loai xe để chúng ta
xử lý nhịp nhàng, hiệu quả, an toàn khi
tham gia giao thông.

- Lắng nghe

3p

Bài 1: Kỹ Thuật cơ bản lái xe ôt ô

Mục tiêu của bài

- Trình chiếu, thuyết - Lắng nghe,
giảng
quan sát, ghi
chép
- Trình bày mục tiêu

2

2

Giảng bài mới

35p

I. Điều khiển bàn đạp ga xe ô tô

- Đặt câu hỏi: Đạp ga như
thế nào là đúng kỹ
thuật?
- Gọi học viên trả lời
1.1. Động tác đạp chân lên bàn đạp ga
- Nhận xét
1.2. Điều khiển ga khi khởi động động - Trình chiếu hình ảnh
minh họa và thuyết
cơ.
giảng
1.3. Điều khiển ga để xe ô tô khởi động
- Nêu tác dụng của bàn
1.4. Điều khiển ga để thay đổi tốc độ
đạp ga
chuyển động của xe ô tô
- Cách sử dụng bàn đạp
ga
1.5. Điều khiển ga để giảm số

- Lắng nghe

- Trả lời
- Quan sát
- Lắng nghe
- Ghi nhận

II. Điều khiển bàn đạp phanh

2.1. Đạp phanh
2.2. Nhả bàn đạp phanh

- Đặt câu hỏi: phanh
chân trên xe ôtô được sử
dụng khi nào?
-...
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-BL§TBXH
GIÁO ÁN SỐ 1
Thêi gian thùc hiÖn: 45 phút
Tªn ch¬ng: Kỹ thuật lái xe cơ bản
MÉu sè 5.
1
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III
..................000.................
HỒ SƠ BÀI GIẢNG
LÝ THUYẾT
Môn học: Luật giao thông đường bộ
Lớp 3 – Khóa 27
Tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe
Giáo viên hướng dẫn: HOÀNG VĂN TÂN
NGUYỄN MINH KHÔI
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN HOÀNG DANG
LÊ PHƯỚC LỘC
TÔ NGỌC TRANG
NGUYỄN HỮU TRÚC SƠN
Năm học 2014
LÝ THUYẾT Môn học: Luật giao thông đường bộ - Trang 2
LÝ THUYẾT Môn học: Luật giao thông đường bộ - Người đăng: Khanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
LÝ THUYẾT Môn học: Luật giao thông đường bộ 9 10 50