Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giáo án sinh hoạt Đội

Được đăng lên bởi nguyettq2
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU GIÁO ÁN TIẾT SINH HOẠT ĐỘI - SAO
(Tiết sinh hoạt Đội 45’, tiết sinh hoạt Sao: 35’ – 40’)
CHỦ ĐIỂM THÁNG: ………………………………
Tên hoạt động: ……………….. Chi đội (Lớp nhi đồng): ……..
Ngày soạn: ………….
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: ……………..
2. Phương tiện: ………………
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG
1. Thầy:
- Giáo án sinh hoạt ….
- Phương pháp …………
……
2. Trò: ………………
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra kiến thức cũ
3. Tiến trình hoạt động
Thời

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của học sinh Biện pháp tổ chức

gian
Hoạt động 1:……
Hoạt động 2:……
…….
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
1. Củng cố: ……………….
2. Nhận xét, dặn dò: ……………..

Đội hình chữ U …

...
MẪU GIÁO ÁN TIẾT SINH HOẠT ĐỘI - SAO
(Tiết sinh hoạt Đội 45’, tiết sinh hoạt Sao: 35’ – 40’)
CHỦ ĐIỂM THÁNG: ………………………………
Tên hoạt động: ……………….. Chi đội (Lớp nhi đồng): ……..
Ngày soạn: ………….
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
-
-
-
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: ……………..
2. Phương tiện: ……………
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG
1. Thầy:
- Giáo án sinh hoạt ….
- Phương pháp …………
……
2. Trò: ………………
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra kiến thức cũ
3. Tiến trình hoạt động
Thời
gian
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Biện pháp tổ chức
Hoạt động 1:…… Đội hình chữ U …
Hoạt động 2:……
…….
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
1. Củng cố: ……………….
2. Nhận xét, dặn dò: ……………..
Mẫu giáo án sinh hoạt Đội - Người đăng: nguyettq2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giáo án sinh hoạt Đội 9 10 357