Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy hát ở trường THCS

Được đăng lên bởi huytinhhung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4849 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐỀ TÀI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC HÁT CHO HỌC
SINH KHỐI 6?
Họ và tên người viết : Nguyễn Ngọc Dương
Chức vụ :
Giáo viên.
Đơn vị: Trường THCS Tân Thiện
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
1. Yêu cầu của ngành
Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, có tính truyền cảm trực tiếp, gồm âm thanh của
giọng hát và âm thanh của các loại nhạc cụ. Âm nhạc xuất hiện từ rất lâu đời và gắn
bó mật thiết với con người từ nhỏ đến suốt đời. Loài người đã sử dụng âm nhạc như
một phương tiện để làm cho đời sống tinh thần phong phú, góp phần cải thiện và nâng
cao chất lượng cuộc sống.
Về tác dụng của âm nhạc người ta chú ý đến tính hấp dẫn, tính tập hợp, tính cổ vũ
động viên, tính liên tưởng, sự hoà nhập cộng đồng và phát huy óc tưởng tượng sáng
tạo... Âm nhạc đem đến cho con người những khoái cảm thẩm mĩ.
Muốn nghe và hiểu được âm nhạc không phải hiển nhiên mà con người có thể dễ
dàng hiểu được. Chính vì lí do đó Bộ Giáo dục đã cho phép giảng dạy môn âm nhạc ở
trường THCS.
Tôi là giáo viên âm nhạc đã giảng dạy hơn mười năm kinh nghiệm tôi luôn trăn trở là
làm thế nào để tất cả học sinh nói chung và học sinh lớp 6 nói riêng đều yêu thích môn
âm nhạc trong đó có phân môn học hát bởi tôi biết rằng:
- Dạy học âm nhạc ở trường THCS là dạy cho tất cả HS, không phân biệt HS có
năng khiếu âm nhạc hoặc không có năng khiếu âm nhạc.
- Dạy âm nhạc cho HS chỉ cung cấp những kiến thức mang tính văn hoá âm nhạc
phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, để góp phần hoàn thiện
nhân cách người lao động mới.
- Dạy âm nhạc cho HS không tập trung vào việc rèn luyện những kĩ năng, kĩ xảo
như dạy cho người sẽ làm âm nhạc sau này mà dùng âm nhạc làm một phương
tiện để tác động vào thế giới tinh thần của HS, qua đó giúp cho việc phát triển
tình cảm, thẩm mĩ, đạo đức và trí tuệ, góp phần làm cân bằng, hài hoà các nội
dung giáo dục chung.
- Dạy học không đi sâu vào các kiến thức thuộc về lý thuyết âm nhạc mà phải tạo
điều kiện để trẻ em được hoạt động với âm nhạc qua ca hát và tiếp xúc với âm
nhạc bằng nghe nhạc có bình luận.
2. Thực trạng ban đầu

Học sinh luôn chủ quan đối với môn học và cho rằng đây chỉ là môn học ít tiết
( môn học phụ ) nên không chú tâm vào tiết học cũng như không học bài và tìm hiểu
bài trước khi đến lớp.
Học sinh không hiểu được tầm quan trọng của môn học, không hiểu được thông
qua học hát các em có thêm vốn hiểu biết về địa lí ( vùng , miền, các nước trên thế
giới, con người, phong tục tập quán...) về lịch sử ( sự ra đời của bái hát găn liền với
quá trình lịch sử....), ...
ĐỀ TÀI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC HÁT CHO HỌC
SINH KHỐI 6?
Họ và tên người viết : Nguyễn Ngọc Dương
Chức vụ : Giáo viên.
Đơn vị: Trường THCS Tân Thiện
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
1. Yêu cầu của ngành
Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, có tính truyền cảm trực tiếp, gồm âm thanh của
giọng hát và âm thanh của các loại nhạc cụ. Âm nhạc xuất hiện t rất lâu đời gắn
mật thiết với con người từ nhỏ đến suốt đời. Loài người đã s dụng âm nhạc n
một phương tiện để làm cho đời sống tinh thần phong phú, góp phần cải thiện và nâng
cao chất lượng cuộc sống.
Về tác dụng của âm nhạc người ta chú ý đến tính hấp dẫn, tính tập hợp, tính cổ
động viên, tính liên tưởng, sự hoà nhập cộng đồng phát huy óc tưởng tượng sáng
tạo... Âm nhạc đem đến cho con người những khoái cảm thẩm mĩ.
Muốn nghe hiểu được âm nhc không phải hiển nhiên con người thể dễ
dàng hiểu được. Chính vì do đó Bộ Giáo dục đã cho phép giảng dạy môn âm nhạc
trường THCS.
Tôi là giáo viên âm nhạc đã giảng dạy hơn mười năm kinh nghiệm tôi luôn trăn trở là
làm thế nào để tất cả học sinh nói chung và học sinh lớp 6 nói riêng đều yêu thích môn
âm nhạc trong đó có phân môn học hát bởi tôi biết rằng:
- Dạy học âm nhạc trường THCS là dạy cho tất cả HS, không phân biệt HS
năng khiếu âm nhạc hoặc không có năng khiếu âm nhạc.
- Dạy âm nhạc cho HS chỉ cung cấp những kiến thức mang tính văn hoá âm nhạc
phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, để góp phần hoàn thiện
nhân cách người lao động mới.
- Dạy âm nhạc cho HS không tập trung vào việc rèn luyện những năng, xảo
như dạy cho người sẽ làm âm nhạc sau y ng âm nhạc làm một phương
tiện để tác động vào thế giới tinh thần của HS, qua đó giúp cho việc phát triển
tình cảm, thẩm mĩ, đạo đức và t tuệ, góp phần làm cân bằng, hài hoà c nội
dung giáo dục chung.
- Dạy học không đi sâu vào các kiến thức thuộc về lý thuyết âm nhạc mà phải tạo
điều kiện để trẻ em được hoạt động với âm nhạc qua ca hát tiếp xúc với âm
nhạc bằng nghe nhạc có bình luận.
2. Thực trạng ban đầu
Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy hát ở trường THCS - Trang 2
Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy hát ở trường THCS - Người đăng: huytinhhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy hát ở trường THCS 9 10 96