Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VÀ LẠ môn lý

Được đăng lên bởi duchoangluu1996
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VÀ LẠ TRONG MÙA THI THỬ 2012 (Mr Thi)
Câu 1: Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1
π
π
= 2cos(10πt - ) (mm) và us2 = 2cos(10πt + ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của
4
4
sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm và S2 khoảng S2M =
6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 3,07cm.
B. 2,33cm.
C. 3,57cm.
D. 6cm.
Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng ,cho 3 bức xạ : λ1 =400nm , λ 2=500nm , λ 3=600 nm.Trên màn quan sát ta hứng được
hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số
vân sáng là:
A.54
B.35
C.55
D.34
Câu 3: Một con lắc lò xo đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát như hình vẽ. Cho vật m0 chuyển
động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc v0 đến va chạm xuyên tâm với m, sau va chạm chúng có cùng
u
u
r vận tốc
k
m v
và nén là xo một đoạn ∆l = 2cm . Biết lò xo có khối lượng không đáng kể,
0
m0
có k = 100N/m, các vật có khối lượng m = 250g, m0 = 100g. Sau đó vật m dao
động với biên độ nào sau đây:
A. A = 1,5cm.
B. 1,43cm.
C. A = 1,69cm.
D. A = 2cm.
Câu 4: Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Khi thang máy
đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi tà 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí
thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10. Lấy g = π 2 = 10 m/s2. Biên độ dao động của
vật trong trường hợp này là
A. 17 cm.
B. 19,2 cm.
C. 8,5 cm.
D. 9,6 cm.
Câu 5: Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12 cm đang dao động vuông góc với mặt nước
tạo ra sóng có bước sóng 1,6 cm. điểm C cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. số điểm
dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm
M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5 cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại
trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là
A. 26
B. 28
C. 18
D. 14
Câu 7: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của
nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ
nhận...
MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VÀ LẠ TRONG MÙA THI THỬ 2012 (Mr Thi)
u 1: Có hai nguồn dao động kết hợp S
1
và S
2
trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là u
s1
= 2cos(10πt -
4
π
) (mm) u
s2
= 2cos(10πt +
4
π
) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem bn độ của
ng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S
1
khoảng S
1
M=10cm S
2
khoảng S
2
M =
6cm. Điểm dao động cực đại trên S
2
M xa S
2
nhất
A. 3,07cm. B. 2,33cm. C. 3,57cm. D. 6cm.
u 2: Trong thí nghiệm I-âng ,cho 3 bức xạ :
1
λ
=400nm ,
λ
2=500nm ,
λ
3=600 nm.Trên màn quan sát ta hứng được
hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số
n sáng là:
A.54 B.35 C.55 D.34
u 3: Một con lắc xo đang nằm n trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát như hình vẽ. Cho vật m
0
chuyển
động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc
0
v
đến va chạm xuyên tâm với m, sau va chạm cng có cùng vận tốc
nén là xo một đoạn
2l cm
=
. Biết lò xo khối lượng không đáng kể,
k = 100N/m, các vật có khối lượng m = 250g, m
0
= 100g. Sau đó vật m dao
động với biên độ nào sau đây:
A. A = 1,5cm. B. 1,43cm. C. A = 1,69cm. D. A = 2cm.
u 4: Trong thang y treo một con lắc xo độ cứng 25N/m, vật nặng khối lượng 400 g. Khi thang máy
đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi tà 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí
thấp nhất thì cho thangy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10. Lấy g =
2
π
= 10 m/s
2
. Biên độ dao động của
vật trong trường hợp này là
A. 17 cm. B. 19,2 cm. C. 8,5 cm. D. 9,6 cm.
u 5: Tn mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12 cm đang dao động vuông góc với mặt nước
tạo ra ng có bước sóng 1,6 cm. điểm C ch đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. số điểm
dao động ngược pha với nguồn tn đoạn CO
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
u 6:
Trong thnghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai ng̀n AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm
Trong thnghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai ng̀n AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm
M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5 cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại
M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5 cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại
trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là
trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là
A. 26
A. 26
B. 28
B. 28
C. 18 D. 14
C. 18 D. 14
u 7: Trong qtrình truyền tải điện năng đi xa, cuối nguồn không dùng y hạ thế. Cần phải tăng điện áp của
nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ
nhận được không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp trên
đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 9,1 lần. B.
10
lần. C. 10 lần. D. 9,78 lần.
u 8: Xét một mạch điện gồm một động cơ điện ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 100V thì mạch có ̣ số công suất là 0,9. Lúc này động cơ hoạt động bình thường
với hiệu suất 80% và hệ số công suất 0,75. B́t điện trở trong của động cơ là 10Ω. Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ
và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt:
A. 120V, 6A B. 125V, 6A C. 120V, 1,8A D. 125V, 1,8A
u 9: Trong thang y treo một con lắc xo độ cứng 25N/m, vật nặng khối lượng 400 g. Khi thang máy
đứngn ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị t
thấp nhất thì cho thangy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10. Lấy g =
2
π
= 10 m/s
2
. Biên độ dao động của
vật trong trường hợp này là
A. 17 cm. B. 19,2 cm. C. 8,5 cm. D. 9,6 cm.
u 10: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm hai phía so với nguồn âm. Biết
mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B
A. 28 dB B. 36 dB C. 38 dB D. 47 dB
u 11: Dòng điện i =
2
4cos tω
(A) chạy trong đoạn mạch gồm điện trở R, nối tiếp cuộn thuần cảm L, có giá trị hiệu
dụng
mk
m
0
0
v
uur
MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VÀ LẠ môn lý - Trang 2
MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VÀ LẠ môn lý - Người đăng: duchoangluu1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VÀ LẠ môn lý 9 10 649