Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC KIỂM TRA TỪ VỰNG TIẾNG ANH THCS

Được đăng lên bởi phamtqmai
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC
KIỂM TRA TỪ VỰNG TIẾNG ANH THCS
Phần I
PHẦN MỞ ĐẦU
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong xu thế phát triển và hội nhập của đất nước ngày nay, học tiếng Anh
là một nhu cầu cấp thiết giúp học sinh tiếp cận có hiệu quả hơn với nguồn tri
thức phong phú trên thế giới.
Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, từ vựng cũng đóng một vai trò quan trọng vì
nó chuyển tải nội dung chúng ta muốn nói. Biết được nhiều từ vựng giúp chúng
ta dễ dàng hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên việc nhớ nghĩa và thuộc từ cũng như
cách vận dụng mỗi từ vào ngữ cảnh thật khó với học sinh. Mặc khác, cách lĩnh
hội tri thức của học sinh còn phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp truyền thụ của
giáo viên. Mỗi giáo viên có phương pháp giảng dạy và kiểm tra học sinh khác
nhau. Việc kiểm tra từ vựng đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên trong mỗi tiết
học. Hầu hết giáo viên giảng dạy bộ môn này đều đã sử dụng hình thức kiểm tra
viết từ trong mỗi tiết học. Với hình thức này, đôi khi đòi hỏi học sinh phải học
thuộc từ một cách máy móc nhưng rồi lại chóng quên. Hơn nữa, những học sinh
có lực học trung bình yếu hoặc yếu thường rất sợ khi được gọi tên kiểm tra. Cho
nên các em không vận dụng được số từ vựng này một cách linh hoạt khi thực
hành bài tập hoặc liên hệ giao tiếp thực tế ngay trong bài học đó.
Hình thức kiểm tra càng phong phú bao nhiêu thì người học càng ít bị
nhàm chán lo lắng bấy nhiêu.
Biết được những vướng mắc hạn chế của học sinh nói trên, trong quá trình
giảng dạy tiếng Anh THCS từ những năm bắt đầu đổi mới phương pháp, đổi mới
chương trình tôi đã vận dụng một số hình thức kiểm tra từ vựng ngoài phương
pháp truyền thống đã sử dụng tất cả các dạng kiểm tra tôi sử dụng đều xoáy vào
nội dung kiến thức trọng tâm cuả mỗi bài học và luôn theo tinh thần “ Vừa học
vừa chơi ”. Với hình thức này học sinh ít lo lắng khi được kiểm tra hơn và các
em còn có hứng thú tự tin hơn với việc kiểm tra trắc nghiệm hàng ngày . Đặc
biệt các em nhớ lâu và biết cách sử dụng từ đó vào tình huống thực tế, vào phần
thực hành bài tập và được gia tăng vốn từ vựng tiếng Anh một cách tự nhiên.

2

II.MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.
II.1. Mục đích nghiên cứu:
Để iếp thu bài nhất là bài đọc hiểu, được dễ dàng buộc học sinh phải thật
sự nắm vững từ vựng và cấu trúc đã học. Tuy nhiên trên thực tế học sinh dân tộc
tiếp thu bài rất hạn chế, thụ động, khó thuộc bài và khả năng vận dụng từ vựng
vào thực hành không được lưu loát, trôi chảy, không chủ động. Do vậy, tôi đã
thực hiện một số hình thức kiểm tra t...
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC
KIỂM TRA TỪ VỰNG TIẾNG ANH THCS
Phần I
PHẦN MỞ ĐẦU
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong xu thế phát triển hội nhập của đất nước ngày nay, học tiếng Anh
một nhu cầu cấp thiết giúp học sinh tiếp cận hiệu quả hơn với nguồn tri
thức phong phú trên thế giới.
Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, từ vựng cũng đóng một vai trò quan trọng
chuyển tải nội dung chúng ta muốn nói. Biết được nhiều từ vựng giúp chúng
ta dễ dàng hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên việc nhớ nghĩa thuộc từ cũng như
cách vận dụng mỗi từ vào ngữ cảnh thật khó với học sinh. Mặc khác, cách lĩnh
hội tri thức của học sinh còn phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp truyền thụ của
giáo viên. Mỗi giáo viên phương pháp giảng dạy kiểm tra học sinh khác
nhau. Việc kiểm tra từ vựng đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên trong mỗi tiết
học. Hầu hết giáo viên giảng dạy bộ môn này đều đã sử dụng hình thức kiểm tra
viết từ trong mỗi tiết học. Với hình thức này, đôi khi đòi hỏi học sinh phải học
thuộc từ một cách máy móc nhưng rồi lại chóng quên. Hơn nữa, những học sinh
lực học trung bình yếu hoặc yếu thường rất sợ khi được gọi tên kiểm tra. Cho
nên các em không vận dụng được số từ vựng y một cách linh hoạt khi thực
hành bài tập hoặc liên hệ giao tiếp thực tế ngay trong bài học đó.
Hình thức kiểm tra càng phong phú bao nhiêu thì người học càng ít bị
nhàm chán lo lắng bấy nhiêu.
Biết được những vướng mắc hạn chế của học sinh nói trên, trong quá trình
giảng dạy tiếng Anh THCS từ những năm bắt đầu đổi mới phương pháp, đổi mới
chương trình i đã vận dụng một số hình thức kiểm tra từ vựng ngoài phương
pháp truyền thống đã sử dụng tất cả các dạng kiểm tra tôi sử dụng đều xoáy vào
nội dung kiến thức trọng tâm cuả mỗi bài học luôn theo tinh thần Vừa học
vừa chơi ”. Với hình thức này học sinh ít lo lắng khi được kiểm tra hơn các
em còn hứng thú tự tin hơn với việc kiểm tra trắc nghiệm hàng ngày . Đặc
biệt các em nhớ lâu biết cách sử dụng từ đó vào tình huống thực tế, vào phần
thực hành bài tập và được gia tăng vốn từ vựng tiếng Anh một cách tự nhiên.
1
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC KIỂM TRA TỪ VỰNG TIẾNG ANH THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC KIỂM TRA TỪ VỰNG TIẾNG ANH THCS - Người đăng: phamtqmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC KIỂM TRA TỪ VỰNG TIẾNG ANH THCS 9 10 767