Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi hphuongph
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ ĐOÀN THANH NIÊN
CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

PHẦN MỞ ĐẦU
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh
niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam
và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo
và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên
tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của
Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh

1. Ý nghĩa huy hiệu Đoàn, cờ Đoàn

Cờ Đoàn:· Nền đỏ
· Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều
dài.
· Ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn.
Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng
cờ.
Huy hiệu Đoàn

Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí
của thanh niên Việt Nam, tính xung
kích của tuổi trẻ trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

LỊCH SỬ
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời
những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó
là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta;
đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch
Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn
luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung
ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương
Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ
3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931
(một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng
lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan
trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn
hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt
Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Tổ chức Đoàn mang tên gọi khác
nhau qua các thời kỳ cách mạng
- Đoàn thanh niên CS Đông Dương(1930-1936
- Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1936-1939)
- Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương(1939-1941)
- Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam (1941-1956)
- Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1956-1970)
- Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (1970-1976)
- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (1976 đến
nay)

1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất
Đại hội được tổ chức tại xã Cao Vǎn, Đại Từ, Thái
Nguyên thời gian từ ngày 7 đến ngày 14-2-1950.
- 400 đại biểu từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau đã về dự.
- Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm bí thư.
- Đồng chí Hoàng Quốc Việt đến dự và nói chuyện với
Đại hội
- Đây là Đại hội thể hiện ý chí: "Tất cả cho Tiền tuyến,
tấ...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ ĐOÀN THANH NIÊN
CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - Người đăng: hphuongph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 9 10 93