Ktl-icon-tai-lieu

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

Được đăng lên bởi ngocminh1977
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
-

Có ý thức về bản thân.
Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.
Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.
Thực hiện một số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.

...
MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
- Có ý thức về bản thân.
- khảng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.
- Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.
- Thực hiện một số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI - Người đăng: ngocminh1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 9 10 64