Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường học đại cương

Được đăng lên bởi dangthuanqn
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Định nghĩa môi trường:

Môi trường (MT) bao gồm tất cả những gì bao
quanh sinh vật, tất cả các yếu tố vô sinh và hữu
sinh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự
sống, phát triển và sinh sản của sinh vật.

Có 4 loại MT chính:

- MT tự nhiên
- MT kiến tạo
- MT không gian
- MT văn hóa – xã hội

2. Đối tượng và nhiệm vụ của KHMT:
- KHMT là ngành KH
nghiên cứu mối quan hệ
và tương tác qua lại giữa
con người và môi trường xung quanh.
ĐỐI
TƯỢNG
CỦA
NGÀNH
KHOA HỌC
MÔI
TRƯỜNG?

- KHMT là ngành KH tổng hợp,
liên ngành, nó sử dụng và phối hợp
thông tin từ nhiều lĩnh vực.

Nhiệm vụ của KHMT:

 Nghiên cứu thành phần của MT sống tự nhiên và xã
hội đang tồn tại trên trái đất trong mối quan hệ với
các hoạt động của con người
 Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm bảo
vệ chất lượng, MT sống của con người.
 Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý về mặt
luật pháp, xã hội nhằm bảo vệ MT và phát triển bền
vững.

3. Các chức năng chủ yếu của MT:
Nơi chứa đựng
các nguồn tài
nguyên

Không gian sống
của con người và
các loài sinh vật

MÔI TRƯỜNG

Nơi lưu trữ và
cung cấp các
nguồn thông tin

Nơi chứa đựng
các phế thải do
con người tạo ra
trong cuộc sống

a. MT là không gian sống cho con người:
- Yêu cầu về không gian sống của con người thay
đổi theo trình độ khoa học và công nghệ. Trình độ
phát triển càng cao thì nhu cầu về không gian sản
xuất sẽ càng giảm.
- Có thể phân loại không gian sống của con người
thành các dạng cụ thể sau:

a. MT là không gian sống cho con người:
+ Chức năng xây dựng: Cung cấp mặt bằng, kiến
trúc hạ tầng.
+ Chức năng vận tải: cung cấp khoảng không gian
cho nền móng cho giao thông.
+ Chức năng sản xuất: cung cấp mặt bằng cho việc
sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.
+ Chức năng cung cấp năng lượng, thông tin.
+ Chức năng giải trí: cung cấp mặt bằng cho việc
giải trí ngoài trời của con người như: trượt tuyết,
đua xe, đua ngựa.

b. MT là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần
thiết cho đời sống và sản xuất của con người:

Trí tuệ

Con người

Vật tư, công cụ

Lao động cơ
bắp

Tự nhiên
(các hệ
thống sinh
thái)

b. MT là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần
thiết cho đời sống và sản xuất của con người:

Nhu cầu của con người về các nguồn tài
nguyên không ngừng tăng lên cả về số lượng,
chất lượng và mức độ phức tạp theo trình độ
phát triển của xã hội. Chức năng này của MT
còn gọi là nhóm chức năng sản xuất tự nhiên
gồm:

b. MT là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần
thiết cho đời sống và sản xuất củ...
CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Môi trường học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường học đại cương - Người đăng: dangthuanqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Môi trường học đại cương 9 10 881