Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn luyện từ và câu lớp 3

Được đăng lên bởi Thy Sơmi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5913 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY
HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Môn tiếng việt cùng với các môn học khác, có nhiệm vụ cung cấp cho
học sinh 4 kĩ năng đó là “ nghe - nói- đọc – viết” trong đó môn tiếng Việt có
các phân môn như: Tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm
văn, tập viết... trong đó, phân môn luyện từ và câu là phân môn có tính chất
tạo lập văn bản, đó là bài nói, bài viết. Nói và viết là những hình thức giao
tiếp rất quan trọng , thông qua đó con người thực hiện quá trình tư duy
chiếm lĩnh tri thức trao đổi tư tưởng, tình cảm, quan điểm giúp mọi người
hiểu nhau, cùng hợp tác trong cuộc sống.
Luyện từ và câu là một trong những phân môn có vai trò đặc biệt quan
trọng trong hệ thống ngôn ngữ nói riêng và môn tiếng Việt nói chung. Phân
môn này đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức tổng hợp từ nhiều
phân môn. Phân môn Luyện từ và câu nhằm mở rộng, hệ thống hóa làm
phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ
giản về từ và câu , rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các
kiểu câu để thực hiện tư tưởng, tình cảm của mình, đồng thời có khả năng
hiểu và sử dụng các kiểu câu của người khác nói ra trong hoàn cảnh giao
tiếp nhất định. Vì vậy, Luyện từ và câu được coi là phân môn có tính tổng
hợp, có liên quan mật thiết đến các môn học khác. Trên cơ sở nội dung,
chương trình phân môn luyện từ và câu có rất nhiều đổi mới, nên đòi hỏi tiết
dạy luyện từ và câu phải đạt được mục đích cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Ngoài
phương pháp của người giáo viên, học sinh cần có vốn kiến thức ngôn ngữ
về đời sống thực tế. Chính vì vậy, việc dạy tốt phân môn Luyện từ và câu
không chỉ là nguồn cung cấp kiến thức mà còn là phương tiện rèn kĩ năng
nói, viết, cách thành văn cho học sinh.
Để thực hiện việc đổi mới phương pháp có hiệu quả và có sự thống nhất
trong nhà trường và trong việc chỉ đạo dạy và học phân môn Luyện từ và
câu. Giáo viên phải chủ động tổ chức tốt việc thực hiện đổi mới phương
pháp và các hình thức tổ chức dạy học phân môn Luyện từ và câu nhằm đạt
được mục tiêu đề ra đó là nhằm rèn cho học sinh thực hiện tốt bốn kỹ năng
“nghe, nói, đọc, viết”.
Ngôn ngữ (nói – viết) giữ vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát
triển xã hội. Chính vì vây, hướng dẫn cho học sinh nói đúng và viết đúng là

hết sức cần thiết. Nhiệm vụ nặng nề đó phụ thuộc phần lớn vào việc giảng
dạy môn tiếng việt nói chung và phân môn Luyện từ và câu lớp 3 nói riêng.
Với đặc thù của môn lu...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY
HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môn tiếng việt cùng với các môn học khác, nhiệm vụ cung cấp cho
học sinh 4 kĩ năng đó là “ nghe - nói- đọc – viết” trong đó môn tiếng Việt
các phân môn như: Tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ câu, tập làm
văn, tập viết... trong đó, phân môn luyện từ câu phân môn tính chất
tạo lập văn bản, đó bài nói, bài viết. Nói viết những hình thức giao
tiếp rất quan trọng , thông qua đó con người thực hiện quá trình duy
chiếm lĩnh tri thức trao đổi tưởng, tình cảm, quan điểm giúp mọi người
hiểu nhau, cùng hợp tác trong cuộc sống.
Luyện từ và câu là một trong những phân môn có vai trò đặc biệt quan
trọng trong hệ thống ngôn ngữ nói riêng môn tiếng Việt nói chung. Phân
môn này đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức tổng hợp từ nhiều
phân môn. Phân môn Luyện từ câu nhằm mở rộng, hệ thống hóa làm
phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết
giản về từ câu , rèn cho học sinh năng dùng từ đặt câu sử dụng các
kiểu câu để thực hiện tưởng, tình cảm của mình, đồng thời khả năng
hiểu sử dụng các kiểu câu của người khác nói ra trong hoàn cảnh giao
tiếp nhất định. vậy, Luyện từ câu được coi phân môn tính tổng
hợp, liên quan mật thiết đến các môn học khác. Trên s nội dung,
chương trình phân môn luyện từ và câu có rất nhiều đổi mới, nên đòi hỏi tiết
dạy luyện từ câu phải đạt được mục đích cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Ngoài
phương pháp của người giáo viên, học sinh cần vốn kiến thức ngôn ngữ
về đời sống thực tế. Chính vậy, việc dạy tốt phân môn Luyện t câu
không chỉ nguồn cung cấp kiến thức còn phương tiện rèn năng
nói, viết, cách thành văn cho học sinh.
Để thực hiện việc đổi mới phương pháp có hiệu quả và có sự thống nhất
trong nhà trường trong việc chỉ đạo dạy và học phân môn Luyện t
câu. Giáo viên phải chủ động tổ chức tốt việc thực hiện đổi mới phương
pháp các hình thức tổ chức dạy học phân môn Luyện từ và câu nhằm đạt
được mục tiêu đề ra đó nhằm rèn cho học sinh thực hiện tốt bốn kỹ năng
“nghe, nói, đọc, viết”.
Ngôn ngữ (nói viết) giữ vai trò quan trọng trong sự tồn tại phát
triển hội. Chính vây, hướng dẫn cho học sinh nói đúng viết đúng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn luyện từ và câu lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn luyện từ và câu lớp 3 - Người đăng: Thy Sơmi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn luyện từ và câu lớp 3 9 10 379