Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

Được đăng lên bởi bảo hiểm giá rẻ
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 1: Mở đầu
1. Lý do chọ đề tài:
Dạy học là hoạt động quan trọng có tính chất quyết định sự phát triển
của nhà trường nói chung, của trường THCS nói riêng.
Hiện nay các trường THCS đã và đang trú trọng tới vấn đề đổi mới
phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện của học sinh, đổi mới
công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, tăng cường nề nếp kỷ cương nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, góp phần vào công cuộc đổi mới
đất nước – đổi mới về yêu cầu con người trong giai đoạn hiện nay đó là
việc hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” kiên quyết ngăn chặn, khắc
phục các hiện tượng tiêu cực trong thi cử và tình trạng chạy theo thành tích.
Vì vậy, để đáp ứng được mục đích chung của giáo dục, để dạy học
có chất lượng tốt không thể không đổi mới công tác quản lý trường học.
Quản lý chỉ đạo dạy học ở trường THCS chính là việc quản lý việc
dạy của thầy, việc học của trò. Nếu người quản lý xác định được vai trò
trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình đối với sự nghiệp giáo dục,
từ đó, luôn tìm tòi sáng tạo, lựa chọn các phương pháp phù hợp để quản lý
quá trình dạy học thì sẽ đạt kết quả cao.
Quản lý như thế nào để thực hiện được các yêu cầu đặt ra, đó là một
vấn đề đã làm cho nhiều nhà giáo dục, nhiều nhà quản lý trường học quan
tâm nghiên cứu nhưng chưa đưa ra một giải pháp quản lý nào có tính khuôn
mẫu, chuẩn mực cho các cấp học, ngành học để cho các đơn vị trường
THCS thực hiện. Các nhà quản lý chỉ dựa vào mục tiêu của từng cấp học để
hoạch định kế hoạch.
Là người trực tiếp quản lý tại trường THCS ở vùng núi kinh tế đặc
biệt khó khăn thuộc khu vực vùng sâu xa của huyện Đà Bắc, đời sống nhân
dân khó khăn, kinh tế còn nghèo, gần như 100% dân số làm nghề nông
nghiệp với kĩ thuật và công nghệ còn lạc hậu, tiềm năng thiên nhiên không
có, là xã thuộc địa bàn khó khăn trong huyện Đà Bắc, vì vậy bản thân tôi
xác định:
1

Mặc dù, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nền giáo dục
cả nước nói chung và giáo dục xã Đồng Nghê nói riêng đã và đang từng
bước thay đổi căn bản về chất nhưng so với yêu cầu chung của đất nước thì
chất lượng dạy học ở cấp THCS, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số đang là mối băn khoăn, lo lắng nhiều cho các nhà giáo
dục.
Chất lượng thấp và vẫn còn có nơi chưa được thực tế như vậy là do
nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân từ phía người dạy và người
học, mà người chịu trách nhiệm chính về chất lượng này trước xã hội lại là
các Nhà quản lý trường học đặc biệt trách nhiệm có liên quan trực tiếp ...
Phần 1: Mở đầu
1. Lý do chọ đề tài:
Dạy học là hoạt động quan trọng có tính chất quyết định sự phát triển
của nhà trường nói chung, của trường THCS nói riêng.
Hiện nay các trường THCS đã đang trú trọng tới vấn đề đổi mới
phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện của học sinh, đổi mới
công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, tăng cường nề nếp kỷ cương nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, góp phần vào công cuộc đổi mới
đất nước đổi mới về yêu cầu con người trong giai đoạn hiện nay đó
việc hưởng ứng cuộc vận động Hai không kiên quyết ngăn chặn, khắc
phục các hiện tượng tiêu cực trong thi cử và tình trạng chạy theo thành tích.
vậy, để đáp ứng được mục đích chung của giáo dục, để dạy học
có chất lượng tốt không thể không đổi mới công tác quản lý trường học.
Quản chỉ đạo dạy học trường THCS chính việc quản lý việc
dạy của thầy, việc học của trò. Nếu người quản xác định được vai trò
trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình đối với sự nghiệp giáo dục,
từ đó, luôn tìm tòi sáng tạo, lựa chọn các phương pháp phù hợp để quản
quá trình dạy học thì sẽ đạt kết quả cao.
Quản như thế nào để thực hiện được các yêu cầu đặt ra, đó một
vấn đề đã làm cho nhiều nhà giáo dục, nhiều nhà quản trường học quan
tâm nghiên cứu nhưng chưa đưa ra một giải pháp quản lý nào có tính khuôn
mẫu, chuẩn mực cho các cấp học, ngành học để cho các đơn vị trường
THCS thực hiện. Các nhà quản lý chỉ dựa vào mục tiêu của từng cấp học để
hoạch định kế hoạch.
người trực tiếp quản tại trường THCS vùng núi kinh tế đặc
biệt khó khăn thuộc khu vực vùng sâu xa của huyện Đà Bắc, đời sống nhân
dân khó khăn, kinh tế còn nghèo, gần n 100% dân số làm nghề nông
nghiệp với thuật công nghệ còn lạc hậu, tiềm năng thiên nhiên không
có, thuộc địa bàn khó khăn trong huyện Đà Bắc, vậy bản thân tôi
xác định:
1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS - Người đăng: bảo hiểm giá rẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS 9 10 765