Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu nhận xét báo cáo thực tế ĐHCNHN

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Giang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Phụ lục A

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

Những ghi nhận trong chuyến tham quan doanh nghiệp
Hướng dẫn chung
-

-

Sinh viên tham gia chuyến thăm quan doanh nghiệp điền các thông tin vào
mẫu trong vòng 3 ngày làm việc sau chuyến thăm quan và gửi cho giáo viên
hướng dẫn
Báo cáo sẽ được tổng hợp và gửi tới công ty đã thăm quan và giáo viên
hướng dẫn
Mỗi sinh viên khi thăm quan doanh nghiệp về có bài vấn đáp trực tiếp trước
giáo viên hướng dẫn trong vòng 1 tuần sau chuyến đi.

Tên:
Tên công ty đã đi thăm
Ghi nhận chính
1.Thông tin chung về doanh nghiệp?

Ngày:

2.Bạn nhận thấy điều gì trong chuyến thăm quan doanh nghiệp? (VD: Bộ máy quản
lý, công nghệ bố trí các phòng ban, quản lý sản xuất…)

3.Bạn cảm thấy như thế nào sau chuyến thăm quan doanh nghiệp?

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Phụ lục A
KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH
Những ghi nhận trong chuyến tham quan doanh nghiệp
Hướng dẫn chung
- Sinh viên tham gia chuyến thăm quan doanh nghiệp điền các thông tin vào
mẫu trong vòng 3 ngày làm việc sau chuyến thăm quan và gửi cho giáo viên
hướng dẫn
- Báo cáo sẽ được tổng hợp và gửi tới công ty đã thăm quan và giáo viên
hướng dẫn
- Mỗi sinh viên khi thăm quan doanh nghiệp về có bài vấn đáp trực tiếp trước
giáo viên hướng dẫn trong vòng 1 tuần sau chuyến đi.
Tên: Ngày:
Tên công ty đã đi thăm
Ghi nhận chính
1.Thông tin chung về doanh nghiệp?
Mẫu nhận xét báo cáo thực tế ĐHCNHN - Trang 2
Mẫu nhận xét báo cáo thực tế ĐHCNHN - Người đăng: Nguyễn Trường Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu nhận xét báo cáo thực tế ĐHCNHN 9 10 762