Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo thành tích PCGD

Được đăng lên bởi chivan2907
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2357 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UBND PHƯỜNG AN THẠNH
BCĐ CMC-PCGD&XDXHHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Thạnh, ngày 26 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng bằng khen UBND tỉnh Bình Dương
I.

SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

An Thạnh là một phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phường
được thành lập ngày 13 tháng 1 năm 2011 trên cơ sở thị trấn An Thạnh cũ. Khi thành
lập, phường có diện tích 750 ha và 25.178 nhân khẩu. Phường có 7 khu phố: Thạnh
Lợi, Thạnh Hòa A, Thạnh Hòa B, Thạnh Lộc, Thạnh Bình, Thạnh Phú, Thạnh Quý.
Ranh giới hành chính như sau:
- Đông Bắc giáp phường Thuận Giao
- Đông Nam giáp xã Hưng Định
- Tây Nam giáp xã An Sơn
- Tây bắc giáp phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một
Phường An Thạnh là khu thị trấn dân cư sầm uất của TX Thuận An, tình hình
dân số biến động do dân các địa phương khác nhập cư khá đông trên địa bàn phường,
điều này ảnh hưởng khá lớn đến công tác CMC.PCGD và XD.XHHT.
Với đặc điểm là một phường trung tâm của thị xã Thuận An nên Phường An
Thạnh phát triển kinh tế về thương mại - dịch vụ, đại bộ phận nhân dân sống nhờ vào
ngành thương mại, dịch vụ và làm công nhân trong các khu công nghiệp trong thị xã
Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, một số ít lao động phổ thông, chăn nuôi…mức
sống người dân tương đối ổn định, tuy nhiên mạt bằng dân trí của người dân nhập cư
còn khá thấp, một số ít người dân chưa quan tâm phấn đấu tham gia học tập văn hóa.
Tuy nhiên, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã
hội, cùng với sự nổ lực của tập thể lãnh đạo và sự tích cực của đội ngũ CBCC phường
trong việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, Phường An Thạnh đang từng bước đưa
kinh tế xã hội của xã phát triển, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được
nâng lên, từ đó nhận thức về việc học tập nâng cao trình độ của người dân cũng thay
đổi tích cực hơn.
II.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CÔNG TÁC CMC.PCGD NĂM 2012
Hiện nay, toàn phường có 1 trường mẫu giáo công lập, 3 trường tiểu học, 1
trường THCS, 1 trường THPT.
Trong đó có 2 trường tiểu học và 1 trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia, riêng
trường THPT Trịnh Hoài Đức được công nhận là trường THPT chất lượng cao.
1

Trong những năm qua, giáo viên và học sinh ở phường An Thạnh không ngừng
phấn đấu đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi
các cấp.
Xác định công tác chống mù chữ - phổ âp giáo dục và xây dựng xã hội học tập
và một nhiệm vụ quan trọng, hàng năm Ban chỉ đạo CMC.PCGD.XDXHHT đã đề ra
kế hoạch, biện p...
UBND PHƯỜNG AN THẠNH
BCĐ CMC-PCGD&XDXHHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Thạnh, ngày 26 tháng 3 năm 2013
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng bằng khen UBND tỉnh Bình Dương
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
An Thạnh là một phường thuộc thị Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phường
được thành lập ngày 13 tháng 1 năm 2011 trên sở thị trấn An Thạnh cũ. Khi thành
lập, phường diện tích 750 ha 25.178 nhân khẩu. Phường 7 khu phố: Thạnh
Lợi, Thạnh Hòa A, Thạnh Hòa B, Thạnh Lộc, Thạnh Bình, Thạnh Phú, Thạnh Quý.
Ranh giới hành chính như sau:
- Đông Bắc giáp phường Thuận Giao
- Đông Nam giáp xã Hưng Định
- Tây Nam giáp xã An Sơn
- Tây bắc giáp phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một
Phường An Thạnh khu thị trấn dân sầm uất của TX Thuận An, tình hình
dân số biến động do dân các địa phương khác nhập khá đông trên địa bàn phường,
điều này ảnh hưởng khá lớn đến công tác CMC.PCGD và XD.XHHT.
Với đặc điểm một phường trung tâm của thị Thuận An nên Phường An
Thạnh phát triển kinh tế về thương mại - dịch vụ, đại bộ phận nhân dân sống nhờ vào
ngành thương mại, dịch vụ làm công nhân trong các khu công nghiệp trong thị
Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, một số ít lao động phổ thông, chăn nuôi…mức
sống người dân tương đối n định, tuy nhiên mạt bằng dân trí của người dân nhập
còn khá thấp, một số ít người dân chưa quan tâm phấn đấu tham gia học tập văn hóa.
Tuy nhiên, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã
hội, cùng với sự nổ lực của tập thể lãnh đạo sự tích cực của đội ngũ CBCC phường
trong việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, Phường An Thạnh đang từng bước đưa
kinh tế xã hội của xã phát triển, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được
nâng lên, từ đó nhận thức về việc học tập nâng cao trình độ của người dân cũng thay
đổi tích cực hơn.
II.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CÔNG TÁC CMC.PCGD NĂM 2012
Hiện nay, toàn phường 1 trường mẫu giáo công lập, 3 trường tiểu học, 1
trường THCS, 1 trường THPT.
Trong đó 2 trường tiểu học 1 trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia, riêng
trường THPT Trịnh Hoài Đức được công nhận là trường THPT chất lượng cao.
1
Mẫu báo cáo thành tích PCGD - Trang 2
Mẫu báo cáo thành tích PCGD - Người đăng: chivan2907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu báo cáo thành tích PCGD 9 10 632