Ktl-icon-tai-lieu

Máy Bơm Và Máy Nén

Được đăng lên bởi Jim D. Nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Máy nén
và máy giãn

Mục lục
1. Khái niệm chung ................................................................................................ 1
1.1. Định nghĩa ................................................................................................... 1
1.2. Phân loại máy nén........................................................................................ 1
1.3. Sơ đồ kết cấu một số máy nén điển hình ...................................................... 2
2. Nhiệt động học máy nén ..................................................................................... 4
2.1. Phương trình cơ bản..................................................................................... 4
2.2. Các quá trình nhiệt động cơ bản được sử dụng trong thuyết máy nén ........... 4
2.3. Đồ thị T-S và p-v ......................................................................................... 5
2.4. Phương trình năng lượng (công nén) ............................................................ 7
2.5. Công suất của máy nén .............................................................................. 10
2.6. Hiệu suất của máy nén ............................................................................... 11
2.7. Mối liên hệ giữa hiệu suất đẳng entropi tương đối với các thông số hãm của
quá trình: ..................................................................................................................... 12
2.8. Sơ đồ chung của máy nén có các cấp nén................................................... 14
3. Máy giãn và ứng dụng của máy nén/máy giãn trong HYSYS ........................... 15
3.1. Khái niệm chung máy giãn ........................................................................ 15
3.2. Ứng dụng tính toán, thiết kế trong Hysys ................................................... 15
Tài liệu tham khảo .................................................................................................... 20

1. Khái niệm chung
1.1. Định nghĩa
Máy nén là máy để nén khí với cơ số tăng áp ɛ > 1,15 và có làm lạnh nhân tạo ở nơi
xảy ra quá trình nén khí.
Công dụng của máy nén là nén khí và di chuyển khí nén đến nơi tiêu thụ theo hệ
thống ống dẫn.
Máy nén dùng để tháo khí từ bình chân không và nén chúng đến áp suất khí quyển
hoặc áp suất lớn hơn, được gọi là bơm chân không.
Các thông số cơ bản đặc trưng cho sự làm việc của máy nén là: lưu lượng thể tích Q
(thường được tính trong điều kiện hút), áo suất đầu p1 và áp suất cuối p2 hoặc hệ số tăng áp...
y nén
và máy giãn
Máy Bơm Và Máy Nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy Bơm Và Máy Nén - Người đăng: Jim D. Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Máy Bơm Và Máy Nén 9 10 93