Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh vật lý 12

Được đăng lên bởi hanhphuong1411
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài:
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập chương
II vật lý 12 THPT
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.Lời mở đầu
Vật lý là môn khoa học tự nhiên, rất quan trọng trong thực tế, nó có ứng dụng vô
cùng quan trọng trong các ngành kinh tế chủ chốt của các quốc gia, là cơ sở của
các ngành công nghiệp như: chế tạo máy, điện, hạt nhân...
Thông qua giáo dục trong nhà trường để các em có sự hiểu biết ban đầu về khoa
học, vai trò của môn vật lý là rất quan trọng, vì nó giúp các em lam quen với các
kiến thức mới, mở rộng sự hiểu biết của mình, để giải thích một số hiện tượng xẩy
ra trong thực tế từ đó hình thành niềm tin về môn học và tư duy học tốt các môn
học khác. Nhưng trong thực tế hiện nay rất nhiều người vẫn còn coi môn vật lý chỉ
là môn học phụ vì vậy các em chưa có ý thức về môn học này.
Do đó: tìm hiểu hứng thú học tập môn vật lý có vai trò vô cùng quan trọng nó giúp
giáo viên thấy được quan niệm của học sinh về môn vật lý để từ đó điều chỉnh cách
dạy, đồng thời có phương pháp tác động vào học sinh yêu môn học hơn.
1,Lý do chọn đề tài.
2,Mục tiêu nghiên cứu.
3,Đối tượng nghiên cứu
4, giả thuyết khoa học
5, Phương pháp nghiên cưú
6, Cơ sở phạm vi thời gian nghiên cứu
6.1, Cơ sở nghiên cứu
6.2, Phạm vi nghiên cứu

6.3, Thời gian nghiên cứu
II. Thực trạng của vấn đề
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.Các giải pháp thực hiện.
*Đối với giáo viên.
*Đối với học sinh:
II. các biện pháp tổ chức
2. biện pháp quan sát.
4. Biện pháp đàm thoại
C. KẾT LUẬN.
I. Những baì học kinh nghiệm
II. ý nghĩa
III. Khả năng ứng dụng và triển khai.
IV. Tài liệu tham khảo.

...
Đề tài:
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập chương
II vật lý 12 THPT
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.Lời mở đầu
Vật lý là môn khoa học tự nhiên, rất quan trọng trong thực tế, nó có ứng dụng vô
cùng quan trọng trong các ngành kinh tế chủ chốt của các quốc gia, là cơ sở của
các ngành công nghiệp như: chế tạo máy, điện, hạt nhân...
Thông qua giáo dục trong nhà trường để các em có sự hiểu biết ban đầu về khoa
học, vai trò của môn vật lý là rất quan trọng, vì nó giúp các em lam quen với các
kiến thức mới, mở rộng sự hiểu biết của mình, để giải thích một số hiện tượng xẩy
ra trong thực tế từ đó hình thành niềm tin về môn học và tư duy học tốt các môn
học khác. Nhưng trong thực tế hiện nay rất nhiều người vẫn còn coi môn vật lý chỉ
là môn học phụ vì vậy các em chưa có ý thức về môn học này.
Do đó: tìm hiểu hứng thú học tập môn vật lý có vai trò vô cùng quan trọng nó giúp
giáo viên thấy được quan niệm của học sinh về môn vật lý để từ đó điều chỉnh cách
dạy, đồng thời có phương pháp tác động vào học sinh yêu môn học hơn.
1,Lý do chọn đề tài.
2,Mục tiêu nghiên cứu.
3,Đối tượng nghiên cứu
4, giả thuyết khoa học
5, Phương pháp nghiên cưú
6, Cơ sở phạm vi thời gian nghiên cứu
6.1, Cơ sở nghiên cứu
6.2, Phạm vi nghiên cứu
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh vật lý 12 - Trang 2
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh vật lý 12 - Người đăng: hanhphuong1411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh vật lý 12 9 10 693