Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH CẦU LỚP 9

Được đăng lên bởi Vir Go
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 8755 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Trường THCS Nguyễn văn Thắng

Tài liệu BD HSG Lí 9

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN MẠCH CẦU ĐIỆN TRỞ
1. Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng
và mạch cầu không cân bằng.
− Mạch cầu là mạch dùng phổ biến trong các phép đo chính xác ở phòng thí nghiệm điện.
− Mạch cầu được vẽ như (H - 0.a) và (H - 0.b)

−
Các
điện trở R1, R2, R3, R4 gọi là các cạnh của
mạch cầu điện trở R5 có vai trò khác biệt gọi là đường chéo của mạch cầu (người ta không tính
thêm đường chéo nối giữa A – B. Vì nếu có thì ta coi đường chéo đó mắc song song với mạch
cầu).
•

Mạch cầu có thể phân thành hai loại

 Mạch cầu cân bằng (Dùng trong phép đo lường điện). I5 = 0 ; U5 = 0
 Mạch cầu không cân bằng: Trong đó mạch cầu không cân bằng được phân làm 2 loại:
−

Loại có một trong 5 điện trở bằng không (ví dụ một trong 5 điện trở đó bị nối tắt, hoặc thay vào
đó là một ampe kế có điện trở ằng không ). Khi gặp loại bài tập này ta có thể chuyển mạch về
dạng quen thuộc, rồi áp dụng định luật ôm để giải.

−

Loại mạch cần tổng quát không cân bằng có đủ cả 5 điện trở, thì không thể giải được nếu ta chỉ
áp dụng định luật Ôm, loại bài tập này được giải bằng phương pháp đặc biệt ( Trình bày ở mục 2.3)
•

Vậy điều kiện cân bằng là gì ?

Cho mạch cầu điện trở như (H1.1)
 Nếu qua R5 có dòng I5 = 0 và U5 = 0 thì các điện trở nhánh lập
thành tỷ lệ thức :

R1 R 2
=
= n = const
R3 R4

 Ngược lại nếu có tỷ lệ thức trên thì I5 = 0 và U5 = 0, ta có mạch cầu cân bằng.


Tóm lại: Cần ghi nhớ

 Nếu mạch cầu điện trở có dòng I 5 = 0 và U5 = 0 thì bốn điện trở nhánh của mạch cầu lập thành
tỷ lệ thức:

R1 R 2
=
= n (n là hằng số) (*)
R3 R4

(Với bất kỳ giá trị nào của R5.).

Khi đó nếu biết ba trong bốn điện trở nhánh ta sẽ xác định được điện trở còn lại.

Trang 1

Trường THCS Nguyễn văn Thắng

Tài liệu BD HSG Lí 9

 Ngược lại: Nếu các điện trở nhánh của mạch cầu lập thành tỷ lệ thức tên, ta có mạch cầu cân
bằng và do đó I5 = 0 và U5 = 0
•

Khi mạch cầu cân bằng thì điện trở tương đương của mạch luôn được xác định và không phụ
thuộc vào giá trị của điện trở R5 . Đồng thời các đại lượng hiệu điện thế và không phụ thuộc vào
điện trở R5. Lúc đó có thể coi mạch điện không có điện trở R 5 và bài toán được giải bình
thường theo định luật Ôm.

•

Biểu thức (*) chính là điều kiện để mạch cầu cân bằng.

2. Phương pháp tính điện trở tương đương của mạch cầu.
− Tính điện trở tương đương của một mạch điện là một việc làm cơ bản và rất quan trọng, cho dù
đầu bài có yêu cầu hay không yêu cầu, thì trong quá trìn...
Trường THCS Nguyễn văn Thắng Tài liệu BD HSG Lí 9
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN MẠCH CẦU ĐIỆN TRỞ
1. Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng
và mạch cầu không cân bằng.
Mạch cầu là mạch dùng phổ biến trong các phép đo chính xác ở phòng thí nghiệm điện.
Mạch cầu được vẽ như (H - 0.a) và (H - 0.b)
Các điện trở R
1
, R
2
, R
3
, R
4
gọi các cạnh của
mạch cầu điện trở R
5
vai trò khác biệt gọiđường chéo của mạch cầu (người ta không tính
thêm đường chéo nối giữa A B. Vì nếuthì ta coi đường chéo đó mắc song song với mạch
cầu).
Mạch cầu có thể phân thành hai loại
Mạch cầu cân bằng (Dùng trong phép đo lường điện). I
5
= 0 ; U
5
= 0
Mạch cầu không cân bằng: Trong đó mạch cầu không cân bằng được phân làm 2 loại:
Loại có một trong 5 điện trở bằng không (ví dụ một trong 5 điện trở đó bị nối tắt, hoặc thay vào
đó một ampe kế điện trởng không ). Khi gặp loại bài tập này ta thể chuyển mạch về
dạng quen thuộc, rồi áp dụng định luật ôm để giải.
Loại mạch cần tổng quát không cân bằng có đủ cả 5 điện trở, thì không thể giải được nếu ta chỉ
áp dụng định luật Ôm, loại bài tập này được giải bằng phương pháp đặc biệt ( Trình bày ở mục 2.3)
Vậy điều kiện cân bằng là gì ?
Cho mạch cầu điện trở như (H1.1)
Nếu qua R
5
có dòng I
5
= 0 và U
5
= 0 thì các điện trở nhánh lập
thành tỷ lệ thức :
1 2
3 4
R R
R R
=
= n = const
Ngược lại nếu có tỷ lệ thức trên thì I
5
= 0 và U
5
= 0, ta có mạch cầu cân bằng.
Tóm lại: Cần ghi nhớ
Nếu mạch cầu điện trở dòng I
5
= 0 U
5
= 0 thì bốn điện trở nhánh của mạch cầu lập thành
tỷ lệ thức:
1 2
3 4
R R
n
R R
= =
(n là hằng số) (*) (Với bất kỳ giá trị nào của R
5
.).
Khi đó nếu biết ba trong bốn điện trở nhánh ta sẽ xác định được điện trở còn lại.
Trang 1
MẠCH CẦU LỚP 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH CẦU LỚP 9 - Người đăng: Vir Go
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
MẠCH CẦU LỚP 9 9 10 20