Ktl-icon-tai-lieu

Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Được đăng lên bởi dl-dientuvienthong-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Điện Lực

Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
I.

MÔ TẢ VÀ YÊU CẦU BÀI TOÁN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Khách sạn Hacinco cung cấp nhiều dịch vụ như : dịch vụ thuê phòng nghỉ, tiệc cưới … Công
việc quản lí khách sạn ở khách sạn này hiện nay cũng đã áp dụng việc tin học hóa vào quản lí như :
Cho phép khách đăng kí qua mạng Internet, và áp dụng tin học vào trong thanh toán. Nhưng hiện việc
áp dụng tin học hóa trong quản lí vẫn chưa triệt để, phần nhiều công việc quản lí vẫn ở mức thủ công
do nhân viên lễ tân… đảm trách. Điều này dẫn đến các khó khăn như :
Khách sạn phải mướn thêm nhân viên để quản lí khách sạn gây tốn kém mà không hiêu quả.
Nhân viên quản lí phải ghi chép sổ sách rất nhiều và đôi khi còn bị nhầm lẫn, vì có quá nhiều
loại sổ sách, và việc lưu trùng lặp thông tin quá nhiều.
Sự chậm trễ trong quá trình liên lạc giữa các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, việc tra cứu
thông tin chưa thực sự nhanh và hiệu quả, thậm chí không chính sác, để lỡ các cơ hội cho thuê phòng.
Khó khăn trong công tác quản lí và tổng hợp như : Hàng hóa, dịch vụ đôi khi bị thất thoát, chậm
trễ trong việc lập báo cáo lên lãnh đạo.
Trước tình hình đó yêu cầu đặt ra là phải tận dụng triệt để lợi ích của tin học hóa trong công việc quản
lí khách sạn.
Yêu cầu: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thuê phòng khách sạn
1. Xác định các chức năng và mô hình phân rã chức năng của hệ thống
2. Xác định mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh (mức 0)
3. Xác định mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh (mức 1)
4. Xác định mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh (mức 2)
5. Xác định các thực thể và mô hình thực thể liên kết
6. Xác định mô hình quan hệ dữ liệu
7. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu của hệ thống
8. Xác định các giao diện của hệ thống quản lý thuê phòng khách sạn
 Các thông tin cần thiết bao gồm để xây dựng và phân tích quản lý thuê phòng khách sạn:
- Bảng giá phòng:
Loại phòng, đơn giá phòng
-

Sổ phòng:
Sổ phòng, loại phòng

-

Sổ đăng ký thuê phòng:
Mã đăng ký, Mã khách, thời gian vào, thời gian ra, số lượng, loại phòng, ghi chú

-

Sổ thông tin khách hàng:
Mã khách, Tên khách, CMND, điện thoại, địa chỉ, ghi chú

Trường Đại Học Điện Lực

-

Sổ đổi phòng:
Mã khách, phòng cũ, phòng mới, thời gian đổi

-

Sổ tình trạng phòng:
Sổ phòng, thời gian rỗi

-

Sổ dịch vụ:
Tên dịch vụ, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền

-

Phiếu sử dụng dịch vụ:
Số phiếu, ngày, mã khách, số phòng, tổ phục vụ, nhân viên phục vụ, tổng tiền

-

Sổ thuê phòng:
STT, Mã khách, số phòng, thời g...
Trường Đại Học Điện Lực
Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
I. MÔ TẢ VÀ YÊU CẦU BÀI TOÁN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Khách sạn Hacinco cung cấp nhiều dịch vụ như : dịch vụ thuê phòng nghỉ, tiệc cưới ng
việc quản lí khách sạn khách sạn này hiện nay cũng đã áp dụng việc tin học hóa vào quản như :
Cho phép khách đăng kí qua mạng Internet, và áp dụng tin học vào trong thanh toán. Nhưng hiện việc
áp dụng tin học hóa trong quản vẫn chưa triệt để, phần nhiều công việc quản vẫn mức thủ công
do nhân viên lễ tân… đảm trách. Điều này dẫn đến các khó khăn như :
Khách sạn phải mướn thêm nhân viên để quản lí khách sạn gây tốn kém mà không hiêu quả.
Nhân viên quản lí phải ghi chép sổ sách rất nhiều và đôi khi còn bị nhầm lẫn, vì có quá nhiều
loại sổ sách, và việc lưu trùng lặp thông tin quá nhiều.
Sự chậm trễ trong quá trình liên lạc giữa các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, việc tra cứu
thông tin chưa thực sự nhanh và hiệu quả, thậm chí không chính sác, để lỡ các cơ hội cho thuê phòng.
Khó khăn trong công tác quản lí và tổng hợp như : Hàng hóa, dịch vụ đôi khi bị thất thoát, chậm
trễ trong việc lập báo cáo lên lãnh đạo.
Trước tình hình đó yêu cầu đặt ra là phải tận dụng triệt để lợi ích của tin học hóa trong công việc quản
lí khách sạn.
Yêu cầu: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thuê phòng khách sạn
1. Xác định các chức năng và mô hình phân rã chức năng của hệ thống
2. Xác định mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh (mức 0)
3. Xác định mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh (mức 1)
4. Xác định mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh (mức 2)
5. Xác định các thực thể và mô hình thực thể liên kết
6. Xác định mô hình quan hệ dữ liệu
7. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu của hệ thống
8. Xác định các giao diện của hệ thống quản lý thuê phòng khách sạn
Các thông tin cần thiết bao gồm để xây dựng và phân tích quản lý thuê phòng khách sạn:
- Bảng giá phòng:
Loại phòng, đơn giá phòng
- Sổ phòng:
Sổ phòng, loại phòng
- Sổ đăng ký thuê phòng:
Mã đăng ký, Mã khách, thời gian vào, thời gian ra, số lượng, loại phòng, ghi chú
- Sổ thông tin khách hàng:
Mã khách, Tên khách, CMND, điện thoại, địa chỉ, ghi chú
Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - Người đăng: dl-dientuvienthong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 9 10 855