Ktl-icon-tai-lieu

Môn học văn lớp 1

Được đăng lên bởi Trà Chanh Bạc Hà
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD - ĐT huyện Tiên Du
Trường tiểu học Minh Đạo

chàomừngquýthầycôvềdựgiờ

 Gvthựchiện:ĐặngThịLiên

Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2014

Tiếng Việt
Kiểm tra bài cũ:
em

êm

con tem

sao đêm

que kem

ghế đệm

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Thứsáungày12tháng 12 năm 2014

Tiếng Việt

Bài 64:

im
em

:i
:e
:ê

êm

m

Thứsáungày12tháng 12 năm 2014

Tiếng Việt

Bài 64:

im
chim

chim câu

im - um

um
trùm

trùm khăn

Thư giãn

Thứsáungày12tháng 12 năm 2014
TiếngViệt

Bài 64:
im
chim

chim câu

con nhím
trốn tìm

im - um
um
trùm

trùm khăn

tủm tỉm
mũm mĩm

Thứsáungày12tháng 12 năm 2014
TiếngViệt

Bài 64:

im - um
um

im

trùm

chim

chim câu

con nh
trốn t

trùm khăn

ím
ìm

ủm

t

m

ũm

t ỉm

m ĩm

Thứsáungày12tháng 12 năm 2014
TiếngViệt

Bài 64:
im
chim

chim câu

con nhím
trốn tìm

im - um
um
trùm

trùm khăn

tủm tỉm
mũm mĩm

Thứsáungày12tháng 12 năm 2014
TiếngViệt

Bài 64:
im
chim

chim câu

con nhím
trốn tìm

im - um
um
trùm

trùm khăn

tủm tỉm
mũm mĩm

Thứsáungày12tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt

Bài 64:
im
chim

chim câu

con nhím
trốn tìm

im - um
um
trùm

trùm khăn

tủm tỉm
mũm mĩm

Luyện viết:

Chúc sức khỏe thầy cô và các em học sinh

...
Phòng GD - ĐT huyện Tiên Du
Trường tiểu học Minh Đạo
Gvthựchiện:ĐặngThịLiên
chàomừngquýthầycôvềdựgi
Môn học văn lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học văn lớp 1 - Người đăng: Trà Chanh Bạc Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Môn học văn lớp 1 9 10 326