Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp dạy học sinh lớp 9 giải “ Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba”

Được đăng lên bởi computer-hacker-virus-worm
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2949 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Một số phương pháp dạy học sinh lớp 9 giải “ Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba”

A. MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Thực trạng của vấn đề
Trong chương trình toán học THCS có nhiều nội dung mới, cơ bản và làm
tiền đề cho việc học ở cấp THPT. Trong đó việc giải phương trình chứa căn thức
bậc hai, bậc ba là nội dung quan trọng. Thực tế, học sinh lớp 9 sau khi được học về
“ Căn bậc hai, căn bậc ba ” thì được làm quen ngay với giải phương trình chứa căn
thức bậc hai, bậc ba và cũng được các thầy, cô dạy các phuơng pháp giải phương
trình. Đặc biệt, với học sinh khá, giỏi; học sinh học bồi dưỡng thi huyện, thi tỉnh.
Nhưng học sinh thường hay thụ động đứng trức bài toán giải phương trình chứa
căn thức bậc hai, bậc ba. Vì các em khó xác định cách làm cụ thể cho từng loại
toán, đồng thời các em còn hay mắc sai lầm khi làm và sai ngay cả khi xác định rõ
được cách làm. Đôi khi, một bài toán có nhiều phương pháp giải nhưng học sinh
không biết lựa chọn phương pháp tối ưu nhất. Điều đó dẫn đến học sinh ngại làm,
nản học hay không tự tin khi giải phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba.
2. Ý nghĩa và tác dụng
Với thực tế nêu trên, đối với mỗi giáo viên dạy toán không chỉ là cung cấp
những kiến thức cơ bản, dạy học sinh giải bài tập sách giáo khoa, sách tham khảo
mà điều quan trọng là hình thành cho học sinh phương pháp chung để giải các
dạng toán, từ đó giúp các em tích cực hoạt động, độc lập sáng tạo để dần hoàn
thiện kĩ năng, kĩ xảo.
Chính vì thế, việc tìm hiểu chất lượng học sinh lớp 9 học như thế nào về
phương trình chứa căn thức và dạy lớp 9 một số phương pháp giải “Phương trình
chứa căn thức bậc hai, bậc ba” để giúp học sinh định hướng bài làm, khắc phục sai
lầm khi làm và tự tin hơn khi gặp bài toán giải phương trình chứa căn thức là cần
thiết và quan trọng đối với mỗi giáo viên toán và với mỗi nhà trường trong thời
điểm hiện nay.
Trường THCS Cẩm Xá

Trang - 1

Một số phương pháp dạy học sinh lớp 9 giải “ Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba”

3. Phạm vi nghiên cứu
Một số phương pháp giải “Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba ” ở
chương I “ Căn bậc hai, căn bậc ba ” trong chương trình toán 9. Từ đó, phân tích
nguyên nhân và đề ra giải pháp trong mộ...
Một số phương pháp dạy học sinh lớp 9 giải “ Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba”
A. MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Thực trạng của vấn đề
Trong chương trình toán học THCS có nhiều nội dung mới, bản và làm
tiền đề cho việc học ở cấp THPT. Trong đó việc giải phương trình chứa căn thức
bậc hai, bậc ba là nội dung quan trọng. Thực tế, học sinh lớp 9 sau khi được học về
“ Căn bậc hai, căn bậc ba ” thì được làm quen ngay với giải phương trình chứa căn
thức bậc hai, bậc ba v cũng được các thầy, dạy các phuơng pháp giải phương
trình. Đặc biệt, với học sinh khá, giỏi; học sinh học bồi dưỡng thi huyện, thi tỉnh.
Nhưng học sinh thường hay thụ động đứng trức bài toán giải phương trình chứa
căn thức bậc hai, bậc ba. V các em khó xc định cách làm cụ thể cho từng loại
toán, đồng thời các em còn hay mắc sai lầm khi làm và sai ngay cả khi xác định rõ
được cách làm. Đôi khi, ̣t bài toán có nhiều phương pháp giải nhưng học sinh
không biết lựa chọn phương pháp tối ưu nhất. Điều đó dẫn đến học sinh ngại làm,
nản học hay không tự tin khi giải phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba.
2. Ý nghĩa và tác dụng
Với thực tế nêu trên, đối với mỗi giáo viên dạy toán không chỉ là cung cấp
những kiến thức bản, dạy học sinh giải bài tập sách giáo khoa, sách tham khảo
mà điều quan trọng l hình thành cho học sinh phương pháp chung để giải các
dạng toán, từ đ giúp các em tích cực hoạt động, độc lập sáng tạo để dần hoàn
thiện kĩ năng, kĩ xảo.
Chính vì thế, việc tìm hiểu chất lượng học sinh lớp 9 học như thế nào về
phương trình chứa căn thức và dạy lớp 9 một số phương pháp giải “Phương trình
chứa căn thức bậc hai, bậc ba” để giúp học sinh định hướng bài làm, ḱc phục sai
lầm khi làm và tự tin hơn khi gặp bài toán giải phương trình chứa căn thức l cần
thiết và quan trọng đối với mỗi giáo viên toán và với mỗi nhà trường trong thời
điểm hiện nay.
Trường THCS Cẩm Xá Trang - 1
Một số phương pháp dạy học sinh lớp 9 giải “ Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp dạy học sinh lớp 9 giải “ Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba” - Người đăng: computer-hacker-virus-worm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Một số phương pháp dạy học sinh lớp 9 giải “ Phương trình chứa căn thức bậc hai, bậc ba” 9 10 981