Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp rèn luyện HS yếu môn Toán lớp 3

Được đăng lên bởi nguyenphuocloi83-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 15891 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Một số biện pháp rèn luyện HS yếu môn Toán lớp 3

Trường TH Phong Phú B

LỜI NÓI ĐẦU
Vấn đề học sinh yếu kém, chất lượng “ảo’’ đặc biệt là môn Toán không chỉ là nỗi
lo của các thầy cô giáo, của ngành giáo dục, mà đó là sự băn khoăn, bức xúc của toàn
xã hội. Nguyên nhân dẫn đến hẳn có nhiều, chủ yếu là do các học sinh đó chưa có
điều kiện tốt để học tập và một phần cũng do thầy cô giáo dạy chưa tốt chứ không
phải do việc học môn toán (với mức độ yêu cầu đạt chuẩn) đòi hỏi học sinh phải có
trí thông minh hay năng khiếu đặc biệt nào. Mỗi người giáo viên có trách nhiệm cần
phải làm cho học sinh của mình tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng tối thiểu mà
chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng quy định.
Nhưng từ đó không thể suy ra rằng mọi học sinh đều học tập dễ dàng như nhau.
Trong những điều kiện sống và học tập như nhau, có học sinh có thể nắm kiến thức và
thực hành kĩ năng toán học rất nhanh chóng, sâu sắc mà không cần một sự cố gắng
đặc biệt nào, trong khi các em khác lại không thể đạt như vậy, mặc dù cố gắng nhiều,
đó chính là các em học sinh yếu kém về môn Toán. Ở đây, tôi đã tập trung tìm hiểu về
những học sinh ít có năng lực học tập toán này, phân tích nguyên nhân yếu kém để
thực hiện các giải pháp nhằm giúp các em lên trình độ trung bình.
Quá trình nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm được tiến hành trong thời gian từ đầu
năm học 2012- 2013 tới thời điểm hiện tại với lớp dạy thực nghiệm: Lớp 3A, trường
tiểu học tôi đang dạy.
Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học toán của học
sinh, đặc biệt là học sinh yếu Toán. Điểm kiểm tra định kì lần 1 so với bài kiểm tra
khảo sát đầu năm đã được nâng lên rõ rệt. Điều đó chứng minh rằng việc áp dụng các
kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém về môn Toán đã làm nâng kết quả học tập toán
của các em lên trình độ đạt chuẩn.

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Dung

Trang 1

Một số biện pháp rèn luyện HS yếu môn Toán lớp 3

Trường TH Phong Phú B

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài:
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đất nước ta đang tiến hành
cuộc cách mạng toàn diện trên mọi lĩnh vực với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới đó, đổi mới giáo dục là một trong những trọng
tâm của sự đổi mới.
Với quan niệm giáo dục là quốc sách hàng đầu, như báo cáo chính trị của đại hội
Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X đã khẳng định:“Phát triển giáo dục và đào tạo là
một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước, ...
Một số biện pháp rèn luyện HS yếu môn Toán lớp 3 Trường TH Phong Phú B
LỜI NÓI ĐẦU
Vấn đề học sinh yếu kém, chất lượng “ảo’’ đặc biệt môn Toán không chỉ nỗi
lo của các thầy cô giáo, của ngành giáo dục, mà đó là sự băn khoăn, bức xúc của toàn
hội. Nguyên nhân dẫn đến hẳn nhiều, chủ yếu do c học sinh đó chưa
điều kiện tốt để học tập một phần cũng do thầy giáo dạy chưa tốt chứ không
phải do việc học môn toán (với mức độ yêu cầu đạt chuẩn) đòi hỏi học sinh phải
trí thông minh hay năng khiếu đặc biệt nào. Mỗi người giáo viên trách nhiệm cần
phải làm cho học sinh của mình tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng tối thiểu mà
chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng quy định.
Nhưng từ đó không thể suy ra rằng mọi học sinh đều học tập dễ dàng như nhau.
Trong những điều kiện sống và học tập như nhau, có học sinh có thể nắm kiến thức và
thực hành năng toán học rất nhanh chóng, sâu sắc không cần một sự cố gắng
đặc biệt nào, trong khi các em khác lại không thể đạt như vậy, mặc cố gắng nhiều,
đó chính là các em học sinh yếu kém về môn Toán. Ở đây, tôi đã tập trung tìm hiểu về
những học sinh ít năng lực học tập toán này, phân tích nguyên nhân yếu kém để
thực hiện các giải pháp nhằm giúp các em lên trình độ trung bình.
Quá trình nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm được tiến hành trong thời gian từ đầu
năm học 2012- 2013 tới thời điểm hiện tại với lớp dạy thực nghiệm: Lớp 3A, trường
tiểu học tôi đang dạy.
Kết quả cho thấy tác động đã nh hưởng rất lớn đến kết quả học toán của học
sinh, đặc biệt học sinh yếu Toán. Điểm kiểm tra định lần 1 so với bài kiểm tra
khảo sát đầu năm đã được nâng lênrệt. Điều đó chứng minh rằng việc áp dụng các
kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém về môn Toán đã làm nâng kết quả học tập toán
của các em lên trình độ đạt chuẩn.
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Dung Trang 1
Một số biện pháp rèn luyện HS yếu môn Toán lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp rèn luyện HS yếu môn Toán lớp 3 - Người đăng: nguyenphuocloi83-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Một số biện pháp rèn luyện HS yếu môn Toán lớp 3 9 10 270