Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Được đăng lên bởi Thầy Đồ
Số trang: 223 trang   |   Lượt xem: 1901 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

NGUYỄN THỊ LÊ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG
DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

NGHỆ AN 2013

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

NGUYỄN THỊ LÊ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG
DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn hóa học
Mã số: 60.14.10

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. Cao Cự Giác

NGHỆ AN 2013

2

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo
PGS. TS. Cao Cự Giác – người đã giao đề tài, tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều
kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô: PGS. TS. Lê Văn Năm, PGS. TS.
Nguyễn Xuân Trường, TS. Nguyễn Thị Bích Hiền đã dành thời gian đọc và góp ý
cho luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Hoá Học, khoa đào tạo
Sau đại học, Ban giám hiệu trường, giáo viên và các em học sinh trường THPT Nghèn,
trường THPT Can Lộc, trường THPT Lê Quý Đôn đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để
chúng tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các em học
sinh ở các trường thực nghiệm đã nhiệt tình, động viên, giúp đỡ chúng tôi trong quá
trình thực hiện đề tài.

Nghệ An, ngày 10 tháng 9 năm 2013
Nguyễn Thị Lê

3

NHỮNG KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN

Chữ viết đầy đủ

Chữ viết tắt

Giáo viên

GV

Học sinh

HS

Trung học phổ thông

THPT

Bài tập hoá học

BTHH

Phương trình hoá học

PTHH

Phản ứng

P/ứ

Sách giáo khoa

SGK

Thực nghiệm sư phạm

TNSP

Thực nghiệm

TN

Đối chứng

ĐC

Bài tập

BT

Công thức cấu tạo

CTCT

Công thức pân tử

CTPT

4

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 8
1. Lí do chọn đề tài.........................................................................................................9
2. Lịch sử vấn đề.............................................................................................................9
3. Mục đích nghiên cứu................................................................................................10
4. Nhiệm vụ nghiên cứu................................................................................................11
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ........................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
NGUYỄN THỊ LÊ
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG
DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
NGHỆ AN 2013
1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Người đăng: Thầy Đồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
223 Vietnamese
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 9 10 620