Ktl-icon-tai-lieu

Môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Tu Dao
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM

MÔN:
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

GVHD: TS NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
NHÓM TH: NHÓM 15

DANH SÁCH NHÓM
STT

Họvàtên

MSSV

1

LêĐoànXuânBình

13052831

2

VũThịDung

13032881

3

NgôThịHạnh

13035841

4

NguyễnThịTuyếtMai

13042551

5

ĐàoThịTú(NT)

13053981

1.Tênmôtảtríchdẫnbàibáo
NguyễnThịPhươngAnh,NguyễnThịLan,NghiêncứuảnhhưởngcủapHđếnmàuanthocyanintừbắpcảitímứngdụn
glàmchấtchỉthịantoàntrongphântíchthựcphẩmvàhóahọc,TạpchíKhoahọcvàCôngnghệĐạihọcĐàNẵng,số3(20
),2007.

2.Hệthốngluậnđề,luậncứtácgiảtrìnhbày

Khảnăngứngdụngchấtmàuanthocyaninlàmchấtchỉthịacid-basetrongphântíchhóahọcvàthựcphẩm.

Luậncứ1:

Luậncứ2:

Luậncứ3:

Anthocyanintrongbắpcảitímc

Chiếtanthocyanintừbắpcảitímtro

Chấtchỉthịanthochokếtquảđị

ómàusắcthayđổitheopHmôitr

ngmôitrườngtrungtínhvàxácđịn

nhphânchínhxáctươngđương

ường

hnồngđộbằngphươngpháppH

vớichấtchỉthịmetylda

visai

camvàmetylđỏ

3.Phươngphápthuthậpthôngtinđượcsửdụng

Luậncứ1:AnthocyanintrongbắpcảitímcómàusắcthayđổitheopHmôitrường.
Bằngphươngphápnghiêncứutàiliệu:Sắctốchínhđượcchiếtxuấttừbắpcảitímđólàcyanidin3,5diglucosidecủahệmàuanthovàcómàusắcthayđổirõrệttheopHmôitrường.
BằngphươngpháptốiưuhoáthựcnghiệmđãxácđịnhđượchàmlượnganthotrongbắpcảitímĐàLạtchiếmkhoảng1,110%.
MàucủaanthotrongcácpHkhácnhau
Trongmôitrườngacidnócómàuđỏbềnvàkhimôitrườngchuyểnsang
basemàucủanóchuyểnsangxanhvàổnđịnhtrongthờigiandài.

pH

Màu

1

đỏ

2

đỏ

3

đỏ

4

5

đỏ nhạt

đỏ nhạt

6

tím nhạt

7

tím

8

9

xanh

xanh

Luậncứ2:Chiếtanthocyanintừbắpcảitímtrongmôitrườngtrungtínhvàxácđịnhnồngđộbằngp
hươngpháppH visai.
Phươngphápthựcnghiệm:
Anthochiếtvớitỷlệdungmôiethanol-nướclà28:72 % v/v(nhiệtđộ29
0Cvàthờigianchiếtlà54phút).
Dịchchiếtđượclàmsạchbằngphươngphápkếttủaphânđoạn.
XácđịnhnồngđộbằngphươngpháppH visai.

Luậncứ3:Chấtchỉthịanthochokếtquảđịnhphânchínhxáctươngđươngvớichấtchỉthịmetylda
camvàmetylđỏ
Phươngphápthựcnghiệmvàquansát:
XácđịnhnồngđộNaOHbằngdungdịchchuẩnHCl0,1Nbằngphươngphápchuẩnđộacid – base.
KếtquảxácđịnhnồngđộNaOHbằngHCl0,1N

Chỉthị

Kết quả

PP

Metyl dacam

Metyl đỏ

Antho

VHCl

CNaOH

VHCl

CNaOH

VHCl

CNaOH

VHCl

CNaOH

(ml)

(N)

(ml)

(N)

(ml)

(N)

(ml)

(N)

8,3

0,083

8,9

0,089

8,9

0,089

9,0

0,090

4.Phươngpháplậpluậnđượctácgiảsửdụng

Phươngphápquynạp

Tácgiảđãnêunhữngluậncứ:
Bằngphươngpháptốiưuhoáthựcnghiệmtrongquátrìnhchiếttách,đãxácđịnhđượchàmlượnganthotrongbắp
cảitímĐàLạtchiếmkhoảng1,110%.Sắctốchínhđượcchiếtxuấttừbắpcảitímđólàcyanidin3,5d...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM
MÔN:
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GVHD: TS NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
NHÓM TH: NHÓM 15
Môn phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: Tu Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Môn phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 139