Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giáo án tích hợp

Được đăng lên bởi hoakynghe
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ LAO ĐỘNG – TB VÀ XH
TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngµy

th¸ng

n¨m 2012

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1. Nghề đào tạo

: CẮT GỌT KIM LOẠI

2. Trình độ đào tạo

: CAO ĐẲNG NGHỀ

Mã nghề:

3. Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp PTTH, BTVH.
4. Mục tiêu đào tạo:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Các môn học kỹ thuật cơ sở:
- Hiểu được tính chất cơ lý tính của các loại vật liệu làm dụng cụ cắt (dao, đá mài,
vật liệu gia công kim loại và phi kim loại), đặc tính nhiệt luyện các loại thép các bon
thường, thép hợp kim và thép làm dao tiện, phay, bào, mũi khoan, mũi doa, đục,
giũa...khi sơ chế và sau khi nhiệt luyện.
- Trình bày được các loại kích thước và độ chính xác của kích thước; đặc tính của
lắp ghép, sai số về hình dáng hình học và vi trí, độ nhám bề mặt; chuỗi kích thước.
Chuyển hoá được các ký hiệu dung sai thành các kích thước tương ứng để gia công.
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đo, đọc kích thước và hiệu chỉnh
các loại panme, đồng hồ so, thước đo góc vạn năng, thước cặp...
- Đọc và phân tích được bản vẽ (với ba hình chiếu, có mặt cắt, có cắt trích...); lập
được các bản vẽ đơn giản.
- Hiểu rõ kết cấu của các chi tiết, các cụm máy và các đường truyền động của
máy.
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 3 pha, công
dụng, cách sử dụng một số loại khí cụ điện dùng trong máy cắt kim loại.
+ Các mô đun chuyên môn nghề:
- Trang bị các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống
cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất, các biện pháp
nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

- Trang bị kiến thức chung nhất về máy cắt, đồ gá, dao cắt, quy trình công nghệ,
chế độ cắt, dung dịch làm nguội.
- Hiểu được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng
và bảo quản các loại máy cắt kim loại, các dụng cụ: Gá, cắt, kiểm tra.
- Hiểu được các phương pháp gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay CNC,
máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy mài, máy doa, máy khoan...
- Trình bày được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ các
đặc tính cơ lý của quá trình gia công, nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các máy cắt kim
loại thông dụng, vận dụng để sản xuất đạt hiệu quả cao.
- Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng độc lập.
- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý...
BỘ LAO ĐỘNG – TB VÀ XH
TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN
TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngµy th¸ng n¨m 2012
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1. Nghề đào tạo : CẮT GỌT KIM LOẠI Mã nghề:
2. Trình độ đào tạo : CAO ĐẲNG NGHỀ
3. Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp PTTH, BTVH.
4. Mục tiêu đào tạo:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Các môn học kỹ thuật cơ sở:
- Hiểu được tính chấttính của các loại vật liệu làm dụng cụ cắt (dao, đá mài,
vật liệu gia công kim loại phi kim loại), đặc tính nhiệt luyện các loại thép các bon
thường, thép hợp kim thép làm dao tiện, phay, bào, mũi khoan, mũi doa, đục,
giũa...khi sơ chế và sau khi nhiệt luyện.
- Trình bày đượcc loại kích thước độ chính xác của kích thước; đặc tính của
lắp ghép, sai s về nh dáng nh học vi trí, độ nhám bề mặt; chuỗi kích thước.
Chuyển hoá được các ký hiệu dung sai thành các kích thước tương ứng để gia công.
- Hiểu được cấu tạo, nguyên làm việc, cách đo, đọc kích thước hiệu chỉnh
các loại panme, đồng hồ so, thước đo góc vạn năng, thước cặp...
- Đọc phân tích được bản vẽ (với ba hình chiếu, mặt cắt, cắt trích...); lập
được các bản vẽ đơn giản.
- Hiểu kết cấu của các chi tiết, các cụm máy các đường truyền động của
máy.
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của động điện không đồng bộ 3 pha, công
dụng, cách sử dụng một số loại khí cụ điệnng trong máy cắt kim loại.
+ Các mô đun chuyên môn nghề:
- Trang bị các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống
cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con người cho sản xuất, các biện pháp
nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.
Mẫu giáo án tích hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu giáo án tích hợp - Người đăng: hoakynghe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mẫu giáo án tích hợp 9 10 616