Ktl-icon-tai-lieu

Mọt số phương pháo bồi dưỡng học viên yếu kém

Được đăng lên bởi thanhtampq
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN YẾU KÉM
I. Thực trạng của việc học Toán- một niềm trăn trở
Hiện tượng học viên yếu kém bộ môn Toán trong Trung tâm GDTX, ở bất
cứ địa phương nào, năm học nào, khối học nào cũng có. Nguyên nhân thì rất
nhiều, có em do khả năng hạn chế của bản thân, có em do sự lười học lâu ngày
mà thành hổng kiến thức, hạn chế hoặc mất hẳn kỹ năng giải Toán, có em do
không đủ kiến thức, kỹ năng làm Toán từ cấp THCS… và còn rất nhiều nguyên
nhân khác. Vậy “làm như thế nào” để học viên vừa lấy lại được kiến thức cơ bản
nhất ở lớp dưới, vừa hình thành những kỹ năng làm Toán và cao hơn là đem lại
sự tự tin cho các em trong học tập, nhất là học bộ môn Toán- đó thực sự là một
nỗi niềm trăn trở của người giáo viên!
II. Biện pháp bồi dưỡng học viên yếu mà tôi áp dụng và chia sẽ cùng qui
thầy cô:
* Chấp nhận:
Chấp nhận mọi trình độ của học viên kể cả sắp thi tốt nghiệp mà vẫn
“không có chữ nào”. Từ đó, giáo viên nhắc lại bất kỳ phần kiến thức nào có liên
quan mà học viên quên và cho ghi lại, như: Phép cộng, trừ, nhân, chia; các hằng
đẳng thức đáng nhớ, cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai…
Khi dạy học viên yếu kém, người giáo viên phải “ghìm mình”, đừng cáu
giận, nóng vội vì nóng vội và cáu giận chỉ thêm bực mình và hỏng việc. Trái lại,
giáo viên phải bình tĩnh trước mọi tình huống, và tôn thờ nguyên tắc “Thế là tốt
rồi”.
Để làm được điều này đòi hỏi nhà giáo phải tự điều chỉnh, tự thay đổi
mình để công tác giảng dạy phù hợp với đối tượng. Bởi sự thay đổi ấy có thể
làm đổi thay tâm tính của cả một con người, bởi đó là tình yêu đích thực của nhà
giáo với tương lai học trò.
* Lấp “ lỗ hổng” kiến thức:
Trong quá trình dạy học trên lớp, giáo viên quan tâm phát hiện và phân
loại những lỗ hổng kiến thức, kĩ năng của học viên. Những lỗ hổng nào điển
hình mà trên lớp chưa đủ thời gian khắc phục thì cần có kế hoạch tiếp tục giải
quyết trong nhóm học viên yếu kém.
Thông qua quá trình học lý thuyết và làm bài tập của học viên, giáo viên cũng
cần tập cho học viên có ý thức tự phát hiện những lỗ hổng của bản thân mình và
biết cách tự lấp những lỗ hổng đó.
* Rèn kỹ năng học tập:

Yếu về kĩ năng học tập là một tình hình phổ biến của học viên yếu kém toán.
Hơn nữa, có thể nói rằng đó là nguyên nhân của tình trạng yếu kém đối với một
bộ phận trong những học viên diện này. Vì vậy, một trong những biện pháp khắc
phục tình trạng học viên yếu kém là giúp đỡ các em về phương pháp học tập.
Hướng dẫn học viên rèn kĩ năng học tập môn toán ng...


 !"#$% &'()* + ,-$./!$)0.!"1$!"2
Hiện tượng học viên yếu kém bộ môn Toán trong Trung tâm GDTX, ở bất
cứ địa phương nào, năm học nào, khối học nào cũng có. Nguyên nhân thì rất
nhiều, em do khả năng hạn chế của bản thân, em do sự lười học lâu ngày
thành hổng kiến thức, hạn chế hoặc mất hẳn kỹ năng giải Toán, em do
không đủ kiến thức, kỹ năng làm Toán từ cấp THCS… còn rất nhiều nguyên
nhân khác. Vậy “làm như thế nào” để học viên vừa lấy lại được kiến thức cơ bản
nhất lớp dưới, vừa hình thành những kỹ năng làm Toán cao hơn đem lại
sự ttin cho các em trong học tập, nhất học bộ môn Toán- đó thực sự một
nỗi niềm trăn trở của người giáo viên!
)*$3-345)678$%+ ()9$:;<.=!>)-36?$%(= )'@A B$%C<D
!E: >F
GH3$I$F
Chấp nhận mọi trình độ của học viên kể cả sắp thi tốt nghiệp vẫn
“không có chữ nào”. Từ đó, giáo viên nhắc lại bất kỳ phần kiến thức nào có liên
quan mà học viên quên cho ghi lại, như: Phép cộng, trừ, nhân, chia; các hằng
đẳng thức đáng nhớ, cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai…
Khi dạy học viên yếu kém, người giáo viên phải “ghìm mình”, đừng cáu
giận, nóng vội vì nóng vội và cáu giận chỉ thêm bực mình và hỏng việc. Trái lại,
giáo viên phải bình tĩnh trước mọi tình huống, và tôn thờ nguyên tắc “Thế là tốt
rồi”.
Để làm được điều này đòi hỏi n giáo phải tự điều chỉnh, tự thay đổi
mình đ công tác giảng dạy phù hợp với đối tượng. Bởi sự thay đổi ấy thể
làm đổi thay tâm tính của cả một con người, bởi đó là tình yêu đích thực của nhà
giáo với tương lai học trò.
GJH3 KLM$% N);$!O F
Trong quá trình dạy học trên lớp, giáo viên quan tâm phát hiện phân
loại những lỗ hổng kiến thức, năng của học viên. Những lỗ hổng nào điển
hình trên lớp chưa đủ thời gian khắc phục thì cần kế hoạch tiếp tục giải
quyết trong nhóm học viên yếu kém.
Thông qua quá trình học thuyết làm bài tập của học viên, giáo viên cũng
cần tập cho học viên ý thức tự phát hiện những lỗ hổng của bản thân mình
biết cách tự lấp những lỗ hổng đó.
G PQ$NR$1$%+ !I3F
Mọt số phương pháo bồi dưỡng học viên yếu kém - Trang 2
Mọt số phương pháo bồi dưỡng học viên yếu kém - Người đăng: thanhtampq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mọt số phương pháo bồi dưỡng học viên yếu kém 9 10 698