Ktl-icon-tai-lieu

Một số ứng dụng của định lý Pascal và định lý Brianchon

Được đăng lên bởi quynhanh2208
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA TOÁN

TRẦN ĐẶNG QUỲNH ANH

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ PASCAL
VÀ ĐỊNH LÝ BRIANCHON

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Hình học

HÀ NỘI - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA TOÁN

TRẦN ĐẶNG QUỲNH ANH

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ PASCAL
VÀ ĐỊNH LÝ BRIANCHON

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Hình học

Người hướng dẫn khoa học
Th.S. NGUYỄN THỊ TRÀ

HÀ NỘI - 2015

Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Toán học nói chung và hình học nói riêng có tầm quan trọng đặc
biệt đối với những môn khoa học khác. Đồng thời, hình học còn
giúp chúng ta có một phương pháp suy luận, phương pháp giải và
sáng tạo một số bài toán thuộc chương trình phổ thông.
Định lý Pascal và định lý Brianchon chắc không còn quá xa lạ với
những bạn yêu toán và đặc biệt là yêu thích môn hình học. Với
mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về hình học và tìm hiểu sâu
hơn nữa về ứng dụng của hai định lý tuyệt mỹ ấy, tôi đã chọn
đề tài "Một số ứng dụng của định lý Pascal và định lý
Brianchon" làm khóa luận tốt nghiệp.
Định lý Pascal và định lý Brianchon tổng quát được phát biểu cho
các đường cônic trong mặt phẳng xạ ảnh. Trong đề tài này, tôi
cũng đã đề cập đến một trường hợp đặc biệt của nó, đó là đường
tròn trong mặt phẳng.
2. Mục đích - Yêu cầu
• Đây là một dịp để có thể tập dượt nghiên cứu (với sự định
hướng của giáo viên hướng dẫn) về một nội dung khoa học.
• Nắm bắt được những nội dung cơ bản của lý thuyết (Các khái
niệm, các tính chất, các bài toán đã được đặt ra, một số ứng
dụng, ...).
• Biết cách thể hiện những hiểu biết của mình.
Trần Đặng Quỳnh Anh - Toán K37 - Cử nhân

1

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống lý thuyết, phân loại và đưa ra bài tập chi tiết liên quan
đến Định lý Pascal - Định lý Brianchon.
4. Đối tượng - Phạm vi nghiên cứu
- Định lý Pascal - Định lý Brianchon và những ứng dụng có liên
quan.
- Các tài liệu tham khảo do cá nhân tự tìm hiểu và thu thập thêm.

Trần Đặng Quỳnh Anh - Toán K37 - Cử nhân

2

Nội dung chính
1. Tên đề tài
Một số ứng dụng của định lý Pascal và định lý Brianchon.
2. Kết cấu của nội dung
Gồm 2 chương:
• Chương 1: Một số lý thuyết chuẩn bị.
- Hình sáu đỉnh và định lý Pascal.
- Hình sáu cạnh và định lý Brianchon.
• Chương 2: Ứng dụng của định lý Pascal và định lý Brianchon.
- Ứng dụng của định lý Pascal.
- Ứng dụng của định lý Brianchon.
3. Phương pháp nghiên cứu
• Thu thập, tra cứu, phân tích tài liệu.
• Nghiên cứu hệ thống kiến thức của hình học sơ cấp và hình
học xạ ảnh.
• Tham khảo tài liệu, đào sâu suy n...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI 2
KHOA TOÁN
TRẦN ĐẶNG QUỲNH ANH
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ PASCAL
VÀ ĐỊNH LÝ BRIANCHON
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Hình học
NỘI - 2015
Một số ứng dụng của định lý Pascal và định lý Brianchon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số ứng dụng của định lý Pascal và định lý Brianchon - Người đăng: quynhanh2208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Một số ứng dụng của định lý Pascal và định lý Brianchon 9 10 564