Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học

Được đăng lên bởi truongtanhue
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
"QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN QUA VIỆC DỰ GIỜ CỦA GIÁO VIÊN"
Họ và tên:

Trương Tấn Huệ

Chức vụ:

Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Vật nuôi

Đơn vị công tác: Trường Trung cấp Kỹ thuật C - N nghiệp QB
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình nguyên là
trường Công nhân Kỹ thuật Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 163
ngày 07/03/1997 của UBND tỉnh Quảng Bình. Trong những năm qua, nhà
trường ngày càng phát triển về quy mô và loại hình đào tạo. Nhiệm vụ của nhà
trường ngày càng lớn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giáo viên, phải đáp ứng kịp thời
với yêu cầu sự phát triển về quy mô ngành nghề đào tạo. Trong khi đó đội ngũ
cán bộ, giáo viên đang trẻ hóa, chưa có bề dày kinh nghiệm giảng dạy. Đây là
điều khó khăn trong công tác chuyên môn.
Từ những vấn đề trên, là người trực tiếp phụ trách chuyên môn chuyên
ngành Chăn nuôi Thú y tham mưu cho lãnh đạo Khoa, Trường trong công tác
chuyên môn đã có nhiều suy nghĩ đặt ra nhiều vấn đề cần phải làm trước mắt
cũng như lâu dài để có một đội ngũ Giáo viên đủ theo chuẩn quy định đáp ứng
yều cầu trình độ, năng lực, phẩm chất để đảm nhiệm trách nhiệm được giao trên
tất cả các lĩnh vực đào tạo, phục vụ của nhà trường.
Dự giờ, thăm lớp là một việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi giáo viên
nói chung và giáo viên chuyên nghiệp nói riêng. Thông qua việc làm này giúp
giáo viên rất nhiều trong công tác phát triển chuyên môn, đặc biệt là trong đổi
mới dạy học hiện nay.
Để làm tốt trong công tác quản lý chuyên môn, trong những năm qua bản
thân tôi trên cương vị tham mưu đã giúp cho Khoa, BGH nhà trường một số
khâu cơ bản.
II. NỘI DUNG
1. Hoạt động của tổ chuyên môn trong công tác dự giờ, thăm lớp
- Khoa Nông Lâm Ngư Nghiệp được chia làm 2 tổ chuyên môn: Tổ Nông
Lâm và Tổ Vật nuôi. Với 11 giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy các môn
1

chuyên ngành thuộc hai lĩnh vực Nông Lâm và Vật nuôi, do đó việc dự giờ thăm
lớp của các giáo viên nếu không thực hiện tốt sẽ mất đi một cơ hội để giáo viên
phát triển được chuyên môn của mình.
- Giải pháp đặt ra là:
+ Hàng tuần, phải có lịch cụ thể cho mỗi tổ chuyên môn sinh hoạt, mỗi tổ
được bố trí sinh hoạt một buổi trong tuần để cán bộ quản lí chuyên môn đi sâu
sát hơn trong việc nắm bắt tình hình hoạt động chuyên môn của mỗi tổ. Trong
các buổi sinh hoạt chuyên môn, các tổ trưởng tổ chức điều hành việc trao đổi bài
giữa các thành viên, ngoài ra nhiệm vụ mà chúng ta đặt lên hàng đầu đó là tổ
chức dự giờ đối với mỗi giáo viên trong các tổ.
+ Sau khi bàn bài, thường ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
"QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN QUA VIỆC DỰ GIỜ CỦA GIÁO VIÊN"
Họ và tên: Trương Tấn Huệ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Vật nuôi
Đơn vị công tác: Trường Trung cấp Kỹ thuật C - N nghiệp QB
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình nguyên
trường Công nhân Kỹ thuật Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 163
ngày 07/03/1997 của UBND tỉnh Quảng Bình. Trong những năm qua, nhà
trường ngày càng phát triển về quy loại hình đào tạo. Nhiệm vụ của nhà
trường ngày càng lớn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giáo viên, phải đáp ứng kịp thời
với yêu cầu sự phát triển vquy mô ngành nghề đào tạo. Trong khi đó đội ngũ
cán bộ, giáo viên đang trẻ hóa, chưa bề dày kinh nghiệm giảng dạy. Đây
điều khó khăn trong công tác chuyên môn.
Từ những vấn đề trên, người trực tiếp ph trách chuyên môn chuyên
ngành Chăn nuôi Thú y tham mưu cho lãnh đạo Khoa, Trường trong công tác
chuyên môn đã nhiều suy nghĩ đặt ra nhiều vấn đề cần phải làm trước mắt
cũng như lâu dài để một đội ngũ Giáo viên đủ theo chuẩn quy định đáp ứng
yều cầu trình độ, năng lực, phẩm chất để đảm nhiệm trách nhiệm được giao trên
tất cả các lĩnh vực đào tạo, phục vụ của nhà trường.
Dự giờ, thăm lớp là một việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi giáo viên
nói chung và giáo viên chuyên nghiệp nói riêng. Thông qua việc làm này giúp
giáo viên rất nhiều trong công tác phát triển chuyên môn, đặc biệt trong đổi
mới dạy học hiện nay.
Để làm tốt trong công tác quản lý chuyên môn, trong những năm qua bản
thân tôi trên cương vị tham mưu đã giúp cho Khoa, BGH nhà trường một số
khâu cơ bản.
II. NỘI DUNG
1. Hoạt động của tổ chuyên môn trong công tác dự giờ, thăm lớp
- Khoa Nông Lâm Ngư Nghiệp được chia làm 2 tổ chuyên môn: T Nông
Lâm Tổ Vật nuôi. Với 11 giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy các môn
1
Mẫu báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học - Trang 2
Mẫu báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học - Người đăng: truongtanhue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học 9 10 106