Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai trước mặt (đệm bóng) cho sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền khóa VII khoa Giáo dục Thể Chất trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi hanhtranak2011
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Th.S Phạm Thị Lệ Hằng

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
…оОо…
Thông qua khóa luận tốt nghiệp này em xin chân thành cảm ơn đến Ban chủ nhiệm cùng
quý Thầy Cô khoa Giáo Dục Thể Chất trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Phạm Thị Lệ Hằng và Thầy Nguyễn Đình Phát đã tận
tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên chuyên sâu Bóng chuyên khóa 7 (2006-2010)
Em xin chân thành cảm ơn !

SVTH: Trần Văn Hạnh

1

GVHD: Th.S Phạm Thị Lệ Hằng

Khóa luận tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…оОо…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TP.HCM, Ngày tháng

năm 2009

Th.S Phạm Thị Lệ Hằng

SVTH: Trần Văn Hạnh

2

GVHD: Th.S Phạm Thị Lệ Hằng

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN...................................................... 2
MỤC LỤC ................................................................................................................. 3
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................... 4
MỤC ĐÍCH..................................................................................................... 6
NHIỆM VỤ..................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............... 7
I. Đặc điểm tính chất và tác dụng của môn bóng chuyền.............................. 7
II. Quá trình hình thành kỹ thuật.................................................................... 8
III. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thanh thiếu niên....................................... 9
IV. Kỹ thuật bóng chuyền..............................................................................12
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP - ĐỐI TƯỢNG - TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU.......17
I. Phương pháp nghiên cứu..................................................................
GVHD: Th.S Phạm Thị Lệ Hằng Khóa luận tốt nghiệp
LỜI CẢM ƠN
…оОо…
Thông qua khóa luận tốt nghiệp này em xin chân thành cảm ơn đến Ban chủ nhiệm cùng
quý Thầy Cô khoa Giáo Dục Thể Chất trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Phạm Thị Lệ Hằng và Thầy Nguyễn Đình Phát đã tận
tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên chuyên sâu Bóng chuyên khóa 7 (2006-2010)
Em xin chân thành cảm ơn !
SVTH: Trần Văn Hạnh 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai trước mặt (đệm bóng) cho sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền khóa VII khoa Giáo dục Thể Chất trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai trước mặt (đệm bóng) cho sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền khóa VII khoa Giáo dục Thể Chất trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Người đăng: hanhtranak2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai trước mặt (đệm bóng) cho sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền khóa VII khoa Giáo dục Thể Chất trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh 9 10 24