Ktl-icon-tai-lieu

Máy trục

Được đăng lên bởi thattram
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2630 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. Một số khái niệm ban đầu


Máy trục - vận chuyển là khoa học
nghiên cứu việc cơ giới hóa công tác
nâng và vận chuyển vật nặng nhằm
nâng cao năng suất lao động, giảm
nhẹ sức lao động cho con người.

Phân loại máy trục - vận chuyển


Máy nâng (còn gọi là máy
trục): Đây là loại máy hoạt
động theo chu kỳ, quá trình
làm việc lặp lại có tính chu
kỳ. Một chu kỳ công tác bao
gồm thời gian có tải và thời
gian chạy không.

Phân loại máy trục - vận chuyển



Máy vận chuyển liên tục:
Đây là loại máy dùng để
vận chuyển vật liệu
thành 1 dòng liên tục với
năng suất và quỹ đạo
vận chuyển nhất định.

Trong nhóm máy nâng được chia thành 3 nhóm lớn:
- Máy trục đơn giản: Là các
loại máy có một chuyển động
chủ yếu là nâng hạ (kích, tời,
palăng…);
- Máy trục thông dụng: Là
các loại máy có từ hai chuyển
động trở lên (cầu trục, cần cẩu,
cần trục…);
- Máy trục đặc chủng: Là các loại máy đặc biệt dùng riêng theo
yêu cầu nào đó, (thang máy, máy trục bến cảng…).

Trong nhóm máy vận chuyển liên tục được chia thành 2 nhóm:



Máy vận chuyển vật liệu bằng thiết bị cơ
khí (băng tải, gầu tải, vít tải, vận chuyển
bằng rung động);



Máy vận chuyển vật liệu bằng khí nén.

1.2. Những thông số cơ bản của máy trục


Tải trọng nâng Q [N]: Là trọng lượng lớn nhất
mà máy có thể nâng được theo tính toán thiết
kế, đại lượng này thường được tiêu chuẩn hóa.






Q = Qv + Qm

[N]

Trong đó:
Qv [N] – trọng lượng của vật nâng;
Qm [N] – trọng lượng của thiết bị nâng;

 Cấm nâng vượt tải.

Thông số hình học



Chiều cao nâng H (m);
Khẩu độ và hành trình (với cần
trục dạng cầu) hoặc tầm với và
góc quay (với cần trục quay);

H

Chiều cao nâng H (m)

Khẩu độ L

Là khoảng cách đo từ
sàn làm việc đến tâm
móc ở vị trí cao nhất.

Khẩu độ và hành trình (m)


Ray
Khẩu độ L



Khẩu độ là khoảng
cách giữa 2 đường
ray di chuyển cầu.
Hành trình là quãng
đường cần di chuyển
theo phương dọc ray.

Tầm với (m) và góc xoay (độ)
Tầm với là khoảng
cách giữa tâm quay và
tâm móc ở vị trí xa nhất.
 Góc
xoay của cần
quanh tâm quay. Cần
trục quay ngoài trời
thường có khả năng
quay trọn vòng.


Cần
Cột

Tầm với L

Thông số động học
Cầu trục có các cơ cấu tạo chuyển động sau:
•

Cơ cấu nâng – tạo chuyển động lên xuống

•

Cơ cấu di chuyển xe con – chuyển động ngang

•

Cơ cấu di chuyển cầu – chuyển động dọc

Cần trục quay có các cơ cấu tạo chuyển động:
•

Cơ cấu quay – tạo chuyển động quay của cần

•

Cơ cấu nâng cần, Cơ cấu thay đổi tầm với…

Các vận tốc chuyển động…
...
Chương 1
NHNG VN ĐỀ
CHUNG
Máy trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy trục - Người đăng: thattram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Máy trục 9 10 838