Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tính toán

Được đăng lên bởi Đào Lê Tùng
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH

LÝ THUYẾT
TÍNH TOÁN

PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH

ĐÀ NẴNG 1999

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1

NHẬP MÔN LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ........................................... 1

I.
II.

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XỬ LÝ TRONG TIN HỌC .............................................................1
CÁC MÁY (MACHINES).......................................................................................................................2
II.1.
Khía cạnh chức năng (functional look)........................................................ 2
II.2.
Khía cạnh cấu trúc (structural look)............................................................ 3
III. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN .........................................................................................................................4
IV. ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN .....................................................................................................................5
CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH CÁC MÁY RAM ............................................................... 9

I.
CÁC MÁY RAM .....................................................................................................................................9
II. MÔ PHỎNG MỘT MÁY BỞI MỘT MÁY KHÁC .........................................................16
III. MỘT MÔ HÌNH THÔ SƠ KIỂU RAM..................................................................................19
III.1. Mô phỏng các phép toán trên chuỗi ký tự
bởi các phép toán trên các số nguyên ........................................................ 19
III.2. Thu gọn tập hợp các lệnh ngắt................................................................... 20
III.3. Thu gọn tập hợp các lệnh số học................................................................ 20
IV. MÁY RAM VẠN NĂNG....................................................................................................................22
CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH CÁC MÁY TURING ....................................................... 25

MÔ TẢ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TURING.......................................................................25
I.1.
Mô tả máy Turing....................................................................................... 25
I.2.
Hoạt động của máy Turing ........................................................................ 26
I.3.
Cấu hình xuất phát của máy Turing........................................................... 29
I.4.
Máy Turing đơn định......................
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH
LÝ THUYT
TÍNH TOÁN
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH
ĐÀ NNG 1999
Lý thuyết tính toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết tính toán - Người đăng: Đào Lê Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Lý thuyết tính toán 9 10 607