Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Kỹ năng Đọc hiểu theo Khung 6 bậc

Được đăng lên bởi lehuong0712
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIẢNG DẠY
KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ THEO KHUNG
NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC TẠI ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC.
Lê Thị Hương B
Bộ môn: NN-VH-PP dạy Tiếng Anh
1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, Tiếng Anh đã và đang đóng vai trò như là
chiếc chìa khóa cho sự thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội. Nhận thức
được tầm ảnh hưởng của ngôn ngữ này, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Đề án
Ngoại ngữ Quốc Gia “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai
đoạn 2008-2020” nhằm mục đích đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong
hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ
mới ở các cấp học, trình độ đào tạo và nâng cao, năng lực sử dụng ngoại ngữ của
nguồn nhân lực.
Theo đó, khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (Common European
Framework of Reference for Languages) viết tắt là CEFR được Hội Đồng Anh giới
thiệu nhằm cung cấp một cơ sở tiêu chuẩn chung trong việc quản lý, đào tạo, học tập
và đánh giá trình độ ngoại ngữ của sinh viên. Dựa trên khung Tham chiếu CEFR theo
hình thức phù hợp với thực tiễn tình hình nước ta, ngày 24 tháng 1 năm 2014, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc nhằm đưa ra một hệ thống
quy chiếu riêng cho việc đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học ngoại ngữ nói chung và dạy
kỹ năng đọc hiểu nói riêng, người viết thực hiện tham luận “Một số giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả trong giảng dạy kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên chuyên ngữ
theo khung tham chiếu 6 bậc tại đại học Hồng Đức” nhằm đưa ra một số gợi ý góp
phần nâng cao hiệu quả việc dạy học môn đọc hiểu tại trường Đại học Hồng Đức.
2. Nội dung
2.1.
Tìm hiểu về khung tham chiếu 6 bậc
Ngày 24/01/2014, tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký quyết định ban hành Khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với mục đích, đối tượng sử dụng và mức độ tương thích
với Khung tham chiếu châu Âu.
- Mục đích của khung tham chiếu:
1. Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy
trong hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo
khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí
trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên
thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIẢNG DẠY
KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ THEO KHUNG
NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC TẠI ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC.
Lê Thị Hương B
Bộ môn: NN-VH-PP dạy Tiếng Anh
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, Tiếng Anh đã đang đóng vai trò như
chiếc chìa khóa cho sự thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống, hội. Nhận thức
được tầm ảnh hưởng của ngôn ngữ này, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Đề án
Ngoại ngữ Quốc GiaDạyhọc ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai
đoạn 2008-2020 nhằm mục đích đổi mới toàn diện việc dạy học ngoại ngữ trong
hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời triển khai chương trình dạy học ngoại ngữ
mới các cấp học, trình độ đào tạo nâng cao, năng lực sử dụng ngoại ngữ của
nguồn nhân lực.
Theo đó, khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (Common European
Framework of Reference for Languages) viết tắt CEFR đưc Hội Đồng Anh giới
thiệu nhằm cung cấp mt sở tiêu chuẩn chung trong việc quản lý, đào tạo, học tập
đánh giá trình độ ngoại ng của sinh viên. Dựa trên khung Tham chiếu CEFR theo
hình thức phù hợp với thực tiễn tình hình nước ta, ngày 24 tháng 1 năm 2014, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc nhằm đưa ra một hệ thống
quy chiếu riêng cho việc đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học ngoại ngữ nói chung và dạy
kỹ năng đọc hiểu nói riêng, người viết thực hiện tham luậnMột số giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả trong giảng dạy kỹ năng đọc hiu cho sinh viên chuyên ngữ
theo khung tham chiếu 6 bậc tại đại học Hồng Đức nhằm đưa ra một sgợi ý góp
phần nâng cao hiệu quả việc dạy học môn đọc hiểu tại trường Đại học Hồng Đức.
2. Nội dung
2.1. Tìm hiểu về khung tham chiếu 6 bậc
Ngày 24/01/2014, tại Thông số 01/2014/TT BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo
dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã quyết định ban hành Khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với mục đích, đối tượng sử dụngmức độ tương thích
với Khung tham chiếu châu Âu.
- Mục đích của khung tham chiếu:
1. Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy
trong hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo
khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác xây dựng tiêu chí
trong kiểm tra, thi đánh giá từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên
thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
3. Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên la chọn triển khai ni dung, cách thức
giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào
tạo.
4. Giúp người học hiểu được nội dung, u cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại
ngữ và tự đánh giá năng lực của mình.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Kỹ năng Đọc hiểu theo Khung 6 bậc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Kỹ năng Đọc hiểu theo Khung 6 bậc - Người đăng: lehuong0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Kỹ năng Đọc hiểu theo Khung 6 bậc 9 10 343