Ktl-icon-tai-lieu

mô hình công nghiệp hóa

Được đăng lên bởi lammyangel
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Thực hiện mô hình công nghiệp hóa kết hợp giữa phát huy nội
lực và “thích ứng chuyển đổi” các yếu tố ngoại lực: Kinh nghiệm
Nhật Bản và Trung Quốc
Ai cũng biết, Nhật Bản ngày nay là nước đứng đầu Châu Á và đứng
thứ hai thế giới về phát triển kinh tế, nhưng cách đây hơn 100 năm về
trước thì Nhật Bản cũng là một nước nông nghiệp cổ truyền tự cấp, tự túc,
sản xuất manh mún, với những hộ nông dân qui mô nhỏ như Việt Nam,
thậm chí về điều kiện đất đai, khí hậu, thời tiết để phát triển sản xuất nông
nghiệp còn có phần khó khăn hơn cả Việt Nam (70% diện tích đất đai là
đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp, bị chia cắt bởi nhiều con sông chảy xiết). Vậy
nhưng, Nhật Bản đã nhanh chóng chuyển được nền nông nghiệp cổ truyền
kiểu Đông Á thành nền nông nghiệp hiện đại, đưa nền kinh tế thuần nông
trở thành nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ. Có được thành công đó là do
Nhật Bản biết lựa chọn và thực hiện mô hình công nghiệp hóa dựa trên sự
tương tác năng động của hai hệ thống nội lực và ngoại lực, đồng thời
chuyển hóa thành công các yếu tố ngoại lực thành nội lực.
Nhật Bản tiến hành CNH từ nửa cuối thế kỷ XIX, và đến đầu thế kỷ
XX thì sự nghiệp CNH tại Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng, trong đó một số ngành công nghiệp nặng đã đạt được trình độ hiện
đại của thế giới. Nhưng rồi, cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai nổ ra và đã
để lại hậu quả nặng nề và lâu dài cho đất nước này: 34% máy móc trong
công nghiệp, 81% tàu bè, 25% công trình xây dựng đã bị phá hủy...; tổng
sản phẩm quốc dân năm 1946 chỉ bằng 61%, sản lượng công nghiệp bằng
14%, và thu nhập quốc dân bình quân đầu người bằng 55% so với trước

chiến tranh. Trước tình hình đó, Chính phủ Nhật Bản đã xác định là vừa
phải tiến hành khôi phục nền kinh tế với mục tiêu “đảm bảo an ninh lương
thực và cải cách kinh tế nông thôn”; vừa phải tiếp tục đẩy mạnh quá trình
hiện đại hóa đất nước nhằm tạo ra một trật tự công nghiệp mới, linh hoạt
nhằm thích ứng với những biến động của kinh tế trong nước và quốc tế.

Thực hiện mục tiêu thứ nhất, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành nhiều
đạo luật và thực thi nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát triển và bảo
vệ lợi ích của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, như: Luật tài trợ cho
nông dân trong trường hợp gặp thiên tai, Luật tăng cường độ màu mỡ của
đất, Luật đất đai nông nghiệp (năm 1947); thực thi chính sách phát triển
nông nghiệp toàn diện, lấy an ninh lương thực làm mục tiêu chính... nhằm
thúc đẩy nông nghiệp phát triển cao hơn nữa (năm 1975). Nhờ những chủ
trương đúng đắn đó mà...
1) Thực hiện hình công nghiệp hóa kết hợp giữa phát huy nội
lực “thích ứng chuyển đổi” các yếu tố ngoại lực: Kinh nghiệm
Nhật Bản và Trung Quốc
Ai ng biết
,
Nhật Bản ngày nay nước đứng đầu Châu Á đứng
thứ hai thế giới về phát triển kinh tế, nhưng cách đây hơn 100 năm về
trước thì Nhật Bản cũng là một nước nông nghiệp cổ truyền tự cấp, tự túc,
sản xuất manh mún, với những hộ nông dân qui nhỏ như Việt Nam,
thậm chí về điều kiện đất đai, khí hậu, thời tiết để phát triển sản xuất nông
nghiệp còn phần khó khăn hơn cả Việt Nam (70% diện tích đất đai
đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp, bị chia cắt bởi nhiều con sông chảy xiết). Vậy
nhưng, Nhật Bản đã nhanh chóng chuyển được nền nông nghiệp cổ truyền
kiểu Đông Á thành nền nông nghiệp hiện đại, đưa nền kinh tế thuần nông
trở thành nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ. được thành công đó do
Nhật Bản biết lựa chọn thực hiện hình công nghiệp hóa dựa trên sự
tương tác năng động của hai hệ thống nội lực ngoại lực, đồng thời
chuyển hóa thành công các yếu tố ngoại lực thành nội lực.
Nhật Bản tiến hành CNH từ nửa cuối thế kỷ XIX, đến đầu thế kỷ
XX thì sự nghiệp CNH tại Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng, trong đó một số ngành công nghiệp nặng đã đạt được trình độ hiện
đại của thế giới. Nhưng rồi, cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai nổ ra đã
để lại hậu quả nặng nề lâu dài cho đất nước này: 34% máy móc trong
công nghiệp, 81% tàu bè, 25% công trình xây dựng đã bị phá hủy...; tổng
sản phẩm quốc dân năm 1946 ch bằng 61%, sản lượng công nghiệp bằng
14%, thu nhập quốc dân bình quân đầu người bằng 55% so với trước
mô hình công nghiệp hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô hình công nghiệp hóa - Người đăng: lammyangel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
mô hình công nghiệp hóa 9 10 5