Ktl-icon-tai-lieu

Môn tâm lí học tiểu học và tâm lí học sư phạm tiểu học

Được đăng lên bởi p-dung182
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4

TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC
I. ĐẠO ĐỨC VÀ HÀNH VI ĐẠO ĐỨC
1. Đạo đức
1) Đạo đức là gì? Tại sao lại ra đời đạo đức ?
+ Con người là 1 thực thể XH, luôn sống trong cộng đồng XH nhất định
+ Con người luôn có 2 đặc tính
- Tính tự giác - tự do cá nhân, chủ quan
- Tính XH - sự ràng buộc bởi người khác & XH
[Trong qt với nhau & với XH, con đưa ra những yêu cầu để điều hòa QH chuẩn mực đạo đức
[Chuẩn mực ĐĐ là y/c do con người đưa ra cho mình trong QH với người
khác & XH
2) KN : ĐĐ là hệ thống chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá QH giữa
lợi ích của bản thân - lợi ích của người khác & XH
[ Chuẩn mực ĐĐ chi phối & quyết định hành vi, cử chỉ của cá nhân
[ CMĐĐ biến đổi tùy theo hình thái KT- XH và chế độ chính trị, bên cạnh 1
số nét chung
2. Hành vi đạo đức
VD: Hvi của đứa trẻ khi mở cửa đón khách
+ Nó nhìn khách mà không chào hỏi gì
+ Chủ động chào khi vừa thấy khách
+ Trẻ chào khi người khách chào nó trước
+ Nó chào to khi thấy trên tay khách có quà
+ Nó chào khi người lớn nhắc nhở
[ Trong các biểu hiện trên, đâu là hành vi đạo đức? tại sao?
[ Thế nào là một h/vi ĐĐ, tiêu chuẩn để xác định?
]Khái niệm:
Hành vi ĐĐ là 1 hành động tự giác, được thúc đẩy bởi 1 động cơ có
ý nghĩa ĐĐ, chúng được biểu hiện trong cách đối nhân, xử thế, trong lối
sống, phong cách, lời ăn, tiếng nói
[ Tiêu chuẩn Đánh giá: 3
+ Tính tự giác của h/vi- chủ thể ÝT đầy đủ về MĐ, ý nghĩa & tự h/đ do
động cơ bêntrong
+ Tính có ích của h/vi - mang lại lợi ích cho mình, cho người khác & XH
+ Tính không vụ lợi - không đặt lợi ích cá nhân lên trên hết
* Quan hệ giữa nhu cầu đạo đức & h/vi ĐĐ
QH chặt chẽ : nhu cầu luôn ở dạng tiềm ẩn, khi gặp ĐK thích hợp sẽ biến
thành động cơ, thúc đẩy hành động
+ Nhu cầu quy định h/vi ĐĐ, h/vi ĐĐ lại tác động trở lại, làm biến đổi nhu
cầu
1

+ Một h/vi mang tính ĐĐ hay không, tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy nó có
tính tích cực hay tiêu cực
+ Trong GD ĐĐ, phải tổ chức HĐ và h/đ trong những ĐK & hoàn cảnh cụ
thể để động cơ & ÝT ĐĐ có ĐK bộc lộ, P/triển
II. CẤU TRÚC TÂM LÝ CỦA HÀNH VI ĐẠO ĐỨC
1. Tri thức & niềm tin ĐĐ :
Để h/vi của mình mang tính ĐĐ, trước hết con người cần biết đạo lý đòi hỏi
ở họ điều gì, họ phải làm gì & không nên làm gì
* Tri thức ĐĐ: Là sự hiểu biết của con người về những chuẩn mực ĐĐ
quy định hành vi của họ trong MQH với người khác, với XH
+ Lưu ý :
- Có trường hợp ĐĐ thể hiện không phải là thực hiện h/vi mà là kiềm chế
h/vi đó
- Phân biệt giữa việc HIỂU tri thức ĐĐ với HỌC THUỘC các chuẩnmực và
quy tắc ĐĐ
* Niềm tin ĐĐ
Là sự t...
Chương 4
TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC
I. ĐẠO ĐỨC VÀ HÀNH VI ĐẠO ĐỨC
1. Đạo đức
1) Đạo đức là gì? Tại sao lại ra đời đạo đức ?
+ Con người là 1 thực thể XH, luôn sống trong cộng đồng XH nhất định
+ Con người luôn có 2 đặc tính
- Tính tự giác - tự do cá nhân, chủ quan
- Tính XH - sự ràng buộc bởi người khác & XH
[Trong qt với nhau & với XH, con đưa ra những yêu cầu để điều hòa QH -
chuẩn mực đạo đức
[Chuẩn mực ĐĐ y/c do con người đưa ra cho nh trong QH với người
khác & XH
2) KN : ĐĐ hệ thống chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá QH giữa
lợi ích của bản thân - lợi ích của người khác & XH
[ Chuẩn mực ĐĐ chi phối & quyết định hành vi, cử chỉ của cá nhân
[ CMĐĐ biến đổi tùy theo hình thái KT- XH và chế độ chính trị, bên cạnh 1
số nét chung
2. Hành vi đạo đức
VD: Hvi của đứa trẻ khi mở cửa đón khách
+ Nó nhìn khách mà không chào hỏi gì
+ Chủ động chào khi vừa thấy khách
+ Trẻ chào khi người khách chào nó trước
+ Nó chào to khi thấy trên tay khách có quà
+ Nó chào khi người lớn nhắc nhở
[ Trong các biểu hiện trên, đâu là hành vi đạo đức? tại sao?
[ Thế nào là một h/vi ĐĐ, tiêu chuẩn để xác định?
]Khái niệm:
Hành vi ĐĐ là 1 hành động tự giác, được thúc đẩy bởi 1 động cơ có
ý nghĩa ĐĐ, chúng được biểu hiện trong cách đối nhân, xử thế, trong lối
sống, phong cách, lời ăn, tiếng nói
[ Tiêu chuẩn Đánh giá: 3
+ Tính t giác của h/vi- chủ thể ÝT đầy đ về MĐ, ý nghĩa & tự h/đ do
động cơ bêntrong
+ Tính có ích của h/vi - mang lại lợi ích cho mình, cho người khác & XH
+ Tính không vụ lợi - không đặt lợi ích cá nhân lên trên hết
* Quan hệ giữa nhu cầu đạo đức & h/vi ĐĐ
QH chặt chẽ : nhu cầu luôn dạng tiềm ẩn, khi gặp ĐK thích hợp sẽ biến
thành động cơ, thúc đẩy hành động
+ Nhu cầu quy định h/vi ĐĐ, h/vi ĐĐ lại tác động trở lại, làm biến đổi nhu
cầu
1
Môn tâm lí học tiểu học và tâm lí học sư phạm tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn tâm lí học tiểu học và tâm lí học sư phạm tiểu học - Người đăng: p-dung182
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Môn tâm lí học tiểu học và tâm lí học sư phạm tiểu học 9 10 317